Open menu

F.Broekhuijzen

ROC Flevoland – ROC Amsterdam

Wind Turbine Generatoren

Generator
 

Een windturbine generator zet mechanische energie om in elektrische energie. Wind turbine generatoren zijn een beetje anders als normale productie eenheden die aan het net gekoppeld zijn. Één van de redenen is dat de generator aangedreven wordt met de rotor (wieken) die erg wisselende mechanische krachten oplevert.(koppel)

Vanaf hier wordt er vanuit gegaan dat u bekent bent met de basisprincipes van elektriciteit,elektromagnetisme en met name wisselstroom.

 http://www.virtueelpracticumlokaal.nl/draaistroom_nl/draaistroomgenerator_nl.htm

 http://www.virtueelpracticumlokaal.nl/ph_nl/generator_nl.htm

 http://www.virtueelpracticumlokaal.nl/ph_nl/electricmotor_nl.htm

Het genereren van spanning :

Op grote winturbines (boven de 100-150KW) is de spanning die wordt opgewekt meestal 690v drie fase wisselstroom (AC). De stroom wordt vervolgens getransporteerd naar een transformator

in de mast of buiten de windmolen, wordt de spanning verhoogd naar 10.000 tot 30.000 volt, afhankelijk van het standaard lokale elektriciteitsnet. Grote fabrikanten bieden windturbines modellen aan in 50Hz (het grootse deel van de wereld) en in 60 Hz (Amerika).

 http://www.virtueelpracticumlokaal.nl/transformator_nl/transformator_nl.htm

Koeling systeem:

Op de meeste wind turbines hebben generatoren in werking koeling nodig. Dit verkrijgt men door de generator in te kapselen in een kanaal waar met een grote ventilator koellucht geforceerd wordt geblazen en zo voor de koeling zorgt. Er zijn ook fabrikanten die generatoren met waterkoeling levert. Maar dan moet er wel een radiator geplaatst worden in de gondel.

 

Starten en stoppen:

Als men een grote windturbine die aangesloten is op het net, met een gewone schakelaar uit of aan zou doen, zal er vrijwel zeker schade aan de generator, versnellingsbak en het lichtnet ontstaan.

Op onderstaande link leert u hoe turbine ontwerpers met dit probleem omgaan.

 http://guidedtour.windpower.org/en/tour/grid/rein.htm

Ontwerpkeuze in generatoren en aansluiting op het net:

Windturbines kunnen worden ontworpen met synchrone of asynchrone generatoren, en met verschillende directe of indirecte aansluitingen op het net.

Directe aansluiting op het net betekent dat de generator direct is aangesloten op de meestal 3 fase wisselspanning net (grid).

Indirecte aansluiting op het net betekent dat de opgewekte stroom eerst via een aantal elektrische apparaten gaat. Deze apparaten zorgen er dan weer voor dat de stroom overeenkomt met het lokale net. Met een asynchrone generator gebeurt dit automatisch.

 

Synchrone machines

 

Magneten1 

3-fase generator (of motor) principes:

Alle 3 fase generatoren (motoren) maken gebruik van een roterend magnetisch veld. Op de foto hebben we drie elektromagneten geïnstalleerd rond een cirkel. Elk van de drie magneten is aangesloten op een eigen fase in het driefasen elektriciteitsnet. Zoals u kunt zien kan elk van de drie elektromagneten afwisselend een Noordpool en een Zuidpool creëren in de richting van het centrum de letters zijn afgebeeld in zwart als magnetisme sterk is en grijs als het magnetisme zwak is .De schommeling in magnetisme komt exact overeen met de schommeling in de spanning van elke fase. Wanneer één fase op zijn hoogtepunt is loopt de spanning bij de andere twee in tegenovergestelde richting. Het magnetisch veld heeft zodoende een volledige omwenteling per cyclus.

