E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Verantwoordelijk Toerisme

Een verwant idee aan duurzaam toerisme is verantwoord toerisme, als gedrag bekeken. Het vertegenwoordigt een betrokken benadering van alle belanghebbenden, die betrokken zijn bij het toerisme. Het benadrukt, dat alle belanghebbenden verantwoordelijk zijn voor het soort toerisme, dat ze ontwikkelen of waar ze zich mee bezighouden. Hoewel verschillende groepen verantwoordelijkheid op verschillende manieren bekijken, is het gemeenschappelijke, dat verantwoord toerisme moeten leiden tot verbetering van het toerisme. Toerisme zou ‘beter’ moeten worden als gevolg van verantwoorde benadering van toerisme. Het doel is het creëren van betere plekken voor mensen om te wonen en te bezoeken. Belangrijk is, dat er geen model is voor verantwoord toerisme: wat wordt beschouwd als verantwoordelijk, kan verschillen, afhankelijk van plaatsen en culturen.

Verantwoord toerisme is een streven, dat op verschillende manieren kan worden gerealiseerd op verschillende markten en op diverse bestemmingen in de wereld (Goodwin, 2002).

Met bijzondere aandacht voor bedrijven, volgens de Cape Town Declaration on Responsible Tourism (2002), zijn er de volgende kenmerken:
• beperkt negatieve economische, ecologische en sociale gevolgen;
• maakt grotere economische winst voor de lokale bevolking en verbetert het welzijn van de ontvangende gemeenschappen, verbetert de arbeidsomstandigheden en toegang tot de industrie
• betrekt de lokale bevolking bij beslissingen, die van invloed zijn op hun leven en kansen in het leven
• geeft een positieve bijdrage aan het behoud van het natuurlijk en cultureel erfgoed, aan het behoud van de diversiteit van de wereld
• biedt plezieriger ervaringen aan toeristen door meer banden aan te gaan met de lokale bevolking en een beter begrip van de lokale culturele, sociale en milieukwesties
• biedt toegang aan mensen met beperkingen en
• is cultureel gevoelig, brengt respect tussen toeristen en gastheren en bouwt aan de lokale trots en het vertrouwen.


Lokale overheden spelen een centrale rol in het bereiken van verantwoord toerisme, door middel van de toezegging voor ondersteunende beleidskaders en adequate financiering. Lokale overheden en het beheer van het toerisme zijn belangrijke spelers bij het stellen van doelen voor management- strategieën en verantwoorde toeristische richtlijnen om betere plaatsen, voor de ontvangende gemeenschappen en toeristen die op bezoek komen, te creëren.
 http://www.responsibletourismpartnership.org/CapeTown.html

Verantwoord toerisme streeft ernaar positieve effecten te verhogen en negatieve effecten te minimaliseren. Naleving van alle relevante internationale en nationale normen, wet- en regelgeving wordt aangenomen. Verantwoordelijkheid en het marktvoordeel dat erbij hoort, gaan over meer doen dan het minimum. Om de uitvoering van de leidende principes van economische, sociale en ecologische verantwoordelijkheid in te voeren, is het ook noodzakelijk veranderingen in de markt, aangemoedigd door consumentencampagnes en nieuwe marketinginitiatieven over te nemen. Ook de media moeten verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop ze toeristische bestemmingen laten zien, om het verhogen van valse
verwachtingen te voorkomen en een evenwichtige en eerlijke rapportage geven.