2.1. Werk met duurzame energie

De videoDe tekst

De natuur bestaat al 100.000 keer langer dan de mensheid. Beiden draaiden lang op zonne-energie. De natuur doet dat nog steeds. Wij in wezen ook nog, maar de zonne-energie die we nu verbruiken komt uit de grond. We verstoken namelijk wat de natuur vroeger heeft gemaakt uit zonne-energie en wat onder aardlagen terecht is gekomen zoals aardgas, aardolie en steenkool. Dat doen we momenteel op grote schaal. We verstoken ieder jaar dat wat de natuur in één miljoen jaar tijd heeft vastgelegd. Elke seconde gaan er 1000 vaten olie doorheen en per dag meer dan 86 miljoen vaten van 159 liter.

zonne energie 2

Door de bevolkingstoename en door de toename in de welvaart zal dit snel meer worden. Maar fossiele energie is natuurlijk wel eindig. Op dit moment wordt er veel geld verdiend met de verkoop van aardolie, aardgas en steenkool. Sommige mensen zijn er schat en schat rijk geworden. Oliesjeiks, olie- en gasmagnaten, multinationals als Shell, Exxon etc. Zij verdienen gigantisch aan wat planten door de zon hebben vastgelegd gedurende vele eeuwen. Iets wat eigenlijk van ons allemaal is in plaats van voor enkelen die claimen dat het van hen is.

Olie en gas hebben het leven van miljarden verrijkt. We rijden nu massaal auto, we kunnen ons verwarmen en hebben genoeg elektriciteit. We kunnen van alles maken en bouwen dankzij fossiele brandstoffen.

Maar het allergrootste probleem van fossiele brandstof is natuurlijk de CO2 uitstoot die er mee gepaard gaat. Dat is ook logisch als je ieder jaar 'één miljoen jaar' verbrandt. Vroeger namen bomen en planten die CO2 weer op en produceerden in ruil daarvoor zuurstof. Nu verdwijnen bossen en is de productie aan CO2 zo groot dat de zaak uit balans is. De CO2 zorgt voor het broeikaseffect waardoor de aarde opwarmt. Tijdens de top in Kyoto in 1997 hoopten we die uitstoot terug te kunnen dringen. In 2002 kwam men wederom bijeen in Johannesburg maar aan de onderstaande grafiek is te zien dat de concentraties CO2 in de lucht nog even snel stijgen als vroeger. Helaas hebben we de 420 ppm (parts per milion) al bereikt en gaat de stijging door in de richting van 600. De actuele stand is hier te zien. Meer over CO2 is hier te zien.

CO2 2

Bij 600 ppm verwacht men een aanzienlijke temperatuurstijging van 4-6 graden met als gevolg dat de krachten op aarde toe gaan nemen: als het regent, regent het harder, als er orkanen worden gevormd zijn ze krachtiger, de zeespiegel zal stijgen, de polen zullen smelten en gebieden met droogte zullen enorm uitbreiden alsmede het gevaar voor bosbranden.    

Vandaar dat we, waar we kunnen, duurzame energiebronnen moeten gaan inzetten. Eigenlijk zouden we, net als de Duitsers, overal moeten beginnen met “die Energiewende”.  Op een zonnige en winderige dag wordt in Duitsland inmiddels 50 % van het totale energieverbruik duurzaam opgewekt. Overal liggen zonnepanelen en staan er windmolens. Kernenergie is afgezworen en de ontwikkelingen gaan maar door. 

Naast zonnepanelen, zonneboilers en windenergie kan men ook energie opwekken uit getijde, golven, water- hoogteverschillen, concentrated solar power, geothermie en opslag van warmte in de bodem.
Als we daarop inzetten gaan we naar een duurzame energievoorziening zoals we ooit hadden en zoals de natuur ons voordoet.

Als het in je beroep past, ga je hier verder op in. Door op de linkjes te klikken kan je zien hoe.   