Synchrone werking van de motor:

De kompasnaald met de Noordpool rood geverfd zal het magnetisch veld precies volgen en één omwenteling per cyclus maken. Met een 50Hz motor zal de naald 50 omwentelingen per seconde maken dat is dus 50 maal 60 = 3000 rpm. Op bovenstaande foto hebben we een 2 polige synchrone permanentmagneet motor gebouwd De reden dat het wel een synchrone motor is dat de magneet in het centrum op een constante snelheid zal draaien die synchroon is met de rotatie van het magnetisch veld. De reden dat het een twee polige motor is komt om dat het een noord en een Zuidpool heeft, als de kompasnaald boven staat ontstaat daar een sterke Zuidpool en in de twee onderste magneten een gedeelde Noordpool.

De reden dat het een permanent magneet motor is komt omdat de kompasnaald (anker )eigenlijk bestaat uit een permanent magneet, al is het ook mogelijk om een elektromagneet daar te plaatsen gevoed door gelijkstroom. Het deel waar de drie magneten zijn geplaatst heet de stator en het deel waar de kompasnaald getekend is heet de rotor (logisch om dat dit deel roteert) ook wel anker genoemd.

Synchrone werking van de generator:

Als de rotor mechanisch aangedreven wordt in plaats van elektrisch zal je merken dat het als een generator gaat werken, dus stroom op gaat wekken, Die Alternating current ( AC ) terug geeft aan het net. Hoe meer kracht je gebruikt om de generator aan te drijven hoe meer elektriciteit je opwekt.

Maar de generator zal altijd het zelfde toerental moeten draaien om synchroon met het net te kunnen werken.

Je zou de generator van het net los kunnen koppelen en je eigen drie fase elektriciteitsnet kunnen maken, maar als nog moet de turbine op een constant toerental draaien om een wisselstroom met een constante frequentie te creëren. Met dit type generator zou een aansluiting op een indirect elektriciteitsnet beter zijn.

In de praktijk wordt een permanent magneet synchrone generatoren niet veel gebruikt. Hier zijn verschillende redenen voor, één reden is dat de permanente magneten worden gedemagnetiseerd door het draaien in de sterke magnetische velden maar ook omdat permanent magneten worden gemaakt van dure zeldzame materialen (Neodynium).

Windturbines met synchrone generatoren:

Windturbines die synchrone generatoren gebruiken, gebruiken meestal ankers waar de magneten gevoed worden door het bestaande net , waar dan wel de stroom omgezet moet worden van wissel naar gelijkstroom met behulp van een gelijkrichter. De stroom wordt op de as overgedragen met behulp van sleepcontacten en of koolborstels.

magneten2 

 

Een vier polige generator:

Een generator die direct aangesloten is op het lichtnet moet een constant toerental hebben die synchroon loopt met de frequentie van het net ,zoals we in de vorige les geleerd hebben. Als je in de stator het aantal magneten verdubbelt zal het magnetisch veld voor de helft van het normale toerental gaan draaien zoals op de foto duidelijk wordt gemaakt.

Deze generator heeft dus altijd 4 polen , twee zuid en twee noord. Omdat een 4 polige generator dus de helft van een omwenteling nodig heeft om een drie fase cyclus af te ronden is het logisch dat hij 25 omwentelingen maakt per seconde voor een 50 Hz net is dit dus 1500 omwentelingen per seconde.

Als we de magneten in de stator verdubbelen moeten we natuurlijk ook de magneten in de rotor verdubbelen anders zullen ze elkaar gaan tegenwerken.

Meer polige generatoren:

Het zal duidelijk zijn Dat we nu meerder magneten in de stator en de rotor kunnen plaatsen.

Als we weer 3 magneten er bij plaatsen, met 9 magneten krijgen we een 6 polige machine die een toerental zal hebben van 1000 rpm op een 50 Hz net. Het resultaat is als volgt.

Synchrone generator toerentallen:

 

Aantal polen                 50HZ                      60HZ

                2                             3000                      3600

                4                             1500                      1800

                6                             1000                      1200

                8                             750                        900

                10                           600                        720

                12                           500                        600

De term Synchronous speed altenator , refereert dus naar de snelheid van de turbine die synchroon loopt met de frequentie van het elektriciteitsnet. Het is anders met de Asynchrone (inductie) motor waar het toerental gelijk moet zijn aan het stationaire toerental van de generator

Hoge of lage snelheid generatoren?

