Open menu

2.7. Geen invloed of zelfs een positieve invloed

De video

De tekst

Streef naar geen invloed ("zero impact") of zelfs naar een positieve invloed.

Uiteindelijk zouden we moeten komen tot een samenleving die geen invloed heeft op de omgeving. Die altijd maar door kan gaan en niet vervuilt of verstoort. Geen (fossiele) energie, geen materialenverbruik, geen grondgebruik, geen water-, bodem- luchtvervuiling.

Kan dat ? Kan je bijvoorbeeld zo bouwen of produceren ?

Het is lastig maar het is een stip op de horizon. Het is iets om naar te streven. Iets waarbij je handelen geen impact meer heeft. En het kan en men is er mee bezig. 

Want

Geen fossiel energieverbruik.

Dat betekent alles op duurzame energie. Er zijn al meerdere voorbeelden van bedrijven die volledig op duurzame energie werken en inderdaad bestaan er al gebouwen die energieneutraal zijn zo niet die energie leveren.

Geen materialen verbruiken.

Als de materialen weer aangroeien (biobased zijn) of in de technocyclus zitten en weer hergebruikt worden, verbruik je geen materialen. Dat is dus niet onmogelijk. Ook als je bouwt met natuurlijke materialen (die weer aangroeien) of met materialen die na gebruik weer te zijn hergebruiken, ben je op de zero manier bezig.

Geen grond verbruiken.

Als de natuur over het dak heen door kan lopen ofwel bij groene daken, dan verbruik je ook geen grond. De fabrieken van Ford worden er mee uitgerust. Daken hoeven minder snel vervangen te worden en je draagt bij aan een goede uitstraling en bevordering van biodiversiteit.

Geen boden-water-luchtverontreiniging.

Bij Desso streeft men er naar dat het water wat de fabriek in komt er schoner uit moet gaan, dat de lucht er schoner uit moet gaan en dat er geen impact op de bodem plaatsvindt. Dan heeft een fabriek of gebouw een positieve footprint in plaats van een negatieve. Ze zijn zelfs in staat gebleken om de tapijten die ze maken zo te creëren dat ze de lucht zuiveren. Als astmapatiënt kan je beter hun tapijt kopen dan dat je een gladde vloer hebt. Akzo is nu bezig met luchtzuiverende verf.                       

Maar je kan zelfs nog verder gaan.

Wat als gebouwen en woonwijken een positieve bijdrage leveren. Wat als gebouwen ook mee helpen bij de diensten die ecosystemen leveren als schone lucht, water, biodiversiteit, productie van voedsel, biomassa, geneesmiddelen, cosmetica etc. en ook nog eens zorgen voor een hele prettige omgeving om in te wonen en te werken.
Bij gebouwen kan je uit gaan van wat ze kosten maar meet ook eens de sociale en ecologische winst die te behalen is.

zero4

Australian National Sustainability Initiative Education Centre Project ANSI   © ANSI

Zoals we op dit moment (in het fossiele brandstof tijdperk) trots zijn op gebouwen die een duurzaamheidslabel hebben zo gaan we in de toekomst eerst naar klimaat neutrale gebouwen, dan naar energie leverende bouw om uiteindelijk te komen tot gebouwen die de ecologie herstellen.

Gebouwen zijn eigenlijk goudmijnen van materialen die wachten om geoogst te worden. Maar gebouwen zijn niet ontworpen om uit elkaar te halen. Vaak moet alles kapot gemaakt of gesloopt worden. Wat als je gebouwen maakt waarvan de onderdelen kunnen worden hergebruikt en niet eindigen als afval. Wat als je werkt met simpele verbindingen of dat het staal in een gebouw gemakkelijk te verwijderen is en te hergebruiken. Wat als niet meer beschadigd wordt bij ontmanteling.

Het gemeentehuis in Venlo heeft groene wanden voor lucht- en waterzuivering. 

Opdracht 2.7.1.

Bekijk of duurzame oplossingen die je hebt aangedragen kunnen voldoen aan geen invloed of zelfs een positieve invloed.

Meer zie hier