E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Waterkracht

Theorie

10 % van de elektriciteitsproductie op de wereld wordt opgewekt door waterkracht ofwel 340 GW = 340 grote centrales. Dat is evenveel als kernenergie. = 6 % van het totale energieverbruik. Er kan nog 3x zoveel geproduceerd worden. Maar de bouw van stuwdammen kan grote gevolgen voor het milieu hebben. Gigantische stukken land komen onder water te staan. Ook kan een dam bezwijken (door veroudering, overbelasting of oorlog) of kunnen landverschuivingen in het stuwmeer grote problemen veroorzaken. Vismigratie kan een probleem zijn. Daar staat tegenover dat het relatief goedkoop is, schoon en geen CO2 uitstoot. En op afroep beschikbaar (mits het stuwmeer vol is).

In de EU komt 10 % v.d. elektriciteit uit waterkracht.

Nederland heeft 4 kleine centrales met 40 MW vermogen die gemiddeld 10 MW leveren = 0,1 % van ons energieverbruik.
Kost 6 ct / KWh in Nederland. In de VS 0,02 ct.  

Bij een verval van minder dan 2 meter is de opbrengst laag. De doorstroomsnelheid is dan te laag.

De allergrootste is de Drieklovendm in China die 22.500 MW produceert = 10 maal zo groot als de Eemscentrale in Groningen en 50x de kerncentrale te Borsele.
Voor de Drieklovendam moesten meer dan één miljoen mensen verhuizen.

Turbines in de polder

water

De Nederlandse polders over duizenden plekken met vallend water. Het Nederlandse EQA Projects zet zich in om die plekken te benutten voor het opwekken van duurzame energie.
Als een stuw in zijn volledigheid vervangen moeten worden, kan dat met deze installatie, zodat de stuw omgetoverd wordt tot een kleine energiecentrale. Terugverdientijd 15 jaar zeker als het apparaat in massaproductie genomen kan worden.

Onderwatervliegers

SeaQurrent bouwt bij Ameland aan een testlocatie voor het winnen van duurzame energie met behulp van een onderwatervlieger
Het Nederlandse bedrijf SeaQurrent is bij Ameland gestart met de bouw van een testlocatie voor het winnen van duurzame energie met behulp van een onderwatervlieger. Begin 2022 zal de eerste Tidalkite energie opwekken.

Rioolturbine

Met een rioolturbine in Heerlen wordt de stroming van het rioolwater van een woonwijk omgezet in elektriciteit. Het water stroomt langs de schoepen van de rioolturbine, de generator gaat draaien en werkt net als een windmolen elektriciteit op, genoeg  voor vier huishoudens.

rioolturbinerioolturbine4
rioolturbine2rioolturbine3

waterkrachtMilieucentraal Waterkracht

waterkrachtWikipedia Waterkracht

Lessen over waterkracht (pdf in het engels 11,4 MB)