De meeste windturbines zijn voorzien met vier of zes polen , De reden van deze relatieve hoge snelheid generators zijn besparing op formaat en kosten.

Het maximale vermogen wat een turbine kan halen is afhankelijk van de rotorvolume. (wieken). Voor stroom opwekking heeft men de keus uit een langzaam lopend (kostbaar)of een snel lopende generator (goedkoper).

Asynchrone generatoren

(Inductie )
Magneten3De meeste windturbines in de wereld maken gebruik van een zogenoemde drie fase asynchrone generator, ook wel inductie generator genoemd voor het opwekken van wisselstroom. Dit type generator wordt buiten de windindustrie weinig gebruikt hooguit in kleine waterkracht centrales. Toch heeft de wereld er veel ervaring mee omdat de generator eigenlijk ontworpen is als een elektromotor voor het aandrijven van machines,ventilators, pompen, liften enz.

Een van de redenen om te kiezen voor deze generator is dat deze zeer betrouwbaar is en relatief goedkoop, ook heeft deze generator een paar mechanische eigenschappen die nuttig zijn voor windturbines. (generator slip en een bepaalde overbelastbaarheid).

 Kooirotor

De kooirotor:

De kooirotor maakt het grote verschil met de synchrone motor en de asynchrone motor. De rotor bestaat uit een aantal koperen en aluminium staven die op het uiteinde elektrisch verbonden zijn met aluminium ringen.  

inductie motor 1.pdf

inductiemotor 2.pdf

Werking van de motor:

Wanneer de stroom wordt aangesloten zal de machine gaan draaien als een motor met een snelheid die net iets lager zal liggen dan de synchrone snelheid van het roterende magnetisch veld van de stator. Wat gebeurt er

Rotorstaven 

Als we kijken naar de rotor staven op de foto hebben we een magnetisch veld dat beweegt ten opzichte van de rotor. Dit leidt tot een zeer sterke stroom in de rotor staven die weinig weerstand ondervinden omdat zij zijn kortgesloten met de eindringen. De rotor ontwikkelt vervolgens zijn eigen magnetische polen die op hun beurt weer worden meegesleurd door de elektromagnetische kracht van het roterende magnetisch veld in de stator.

Generator werking:

Wat gebeurt er nu als we deze generator mechanisch aandrijven met een toerental van precies 1500rpm net zoals een 4 - polige synchrone generator zoals beschreven in de vorige les. Het antwoord is: Niets, omdat het magnetisch veld roteert precies op de zelfde snelheid als de rotor. We zien geen inductiespanning ontstaan in de rotor dus vindt er geen interactie plaats met de stator. Maar wat als we het toerental van 1500rpm verhogen dan zal de rotor sneller gaan draaien dan de roterende magnetische velden van de stator, wat betekent dat de stator opnieuw een sterke stroom in de rotor opwekt, en hoe harder je de rotor draait Hoe meer vermogen er als elektromagnetische kracht wordt overgedragen op de stator, en op zijn beurt omgezet wordt in elektriciteit wat aan het net toegevoegd kan worden.

 

Generatorslip:

De snelheid van de asynchrone motor zal variëren met de toegepaste draaiende kracht (koppel). In de praktijk is het verschil tussen het maximale koppel en het stationair vermogen erg klein, ongeveer 1%. Dit verschil in procenten van de synchrone snelheid wordt wel de generator slip genoemd. Dus een 4 polige generator draait 1500 toeren als het aangesloten is op een 50 Hz elektriciteitsnet. Als de generator draait op zijn maximale kracht zal het 1515 toeren draaien. Het is een zeer nuttige mechanische eigenschap dat generator zijn snelheid maar een klein beetje verhoogt of verlaagt bij een variërend koppel. Dit betekent dat er minder snel slijtage en schade aan de versnellingsbak ontstaat. Dit is één van de belangrijkste reden dat er gekozen is voor een asynchrone generator in plaats van een synchrone die meteen aangesloten kan worden op het net.

Automatische poolaanpassing van de rotor:

Is het je opgevallen dat we niet specifiek het aantal polen in de stator hebben beschreven, het slimme aan de kooirotor is dat het zich automatisch aanpast aan het aantal polen in de stator. De zelfde rotor kan dus gebruikt worden met een wijde variëteit van het aantal polen.

