Open menu

Verschillende soorten plastics

Er bestaan verschillende soorten plastics.

- PE (polyetheen)
- PP (polypropeen)
- PS (polystyreen)
- PVC (polyvenylchloride)
- PET (polyetheentereftalaat)

PET

Polyethylene terephthalate:

Produceren van voornamelijk flessen frisdrank, vloeibare schoonmaakmiddelen en andere vloeibare producten.

HDPE

Hoge dichtheid polyetheen:

Produceren van voornamelijk kratten, emmers, speelgoed of onderdelen van auto’s. Ook wordt de zachte vorm van HDPE gebruikt voor het maken van plastic tassen en de zwarte afvalzakken.

PVC

Polyvinylchloride:

Produceren van voornamelijk buizen in de grond, elektriciteitsbuizen, regenkleding of zelfs vloerbedekking.

LDPE

Lage dichtheid polytheen:

Produceren van voornamelijk folie, draagtassen, plasti hoesjes om tijdschriften en landbouwplastic.

PP

Polypropeen:

Produceren van voornamelijk tapijten, filtermaterialen, kratten en jerrycans.

EPS

Geëxpandeerd polystyreen:

Ook wel piepschuim in de volksmond genoemd. Produceren voornamelijk voor isolatie en bescherming van verzending.

Overig

Diverse soorten plastics, voornamelijk gemaakt voor babyflesjes, plastic bordjes, en voedselbakken.

soortenplastic2

Eigenlijk zijn er nog veel meer soorten plastics. Als je ze wil verwerken moet je de smelttemperatuur weten. Dat staat allemaal op de onderstaande poster die in het groot te bestellen is door er op te klikken.

soortenplastcis

Daarbij is van belang waar ze vandaan komen, de productie, het gebruik, de afvalverwerking maar ook het transport.
Ze worden gemaakt van aardolie. Dat kan op raken en moet worden vervoerd (met olietankers e.d.) 4 % van de aardolie die we gebruiken gaat naar de aanmaak van plastics. Omdat aardolie goedkoop is, zijn plastics goedkoop. Om de kunststoffen te produceren is veel energie nodig. Omdat er zoveel verschillende zijn is het moeilijk te sorteren. Vergissingen leiden tot grote problemen. De stoffen zijn slecht afbreekbaar en hopen op in het milieu.  

PE/PP plastic tasjes en verpakiingsmateriaal. Waterdicht maar niet gasdicht. Dus niet geschikt voor een colaflesje. De productie kost weinig energie en luchtvervuiing. Het is ook goed te recyclen. Maar we gebruiken er zo veel van dat lang niet alles gerecycled wordt.

PS koffiebekertjes e.d. Ook niet helemaal gasdicht. Schaaltjes voor vlees. Fabricage verbruikt meer energie. Er wordt het kankerverwekkende benzeen bij gebruikt. Het afval is om te zetten in nieuwe producten.

PVC is gasdicht en wordt niet aangetast. Vrij goedkoop en luchtdicht. Het is stijf maar weekmakers kunnen dat oplossen. Het bevat veel chloor. Plastic flessen, regenkleding etc. Bij de productie ontstaan veel giftige stoffen (chloor, kwik). De weekmakers zijn schadelijk (lijken op onze hormonen). Bij de verbranding komen extra schadelijke stoofen vrij (dioxines). Zacht PVC is moeilijk te recyclen en het verstoort de recycling van andere kunststoffen.

PET is stevig plastic dat gasdicht is. Er is veel energie bij nodig om het te maken. ook ontstaat er waterverontreinigign. Het kan goed gerecycled worden.  

Hoe lang duurt het voordat het is afgebroken ?   

Materiaal

Afbraaktijd

Petfles

Zon: 5 jaar

Schaduw: 10 jaar

PVC

5-10 jaar

Plastic zak

10-20 jaar

Plastic koffiebeker

>1000 jaar

Piepschuim

>1000 jaar

Plastic voor het bij elkaar houden van blikjes

>1000 jaar

Bioplastics

Bioplastic? Bioplastic komt niet uit fossiele brandstoffen ofwel wordt niet uit aardoie gemaakt. Het wordt vervaardigd uit zetmeel en suiker, maar de eigenschappen zijn chemisch gezien identiek, waardoor ze net zo slecht verteren. Aan de andere kant gebruikt men de term ook om aan te geven dat de plastic biologisch afbreekbaar is. Dat is verwarrend.

Er bestaan biologisch afbreekbare plastics die binnen enkele maanden volledig afbreken in zee maar dan kunnen zeevogels nog steeds stikken in een biologisch afbreekbare plastic zak.

Als je al het plastic in Nederland niet uit aardolie maar uit landbouwgewassen zou willen maken heb je alle landbouwgrond in Nederland nodig en dan moet je er ook nog gewassen met een hoge energie-inhoud op zetten zoals suikerbieten. Plastics gebaseerd op gefermenteerd suikerriet en suikerbiet zijn te verkiezen boven graangewassen. VVooral de productie van suikers uit lignocellulose is veelbelovend, omdat afval- en bijproducten hiervan kunnen worden gebruikt en er geen competitie met de voedselvoorziening is.

