E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

Communicatie en bewustwording


Communicatie en bewustwording

plasticlogos

Bewustwording is heel belangrijk en de communicatie rondom duurzaamheid en gescheiden ingezameling ook. Uiteindelijk zijn het mensen die afval moeten scheiden. Als je duidelijk maakt wat er met afvalstoffen gebeurt, dan gaat het ook echt leven bij de medewerkers.

Je kan een afvalgids samenstellen die precies per afvalstroom aangeeft wat er wel en niet in thuis hoort. Een foto toont telkens de bijbehorende afvalcontainer. Een medewerker van de logistieke dienst kan dan alle afdelingen eens bezoeken en dan samen met de teamleiders bekijken of de regels bekend zijn, of medewerkers deze ook naleven en of de afvalstromen juist op het etiket werden genoteerd.

Je kan een vitrine maken met producten die gemaakt zijn uit recyclebare stoffen: producten als zeep en schriftjes.

Je kan mensen meenemen naar een grote sorteerinstallatie van harde kunststoffen in Roosendaal. Als je laat zien hoe zo'n hele duurzaamheidsketen in elkaar steekt, wordt het heel tastbaar.

Als wordt gedaan aan nascheiding moet je dat goed communiceren aan je studenten / docenten. Een mooi voorbeeld komt uit Friesland.

Door nascheiding van schoolafval halen ze meer plastic uit het afval, wordt bijna 60% hergebruikt en kan overgebleven restafval zonder recyclebare delen verbrand worden tot groene stroom. Van het organische restafval produceren ze in Heerenveen weer groengas. Al onze voertuigen rijden zo fossielvrij op groengas. Zo willen we samen actief kringlopen sluiten.

Ze hebben daar een speciale Virtual Reality Waste Experience gemaakt met een 360 graden belevenis van de spectaculaire reis van het schoolafval. Veel studenten en medewerkers waren nieuwsgierig en kwamen langs voor de virtuele rondleiding. VR Waste Experience on tour | Omrin - Samen halen we alles eruit

Landelijke pictogrammen kan je hier gratis downloaden 

Een afvalvrij kantoor  is hier te bekijken.

Eén persoon projectleider voor afvalbeleid op school (waarschijnlijk de conciërge of facilitair manager) is aan te raden.
Deze persoon zou in ieder geval los moeten staan van het onderwijsprogramma. 
De projectleider zou in verbinding moeten staan met het bestuur

Tracht verbindingen te maken met het onderwijsprogramma. Het organiseren van een werkbezoek of het maken van
een filmpje passen goed. Tegelijkertijd is er een verbinding nodig richting de schoonmaakdienst.
 
 Op het Koning Willem I College hebben ze een wedstrijd georganiseerd m.b.t. de mooiste filmpjes die gaan over "Hoezo Afval in de Bak Moeilijk" ?  

 

onbereikbare bakken

Om studenten op een ludieke manier te wijzen op de afvalbakken kan je er een paar onbereikbaar maken. 
communicatie

Laat studenten zelf afvalbakken ontwerpen.

 

De Hoge School Utrecht communiceren hoe het afval circulair verwerkt wordt op de onderstaande manier.

circulairafval

Websites

• Pictogramman: helder, duidelijk en eenduidig communiceren over afval scheiden
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalscheiding/pictogrammen-0/

• Stappenplan afvalscheidingsgedrag
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalscheiding/gedrag/

• Posters voor afvalscheiden kantoren en kantine
https://vangbuitenshuis.nl/nieuws-achtergronden/toolbox-posters/

• Aan de slag met afval op school (PO/VO)
https://vangbuitenshuis.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@221244/stappenplan-slag-afval-jouw-school/

afval3

aFVAL4