Aansluiting op het lichtnet is vereist

Op de pagina over de synchrone permanent magneet motor laten we zien dat deze generator op zich zelf kan draaien ook zonder aangesloten te zijn op het openbare net. Een asynchrone generator is anders want de stator moet eerst magnetisch gemaakt worden d.m.v. de elektriciteit van het net. Toch is het mogelijk om de generator in een stand alone systeem te plaatsen. Het starten van de generator geschiedt dan met behulp van condensatoren. Wel is het vereist dat er nog wat magnetisme (remanence) aanwezig is in de magneten. Zo niet dan heeft men een accu of een dieselgenerator nodig om het systeem te starten.

Generatorspoelen
Meerdere generator polen

Je zult denken dat een generator met tweemaal zoveel polen is ook tweemaal zo duur,maar dat is niet echt zo, de stators van motoren zijn over het algemeen al ontwikkeld met vele stator magneten, zoals je ziet in het plaatje (plaatje is zonder de koperen windingen)De reden voor zoveel magneten is om de luchtruimte tussen de stator en rotor zo klein mogelijk te houden, en tegelijkertijd moet er voldoende ruimte zijn om de magneten te koelen. Het stator ijzer bestaat in werkelijkheid uit een groot aantal dunne (0,5mm) geïsoleerde platen die gestapeld uiteindelijk het stator ijzer vormen. Deze gelaagdheid wordt gedaan om ongewenste magnetische wervelingen te voorkomen die de efficiëntie van de generator verminderen. Het probleem van meerdere generator polen is de aansluiting daarvan zo wordt elke magneet opvolgend aangesloten. Dus steeds een fase verspringen.

Twee snelheden pool omschakelbare generatoren:

Sommige fabrikanten gebruiken twee generators per windturbine, één voor lage windsnelheden en één voor hoge windsnelheden. Een meer gemeenschappelijk ontwerp op nieuwere machines is de pool- omschakelbare generatoren. D.w.z. generatoren die (afhankelijk van hoe hun stator magneten zijn aangesloten) kunnen worden uitgevoerd met een verschillend aantal polen, en daarmee een ander toerental.

Sommige generatoren zijn speciaal gebouwd als een twee in één generator, deze kunnen draaien op twee verschillende snelheden en bv. 400kw of 2000kw leveren. Dit ontwerp zie je steeds meer in de windindustrie. De keuze om deze generator te instaleren hangt af van de plek waar de windturbine staat ( zie lesboek 2 windturbine zetting).

De extra kosten van een twee snelheden pool omschakelbare generator moeten afgewogen worden tegen de prijs van de energie die de eigenaar van de molen krijgt (bij weinig wind is de opbrengst gering) Een groot voordeel van dit systeem is het feit dat de turbine meer op een lage snelheid draait wat allereerst aerodynamisch meer efficiënt is en er minder geluid van de rotor afkomt.

Wat leuk is om te weten: is dat bij jou thuis in de wasmachine ook zo’n soort Elektromotor zit om de wasmachine verschillende snelheden te laten draaien.

En denk ook eens aan de ventilator van het afzuigsysteem met verschillende snelheden.

Variabele slip generatoren voor windturbines:

Fabrikanten van elektrische motoren zijn voor vele jaren geconfronteerd met het probleem dat hun motoren alleen kunnen worden uitgevoerd op vaste snelheden , bepaald door het aantal polen in de motor. Zoals we op de vorige pagina’s hebben geleerd is de slip in een a synchronische motor 1 % tussen vol vermogen en stationair. De slip is echter een functie van de (DC) weerstand (gemeten in ohm) in de rotor wikkelingen van de generator. Hoe hoger de weerstand hoe hoger de slip. Dus een manier om de slip te kunnen verhogen is om de weerstand te verhogen. Op deze manier kan de generator slip verhoogd worden met bijvoorbeeld 10 procent.

