E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

Chemisch afval

 

Organisatie

  Kantoor en gebouw   Verf   Metaal-voertuigen
Q5 TL-buizen spaarlampen V3 Verfresten in blik U3 Boor- en snijolie
G5 Batterijen en knoopbatterijen 3V Artikelen met verf Z3 Verontreigingde olie
K3 Kantoor KCA X3 Verfsludge R3 Oliehoudend (garage)afval
F6 Besmet ziekenhuisafval (naalden e.d.) F3 Filtermatten A3 Afgewerkte olie
Q3 Oliefilters
  R5 (Lood)accu's
3J Koelvloeistof
  3Z Remvloeistof
           
  Organische oplosmiddelen   Overige   Labchemicaliën 
E3 Organische oplosmiddelen J5 Lege verontreinigde verpakkingen A1 Anorganische zuren
L3 Lijmen harsen kitten H5 Lege verontreinigde blikken  

           
      Houtmot    
      Metalen