E-Learning

Ga aan de slag. Succes !3.4. Morele zorg voor de natuur.

In de vroege 1970iger jaren kwam milieu-ethiek op als een nieuwe sub-discipline in de filosofie. Tot dan toe hield de filosofie zich bezig met het menselijk handelen tussen mensen onderling. Handelingen naar de natuur toe werden op een antropocentrische manier bekeken. De handelingen waren goed of niet goed voor zover het het welzijn van de mens betrof.

Daarna werd het traditionele antropocentrisme uitgedaagd. De superioriteit van de mens werd ter discussie gesteld. Daarnaast werd er gezocht naar rationele argumenten om de natuurlijke omgeving en haar niet menselijke elementen, intrinsieke waarden toe te kennen. Verderop wordt er nader op ingegaan.

Vragen

1. Wat is de werkdefinitie van milieu-ethiek ?

2. Wat is de definitie van natuur en milieu ?

3. Wat zijn milieuproblemen ?

4. Welke milieuproblemen wekken ethische vragen op ?

5. Wat zijn de twee belangrijkste benaderingen in de milieu-ethiek ?