Als we allerhande zaken kunnen laten draaien op heel weinig energie gaan weer nieuwe mogelijkheden open. Door LED lampjes heb je geen dynamo meer nodig op je fiets. Smart phones, computers, tablets beginnen zo energiezuinig te werken dat opladen via lopen, ademen, de hartslag of fietsen mogelijk wordt. Pacemakers waren vroeger heel groot en werken nu al zo efficiënt en zuinig dat ze zo klein als een vitaminepil kunnen zijn en via de lies kunnen worden ingebracht. De batterij gaat wel acht of negen jaar mee. We moeten dus de zonne-energie die we opwekken ook zo efficiënt mogelijk inzetten.

Opdracht 2.1.1.

Hoe energiezuinig woon je zelf ? Is je huis geisoleerd, hebben jullie dubbel glas (of driedubbel glas), hebben jullie vloerverwarming. Vergelijk hoe je woont met je medestudenten.  

Ga daarna naar www.zonatlas.nl en bekijk hoe geschikt het dak van je huis is voor zonnepanelen. Beschrijf dat.

Opdracht 2.1.2.

Je leraar zegt wanneer je de meterstand van gas en elektriciteit moet opnemen en na hoeveel dagen weer. Noteer die meterstanden. Reken uit hoeveel gas en elektra je die dagen thuis hebt gebruikt. Hoe is de meterstand opneemt staat hier.

Vergelijk in de klas de uitslagen met elkaar en kijk of je er achter kan komen waar de verschillen vandaan komen.
Misschien heeft het te maken met het energielabel van je woning of met andere zaken (aantal bewoners of energieverslindend gebruik). Schrijf op wat je er van geleerd heb.

Bij ROC de Leijgraaf gaan ze verder in op het energieverbruik thuis.

Zij vullen de gegevens in op de site www.energiemanageronline.nl De site geeft dan adviezen om het verbruik terug te dringen en om geld te besparen. Vervolgens maken ze de opdrachten die hier staan en hier en hier. Vraag je docent of je die ook moet doen.  De opdrachten gaan je een voorstelling maken van hoe groot je verbruik is, over welke apparaten allemaal thuis staan met hun verbruik en het stand by verbruik thuis. 

Bijna alle gemeenten willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Ze willen dan geen extra CO2 meer de lucht in brengen. Zo hopen ze het broeikaseffect te verminderen. Hoe je dat tot stand kan brengen is mooi te zien in onderstaand filmpje van de gemeente 's-Hertogenbosch. (Je zou ook naar het morgenland kunnen kijken, het filmpje van 11 minuten dat onderaan staat en dat 17 januari 2019 on line is gekomen)

Opdracht 2.1.3.

Noem zoveel mogelijk manieren uit het filmpje waarop de gemeente 's-Hertogenbosch probeert klimaatneutraal te worden.

Opdracht 2.1.4.

Verdiep je in één of meer van de onderstaande onderwerpen. Je docent geeft aan wat de bedoeling is.

zonnepanelen 
zonneboilers 
windenergie 
getijde,
golven,
water hoogteverschillen,
concentrated solar power,
geothermie
opslag van warmte in de bodem.

Hoeveel duurzame energie Nederland op dit moment opwekt is hier te zien

Duurzame energieproductie

Op ROC de Leijgraaf gaat men op niveau 4 door met het een game, spel of software waarmee je duurzaam kunt bouwen.
De opdracht staat hier. Vraag je docent of je hier ook mee aan de slag mag / moet.  

Meer zie hier en hier 

Wat vind je zelf over energie?

Jongeren van 18-31 hebben een duidelijke mening over klimaat en duurzaamheid. Al swipend kan je met de online tool  in slechts 2 minuten aangeven wat je vindt van verschillende klimaatdilemma’s en wat je zelf aan je gedrag will veranderen. Zie brabant.swipocratie.nl

https://nob.swipocratie.nl/