Bij Electro motoren wordt dit meestal gedaan door wound motoren, dat wil zeggen een rotor met wikkelingen van koperdraad, die zijn aangesloten als een ster en is verbonden met externe variabele condensatoren, plus een elektronische controle systeem om de weerstanden te bedienen. De verbinding is meestal uitgevoerd met koolborstels en sleepringen. Dit is een groot nadeel van dit toch eenvoudige ontwerp dat er onderdelen in zitten die verslijten, dus toch nog veel onderhoud nodig hebben.

Opti slip:

Een interessante variant van de variabele slip inductie generatoren vermijdt het probleem van de invoering van sleepringen, borstels , externe weerstanden, en onderhoud geheel. Door de externe condensatoren op de rotor zelf te bevestigen met de benodigde controle elektronica en deze te bedienen met behulp van glasvezel communicatie die signalen door geeft elke keer als de rotor een stilstaande glasvezelkabel passeert.

De werking van een pitch gecontroleerde turbine met variabele snelheid.

Zoals vermeld op de volgende pagina, zijn er een aantal voordelen om de windturbine met variabele snelheid te laten draaien.

Een goede reden om de turbine uit te voeren met een pitch gecontroleerd variabele snelheid is om de krachten (koppel) dat ontstaat op de versnellingsbak en de generator te verminderen waardoor er minder slijtage optreed. Dit is een mechanisch proces, dat betekent dat de reactietijd van de pitch (het regelen van de winturbine bladen)een kritische factor in het turbine ontwerp is.

Maar dit wordt als volgt opgelost, Men laat de turbine draaien op de helft van de slip als de turbine ongeveer op zijn nominale vermogen draait. Als er een windvlaag komt geeft het controlemechanisme een signaal om de generator slip te verhogen zodat de rotor iets sneller gaat draaien, waardoor het pitch mechanisme de tijd krijgt om de windturbinebladen meer uit de wind te draaien. Zodra het pitch mechanisme zijn werk gedaan heeft zal de slip weer dalen. Als de wind plotseling weer daalt reageert het systeem in omgekeerde volgorde.

Dit lijkt een simpele oplossing maar je kan je voorstellen dat het een hele uitdaging is om dit systeem mooi synchroon te laten werken.

 

Aansluiting op het net

 

 Aansluiten op het net

Indirecte aansluiting op het net:

De meeste windturbines draaien met een constante snelheid met een directe aansluiting op het net. Maar het is ook mogelijk om een windturbine indirect aan te sluiten op het net. Waar de turbine draait op zijn eigen mini A.C. net zoals geïllustreerd op de tekening.

Dit schema wordt elektronisch gecontroleerd met behulp van een omvormer zodat de frequentie van de wisselstroom van de stator kan variëren gelijk met de wind. Dit systeemkan met synchrone of asynchrone motoren worden uitgevoerd en met versnellingsbak of zonder als de generator voorzien is met meerdere polen.

Conversie naar direct current (DC);

Wisselstroom met een variabele frequentie kan niet aangesloten worden op het openbare lichtnet. Daarom moet de frequentie eerst hersteld worden . dit doen we door de wisselstroom eerst om te zetten naar gelijkstroom , met behulp van thyristors of grote power transistors.

Conversie naar vaste frequentie (AC);

We zetten dan de gelijkstroom om in een wisselspanning d.m.v. een omvormer met exact de zelfde frequentie als het openbare lichtnet. Deze conversie kan ook gedaan worden met behulp van thyristors of transistors.

Thyristors of vermogens transistors zijn halfgeleiderschakelaars die operen zonder mechanische onderdelen. De wisselstroom van uit een omvormer heeft nog geen mooie gladde sinusvorming zoal te zien is in het plaatje hierboven. In plaats daarvan krijgen we een reeks van sprongen in spanning en stroom.

Filteren van de AC;

De rechthoekige vorm van de sinus kan worden gladgestreken met behulp van geschikte inductie condensatoren in een zogenaamde AC filter mechanisme. De nog wat blokvormige sinus verdwijnt niet helemaal zoals hier onder uiteengezet.

