E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

Afvalstromen

 

Bron

Organisatie   Schoonmaak   Kantoor- en lesmateriaal
A1 Inspelen milieu in de lessen A8 Minimalisatie gebruikvuilneszakken  A15 Optimalisatie papierverbruik
A2 Afspraken leveranciers m.b.t. verpakkingen A9 Gebruik wasbare doeken schoonmaak A16 Optimaliseer inkoop
A3 Meermalig gebruik van materialen Keuken, kantine, catering A18 Gebruik van lijmen
A4 Retour- statiegeld en bulkverpakkingen A10 Optimaliseer voorraadbeheer A19 Gebruik publicatieborden en intranet
A5 Instructiekaarten A11 Duurzaam servies en bestek A20 Verminder reclame en promotiemateriaal
A6 Beperkt gebruik van chemicalien A12 Voorkom mono-verpakkingen    
A7 Verpakkingen sluiten A13 Prijssturing   Tuin
    A14 Drankdispensers A21 Milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden
A22 Milieuvriendelijke hoveniersbedrijven
Onderhoud Afvalscheiding Afvalwater
A23 Milieuvriendelijke verf S1 Gevaarlijke afvalstoffen en asbest AW1 Schoonmaakplan
A24 Renoveer, bouw duurzaam S2 Papier- en kartonafval AW2 Milieuvriendelijke reinigingsmiddelen
Overig S3 Kunststoffen AW3 Doseersysteem schoonmaakmiddelen
A25 Reduceer gebruik wegwerpbatterijen S4 GFT-afval AW4 Mechanische afvoerontstoppers
A26 Gebruik zeep- foamdispensers S5 Groenafval AW5 Slibvangput / vetafscheiders
A27 Compact toiletpapier S6 Wit- en bruingoed AW6 Onderhoud van vetafscheider
S7 Glasafval
    S8 Metalen (verpakkingen)    
    S9 Overige afvalstoffen    
 

 

GroenCollect zamelt reststromen in zoals koffiedroes, sinaasappelschillen, voedselresten, maar ook restafval glas en papier.

Iedere reststroom kost een bepaald bedrag om te verwerken:
- Restafval verbranden kost € 0,25 per kg
- Groen afval verwijderen kost € 0,12 per kg
- Papier levert € 0,15 per kg op (zonder transport)

Maar!
- Restafval en papier wegen in principe weinig per liter
- Groenafval weegt meer
- Prijs wordt berekend op hoogst ingeschatte gewicht uit voorzorg