E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Urban windmills

Werking windturbine


De rotorbladen draaien magneten rond die in spoelen elektriciteit opgewekken. Die elektriciteit moet via een omvormer geschikt gemaakt worden om op het het te mogen leveren.  

Het vermogen

De hoeveelheid elektriciteit die een windmolen produceert neemt met het kwadraat af naarmate de windmolen kleiner is. Urban wind levert dus meestal nooit veel op.

Toch komt Flower turbines nu met grote turbines van 6 meter op de markt die wel tot 10.000 KW per jaar opleveren, Dus je verdient je investering (10.000 euro per turbine, excl. aansluitingkosten, red.), terug vanaf het moment dat het begint te waaien en dat volgens de fabricant in 8 jaar.

header image home 2
Bron Duurzaam bedrijfsleven 

Soorten windturbines 

Je hebt molens waarvan de as horizontaal op de windrichting staat (de eerste twee onderstaande plaatjes) en molens waarbij dat verticaal is (de laatste twee). De wieken staan altijd verticaal.
Sommige molens hebben een venturi ring. Die creeert onderdruk aan de achterkant zodat nog meer wind wordt aangezogen. (Onderste plaatje).

urban2urban1urban4urban3

Donqi
Bevestiging windturbine 

De urban windmills mogen alleen op een plat dak. Er moet goed berekend worden dat dit geen problemen geeft. Desnoods worden extra bevestigingsmogelijkheden toegepast. 

Plaats windturbine 

Kleine windturbines zijn special gemaakt voor een stedelijke omgeving. Dat betekent dat ze goed om kunnen gaan met plotselinge windvlagen en turbulentie. 
De stroom gaat naar een omvormer die hem aanpast zodat de stroom aan het net geleverd kan worden. De keuze van de omvormer bepaalt mede het rendement.

De Donqi Urban windmill levert tot 1100 kWh per molen. Kosten voor het plaatsen en aansluiten van 3 molentjes = 22.610 euro voor 3300 kWh =  6,85 euro / kWh per jaar 1 kWh kost 0,18 ct  = na 38 jaar terugverdiend. Voor scholen (8 ct / kWh) = 85 jaar 

Het heeft eigenlijk geen zin op land in Nederland windmolens te bouwen in gebieden onder 4-5 m/s. Op de kaart is te zien waar dat het geval is.

wind

Om te bepalen of een plek geschikt is voor een urban windmill is het onderstaande stappenplan handig.
stappenplan

Turbulentie om gebouwen 

In een gebouwde omgeving hebben obstakels zoals gebouwen, geluidswallen, wegen, reclamemasten en bomen invloed op de windsnelheid en de windrichting.

Hoe hoger de windturbine, hoe minder verstoringen in de windsnelheid en windrichting. Als de turbine op een gebouw hoger dan 20 meter komt is er meestal wel genoeg wind.

Bij obstakels in de buurt wordt als uitgangspunt gebruikt:

een afstand van minimaal 10 maal de obstakelhoogte als de afstand om de turbine te plaatsen. De verstoring door het obstakel is op die afstand uitgewerkt.

urban5

 Als de windturbine veel hoger wordt geplaatst dan het obstakel, kan de afstand korter zijn.

urban6

Bij obstakels die hoger zijn dan de turbine, is een afstand nodig van 20 maal de obstakel hoogte.

Voor de elektrotechnische aansluiting van een windturbine heb je verschillende materialen en gereedschappen nodig.  

Gereedschappen

Connectortang, geïsoleerde schroevendraaiers en tangen, multimeter, adereindhulzen en tang, striptang, boormachine en accu, waterpas, ladder, persoonlijke bescherming en algemeen gereedschap.

Materialen

Omvormer, AC & DC kabel, buis, klemmen, kabelgoot, connectoren, tyraps, automaat / aardlek, werkschakelaar.

Opleidingen en cursussen komen er misschien ooit maar bestaan nog niet bij ons weten.  

%MCEPASTEBIN%