Het gebruik van reststromen, ofwel tweede generatie, kan ook uitkomst bieden, maar dat gebeurt momenteel nog niet. Bovendien is er nog nauwelijks een waardeketen die alle actoren van boer tot consument verbindt en tot een maatschappelijke vraag naar biobased plastics leidt. Het plantaardige alternatief biedt nog te weinig voordelen in prijs en functie in vergelijking met fossiele plastics.

Onderzoek zou zich moeten richten op mogelijkheden om duurzame grondstoffen te realiseren. Hieronder vallen meer reststromen, intensiever landgebruik en meer hergebruik van fossiele plastics.

Biobased en biologisch afbreekbare plastics die nu in de handel zijn net zo goed mechanisch te recyclen zijn als gewone plastics, maar biologisch afbreekbare plastics zijn geen allesomvattende oplossing voor zwerfafval. De afbreekbaarheid hangt namelijk af van het milieu waarin ze terecht komen.

Kunststofproducten dienen ontworpen te worden met gebruik van zo min mogelijk materiaal, geschikt te zijn voor hergebruik en na afdanking zo hoogwaardig mogelijk gerecycled te worden.

Het is hierbij belangrijk dat kunststofafval, zowel fossiel of biobased, zodanig wordt verwerkt dat recycling mogelijk is. Daarom is het van belang om sorteer- en recyclingtechnologieën te ontwikkelen waarmee biobased kunststoffen goed uit te sorteren zijn en apart gerecycled dan wel vergist en gecomposteerd te kunnen worden.

Een aantal bioplastics kan al goed verwerkt worden in het plastics inzamelingsysteem, omdat ze chemisch identiek zijn aan fossiele plastics. Volumes van andere bioplastics zijn echter nog te laag om rendabel te zijn.

De onderstaande grote bedrijven gaan vor 100 % herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar plastic in 2025.

plastic

In samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation verschuift Evian (minteraalwater)naar eigen zeggen van een lineair naar een circulair model, waarin alle flessen zijn gemaakt van gerecycled plastic. Momenteel bevatten Evian-verpakkingen gemiddeld 25 procent gerecycled plastic.

Daarvoor gaan ze zich richten op herontwerp van de verpakkingen, de versnelling van recyclinginitiatieven en het weghalen van plastic afval uit de natuur.

Nestlé en Danone investeren gezamenlijk in de ontwikkeling van biobased plastic flessen gemaakt b.v. zaagsel, oud karton of gewasresiduen.

Ook Coca-Cola wil tegen 2030 al haar flessen en blikjes wereldwijd, inzamelen en recyclen. Daarnaast moet het aandeel gerecycled plastic in 2030 op tenminste 50 procent liggen.

Bioplastics en biologisch afbreekbare plastics.

Biobased plastics zijn volgens de vereniging een betere keuze dan biologisch afbreekbare plastics. Bio-afbreekbare plastics hebben vrijwel geen duurzame meerwaarde. Biobased plastics kunnen wel bij de plasticrecycling.
Bio-afbreekbare plastics kunnen afgebroken worden door bacteriën of schimmels, maar niet in composteertijd van de industriële composteermachines. Daarnaast breken de plastics af in koolstof en water, wat niets toevoegt aan de hoeveelheid en de kwaliteit van de compost. Daarom worden bio-afbreekbare plastics ook niet apart gehouden, waardoor ze een stoorstroom vormen tijdens de plasticrecycling. Dit betekent dat veel bio-afbreekbare plastics dus niet worden gecomposteerd of gerecycled.

Dus bio-afbreekbare plastics leveren geen meerwaarde aan een duurzame samenleving.

plastics1
Compostering

Bioplastics moeten bij het restafval. Ze vertragen zelfs de compostering.

plastics1

Bioplastics uit algen

Klarenbeek en Dros kweken algen, drogen ze maken er een algenpolymeer van. Ze denken dat het na verloop van tijd synthetische kunststoffen volledig kan vervangen. Het polymeer gaat de 3D printer zodat er b.v. servies of vuilnisbakken van gemaakt kunnen worden.

Klarenbeek en Dros hebben ook andere materialen gebruikt als grondstof voor biopolymeer. Zo hebben zij eerder producten 3D-geprint met paddenstoelen, aardappelzetmeel en cacaobonen als grondstof. Op termijn willen de ontwerpers een lokaal netwerk van biopolymeer 3D-printers opzetten: de 3D Bakery.

Onderzoekers van de universiteit Wageningen ontwikkelden een duurzaam alternatief door plastic te maken uit zeewier. Jonge designers denken al bij het ontwerp na over het levenseinde van hun product.

En die kant moet het op - wég van de plastic verpakkingen die we drie seconden gebruiken en die vervolgens honderden jaren in het milieu liggen.

Lego wil haar blokjes biobased gaan maken b.v. met bietsuiter als uitgangsmateriaal i.p.v. aardolie. Ze willen binnen tien jaar geen nieuwe fossiele grondstoffen meer gebruiken voor plasticproductie. Daarom investeert het bedrijf nu in het vinden van recyclingmethoden en alternatieve materialen.