E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


CE en onderwijsdoelen

Onderwijsdoelen

De natuur gaat altijd maar door. Ze werkt op zonne-energie en heeft de grondstoffen in de cirkels. Als wij een duurzame samenleving willen creeeren zullen we dat ook als uitgangspunt moeten nemen. Een lineaire maar een circulaire economie.

Competenties:

Hoe leiden we mensen op tot meesters van de circulaire economie?

Welke manier van denken past daarbij?

Wat voor aanspraak doet dit op iemands persoonlijke ontwikkeling, op iemands burgerschap?

Anderzijds gaat het om concrete aanknopingspunten: welke vaardigheden moet een leerling-metselaar beheersen om haar vak later circulair te kunnen beoefenen?
Hoe moet het curriculum van een zorgopleiding eruit komen te zien om voor te bereiden op circulaire zorg?

Proces:
- Wat moet zeker in het programma worden opgenomen?
- Hoe pakken we deze uitdaging aan?
- Op welke onderwijslaag moet het programma zich richten?
- Hoe verankeren we de vaardigheden in het onderwijs?

model
Klik op de foto voor een vergroting.