Voordelen van de indirecte aansluiting op het Lichtnet:

Het voordeel van indirecte aansluiting op het lichtnet is dat het mogelijk is om een turbine te ontwerpen die toch stroom kan leveren ondanks de variabele draaisnelheid. Het grootste voordeel is dus dat de turbine, hogere rotor toerentallen toelaat bij windvlagen, dit moet niet verward worden met verhoogde winsnelheid. Natuurlijk vereist dit wel een intelligente controle strategie. De controller moet wel het onderscheid tussen een windvlaag en verhoogde windsnelheid kunnen meten.

Het tweede voordeel is dat met de elektriciteit- elektronica het reactief vermogen kan worden aangepast. Dat wil zeggen de fase verschuiving van het huidige AC net spanning te beïnvloeden wat handig kan zijn als de turbine draait op een zwak elektriciteitsnet.

Nadelen van de indirecte aansluiting op het lichtnet:

Het fundamentele nadeel van indirecte aansluiting op het lichtnet zijn de kosten. Zoals hiervoor beschreven heb de turbine dus een gelijkrichter en tweeomvormers ( converters ) nodig . Eén voor de stator en één voor de controller. De kosten van de elektronica overschrijden het voordeel om meerdere lichtere machines te bouwen. Maar dit kan veranderen als de elektronica kosten in de toekomst verminderen.

Een ander nadeel is het energie verlies van het AC-DC-AC omzetting proces. En de sinus vervuiling van het AC openbare net, gezien dat het filtersysteem nog niet perfect is en de raster frequentie van het lichtnet verstoort.

Tandwielkasten voor windturbines

 

Tandwielkasten 

Waarom het gebruik van een versnellingsbak:

De kracht van de draaiing van de windturbine rotor ( wieken) wordt via een aandrijflijn doorgegeven naar de generator. Dat wil zeggen d.m.v. de hoofdas, de versnellingsbak en de snelle as, zoals we ook konden zien op de pagina met de onderdelen van de windturbine.

Maar waarom kunnen we de hoofdas niet gelijk aansluiten op de generator. Wel omdat als we gebruik maken van een gewone generator die rechtstreeks aangesloten is op een 50Hz AC (wisselstroom) drie fasen net met twee vier of zes polen dan zouden we een zeer hoge snelheid turbine met een toerental van 1000 tot 3000 rpm hebben, als we die aansluiten op de hoofdas moeten de uiteinde van de wieken de snelheid kunnen bereiken van ongeveer twee keer de snelheid van het geluid. Nu dit kunnen we wel vergeten natuurlijk. Andersom kunnen we een 200 polige (300 magneten) generator bouwen om tot een redelijk toerental van 30 rpm te komen.

Een ander probleem is dat de generator ook alle krachten te verwerken krijgt die op de hoofdas staat.

Minder koppel meer snelheid:

Dus een praktische oplossing is toch de versnellingsbak die in vele industriële machines gebruikt wordt.

Met de versnellingsbak converteer je de langzaam draaiende as met hoge koppel tot een sneldraaiende as met een laag koppel, die nodig is voor de generator. Met een versnellingsbak in een windturbine hoef je niet te schakelen zoals in een auto. Het heeft normaliter een enkele overbrengingverhouding van 1:50 voor een 600 of 750 KW machine.

De foto hieronder toont een 1,5 MW versnellingsbak voor een windturbine. Deze bijzondere versnellingsbak is vrij ongebruikelijk want het heeft twee aansluitingsflenzen aan de hoge snelheidskant (rechts) de oranje gadgets zijn de hydraulisch bediende noodremschijven.

 

Controllers

Versnellingsbak
Controllers
De elektronische windturbine controller:

De windturbine controller bestaat uit een aantal computers die continu de conditie van de windturbine controleert en statistieken opslaat.

Zoals de naam al aangeeft controleert de controller schakelaars, hydraulische pompen, kleppen en servo motoren. Bij grote megawatts machines is het nog belangrijker dat de controller betrouwbaar is.

Communicatie met de buitenwereld:

De controller communiceert met de eigenaar of bediener van de windturbine en verstuurt alarmeringen en verzoeken voor onderhoud over een telefoon of een radiolijn. Ook is het mogelijk om van buitenaf contact te maken met de turbine om zo statistieken en de huidige status op te vragen. In winturbine parken wordt meestal één turbine uitgerust met een pc die het mogelijk maakt om data te verzamelen van al de andere turbines in het park.

