Open menu

2.3. Duurzame materialen

De video

De tekst

Net als bij energie ben je duurzaam bezig als je

1. Zoveel mogelijk materialen bespaart.
2. Wat je dan nog nodig hebt laten komen uit hernieuwbare bronnen of bronnen in de cirkels 
        en als dat niet kan
3. De materialen zo efficiënt mogelijk inzetten en zo veel mogelijk hergebruiken.
4. Gebruik daarnaast materialen die niet giftig zijn. Materialen die uiteindelijk water, de bodem of de lucht niet vervuilen.
5. En werk schoon. Zorg dat ze er niet in terecht komen.

 Duurzame materialen 
1. putten de bodem niet uit (als materialen in de cirkels zitten heb je geen mijnen meer nodig)
2. tasten de natuur niet aan (zijn afbreekbaar en de productie neemt geen extra natuur in beslag)
3. bevatten geen schadelijke stoffen (zijn niet giftig)
4. hebben aandacht voor de mens (en kijken naar fair trade, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, corruptie)
5. komen liefst uit de omgeving
6. kunnen worden hergebruikt
7. zijn tot stand gekomen met zo min mogelijk energie(verspilling)

Cascades
Hout van bomen kan eerst worden omgezet in meubels, huizen of fineer. Als die hun tijd gehad hebben kan het hout omgezet worden in hardboard. Dat kan na verloop van tijd misschien nog gebruikt worden als isolatiemateriaal en pas het allerlaatste wat je doet is het vergisten of zoals nu nog meestal gebeurt verbranden. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om houtpoeder te gebruiken in 3D printers. Dan kan je van houtpoeder ook nog fantastische houten voorwerpen maken.

Op dit moment zijn we in staat om alles meteen te verbranden. Omdat we met giftige stoffen werken kan e.e.a. niet zomaar in het bos gestrooid worden. Vandaar dat de as ergens anders terecht komt en de kringloop niet gesloten wordt. Maar het is dus beter het hout keer op keer te gebruiken en daarna over te laten gaan in voedingsstoffen voor de bodems.

Een ander voorbeeld is plastic.

Vroeger werd plastic gewoon gestort. Omdat plastic goed verbrandt ging men het in verbrandingsovers gebruiken. De warmte van die ovens werd weer gebruikt om woningen te verwarmen (stadsverwarming). Maar dan ben je de grondstoffen kwijt. Het is beter plastic in te zamelen en een tweede leven te geven in bermpaaltjes of plastic bakken. Nog beter is het van oud plastic, nieuw te maken met dezelfde of zelfs nog een betere functie.

Opdracht 2.3.1.

Bekijk het onderstaande filmpje en geef aan wat de boodschap is. 


Wil je dit filmpje zien met Nederlandse ondertiteling dan kan dat. Zie hier

Wat je allemaal met plastic flesjes kan doen zie hier 

Opdracht 2.3.2.

Bekijk het onderstaande filmpje en is dat misschien iets voor jou ?

 

Wil je dit filmpje zien met Nederlandse ondertiteling dan kan dat. Zie hier

Meer over duurzame materialen staat hier.

Opdracht 2.3.3.

Wordt er op je werk zoveel mogelijk materiaal bespaard ?
Komt het materiaal uit hernieuwbare bronnen of bronnen in de cirkels ?
Wordt het materiaal zo efficiënt mogelijk ingezet ? 
Welke verbetermogelijkheden zie je ?

Opdracht 2.3.4.

Recycling.

Als je in cirkels denkt wil je de materialen terug hebben naar de fabrikant. Die kan er dan nieuwe producten van maken. Zo ver is het nog lang niet maar wij doen wat anders. We halen veel gescheiden op voor verwerking.

Wat scheiden jullie thuis zoal. Zeg dat voor
glas, papier, groenten- tuin- fruitafval, geneesmiddelen, huishoudelijke apparaten, verfresten, batterijen, metalen, plastic, hout, puin.
Zeg glas -> glasbak etc..

Wat doe je met


- pizzadozen ->

- melkverpakkingen ->
- drankkarton ->
- chipszakken ->
- mobieltjes (en wat moet je er eerst uit halen) ->
- kattenbakkorrels ->
- kristalglas ->
- ruiten van ramen -> 
- drinkglazen ->
- ovenschalen ->
- blikjes ->

Zoek dat uit op internet. Hier bijvoorbeeld

M.b.t. papier is de regel heel eenvoudig: oud papier dat schoon en droog is mag in de bak. Er mogen dus geen voedselresten, mogelijke bacteriële besmettingsbronnen en niet-papier materialen zoals kunststof en metaal op zitten. Doordat het droog is wordt schimmelvorming voorkomen.Kun je het papier scheuren? Dan kan het in de papierbak. Lukt dat niet? Dan zit er een plastic laagje op en moet het item bij het restafval. Dit is soms bij luxe ‘papieren’ tassen of magazinecovers het geval.

Opdracht 2.3.5.

Wat wordt er op je werkplek gescheiden ingezameld. Maak een lijst als bovenstaand (en fotografeer en deel dat door b.v. een whatsApp groep aan te maken van b.v. zes studenten die op verschillende werkplekken werken. Maak foto's hiervan en deel die met elkaar. Praat er daarna met elkaar over. Stop die foto's bij je verslag) 

Het is uiteraard belangrijk dat je ook schoon werkt. Zo zorg je er voor dat niet alles in het milieu terecht komt en dat je andere mensen of organismen er mee opscheept. Daarbij vergroot schoon werken de veiligheid en hoe efficient je kan werken. Er bestaan allerhande regels en voorschriften voor. NEN, AMvB, VCA. Vraag er naar.  

Vraag er naar in je bedrijf of op je stageplek.


Meer zie
hier -> ga werken bij kamertemperatuur
hier -> laagje voor laagje
hier -> met zelf reparerende systemen
hier -> boots een voedselweb na
hier -> werk volgens de trias regels 
hier -> allerhande innovaties op het gebied van materialen

Hier onder hoe iPhone's in de toekomst worden recycled. Met een robot. Maar de Iphones zijn niet uit elkaar te halen.
Kijk daarvoor naar het filmpje daaronder. Hier hoe het niet moet

Hier hoe het ook kan.