Communicatie

Interne communicatie:

Meestal is een turbine uitgerust met twee controllers die met elkaar communiceren via fiber optics (glasvezel) Eén controller staat beneden in de mast en één bevindt zich in de gondel. Bovenstaande foto toont een fibre optics communicatie unit. In sommige nieuwe modellen is een derde controller geplaatst in de neuskegel van de rotor. Deze controller is verbonden met sleepcontacten en of koolborstel.

Veiligheid/ storingsmechanisme;

Computers en sensoren zijn meestal in de moderne turbines dubbel uitgevoerd om de veiligheid en de werking te garanderen. Vooral in de beveiligde ruimtes van de turbine. De controllers lezen continue alle dubbel uitgevoerde sensoren en vergelijken de resultaten met elkaar om de juiste werking te garanderen. Ook controleren beide computers elkaar op een juiste werking.

Wat wordt gemeten

Het is mogelijk om tussen de 100 en 500 parameters de waarde van te meten in een moderne windturbine. De controller controleert het toerental van de rotor, generator,voltage en spanning. Ook de lading van blikseminslag kan worden geregistreerd. De volgende metingen kunnen ook nog worden genomen,buitenlucht temperatuur,temperatuur in de elektronische installatiekasten, olietemperatuur in de vertragingskast, de generatorspoel temperatuur de lagertemperatuur van de vertragingskast, hydraulische druk, de hoek (pitch) van elk afzonderlijk rotorblad( voor pitch controle of actieve stal l controle machines), De hoek van de yaw (Door het aantal tanden te tellen van het yaw tandwiel), Het aantal verdraaiingen van de stroomkabel,windrichting,windsnelheid, de frequenties van de trillingen van de rotorbladen en de gondel(nacelle), De dikte van de schijfrem, en of de deur van mast open is of gesloten(alarmsysteem).

 
Controllers 

Stroom kwaliteit controle:

De meeste mensen denken dat de controle- unit De windturbine aanstuurt. Als de Yaws tegen de wind in staat controleert het veiligheidssystemen of alles in orde is en start de turbine zichzelf. De controller doet inderdaad al deze dingen maar controleert ook de stroomkwaliteit opgewekt door de windturbine.

Aansluiting netwerk en stroomkwaliteit:

In het hoofdstuk over stroomkwaliteit zal je leren hoe stroom maatschappijen een vloeiende stoomaansluiting met het netwerk wensen, Dat de maatschappijen bepaalde eisen stellen aan de wisselspanning en het voltage wat in het netwerk vloeit. Bovenstaande foto toont de hoge voltage sectie van een megawatt machine controller. Deze sectie van de controller bestuurt de thyristors die koppeling met het netwerk vloeiend mogelijk maakt.

Stroomcontrole 

Actieve stroomcontrole:

Voltage en spanning worden afhankelijk van de 50 of 60 hertz 128 maal gemeten per omwenteling. Op basis van deze informatie berekend de processor de stabiliteit van de netwerk frequentie en de actieve en de reactieve stroom van de turbine. (Het reactieven stroomcomponent is normaal gesproken afhankelijk van de vraag of de spanning en voltage in fase is). De controller schakelt een groot aantal condensatoren (capacitors) aan of uit om er voor te zorgen dat de stroomkwaliteit op de juist frequentie blijft en de stroomkwaliteit garandeert. (sinus).

EMC 

Electro Magnetic Compatibility (EMC)

Er bevinden zich erg sterke elektromagnetische velden rondom stroomkabels en generators in een windturbine. Dit betekent dat de aanwezige elektronica in het controle systeem ongevoelig moet zijn voor elektromagnetische velden. Deze kunnen schade berokkenen aan de elektronica,Omgekeerd moet de elektronica geen elektromagnetische straling uitzenden die werking van andere elektronische apparatuur hindert vandaar dat deze beschermt wordt door de elektronica te plaatsen in een beschermde kamer met metalen muren. Op de foto is apparatuur te zien om de elektromagnetische emissies van de onderdelen van de controllers te meten .