5.5. Sterkte zwakte analyse in je beroep (of in een project).

Veel van wat je in de voorgaande hoofdstukken hebt beschreven kan je nu gebruiken. Doe dat ook. 
Je hoeft hiermee niet van voor af aan te beginnen. Het meeste heb je al gedaan.

Op welke gebieden ben je in je beroep al goed bezig wat betreft duurzaamheid. Op welke gebieden ben je nog niet zo goed bezig en kan je nog verbeteren ? Wat zijn de tips en tops ? Dat is de sterkte zwakte analyse.

Hoe kan je het aanpakken ? Twee methoden. Lees ze door en beslis zelf welke methode je wil gebruiken. Vraag eventueel je docent.

Methode A

Opdracht 5.5.1.A.

1. Beschrijf wat je de hele dag doet in de beroepspraktijk.

Begin daar eens mee !

Kijk waarmee je werkt, welke materialen je gebruikt, of je ze goed (en duurzaam) toepast, hoe het met energie zit, hoe het met de hulpmiddelen zit (de apparaten e.d.) ect.

Opdracht 5.5.2.A.

2. Beschrijf ook in welke omgeving je dit doet.

De fabriek / het kantoor / de bouwplaats ect. en kijk daarbij naar verlichting, verwarming, koeling, isolatie, (duurzaam) meubilair, (duurzame) vloerbedekking, (geïsoleerde) muren, daken etc. 


Opdracht 5.5.3.A.

Beschrijf of wat je bij 1 en 2 beschreven hebt duurzamer kan. Socialer, met meer aandacht voor het milieu en ook kostenbesparend. Wat onder aan deze pagina staat kan je er bij helpen.  

Kijk dan naar wat al sterk is en wat zwak ofwel beschrijf de tops en tips.

Opdracht 5.5.4.A.

3. Beschrijf waar je branche mee bezig is om te verduurzamen.

(motorvoertuigen -> elektrische auto's; bouw/installatie wereld -> nul op de meter woningen; ect).  Hopelijk heb je in je beroepspraktijk geleerd daarmee te werken. Vertel wat je hebt geleerd in je beroep om de duurzame toekomst in te gaan.

Opdracht 5.5.5.A.

Beschrijf hoe je beroep of je project er uit zou moeten zien als je het zo duurzaam mogelijk zou uitvoeren (en niet naar geld hoeft te kijken).

Opdracht 5.5.6. A.

Beschrijf wat je nu al zou kunnen doen om duurzamer te kunnen gaan werken ofwel beschrijf wat nu al haalbaar is om te verbeteren. Liefst zaken die weinig geld kosten en toch veel effect hebben.

Opdracht 5.5.7.A.

Bedenk een of meerdere creatieve en innovatieve oplossingen over hoe e.e.a. te verbeteren is. (zie 2.7. sensoren en IT en 2.8 voor creativiteit). (Wie weet kan je er rijk van worden).  
Je hoeft geen Einstein te zijn. Alle (kleine) verbeteringen zijn altijd welkom. Denk mee. Er zijn mensen  schatrijk is geworden van de uitvinding van een paperclip of van de slechte lijm van postits.  

Methode B

Je kan het ook systematisch aanpakken: 

In je beroep gaat er van alles in / er wordt van alles gekocht. Dan gebruik je het en vervolgens gaat er weer van alles uit (en komt mogelijk weer terug).

     in                                  uit
=>     =>    < bedrijf >  =>     =>
      ↑                                   ↓
        ←   ←   ←   ←   ←   ←

Opdracht 5.5.1.B.

1. Ga na wat er allemaal in gaat.

denk daarbij aan mensen, geld, materialen, energie, apparaten, vervoersmiddelen ect. Schrijf dat op.

Opdracht 5.5.2.B.

Bedenk waar dat allemaal vandaan komt b.v. energie uit kolencentrale, grondstoffen uit mijnen, kleding uit sweatshops (met kinderarbeid en (te) lage lonen) of misschien wel juist niet.  

Opdracht 5.5.3.B.

2. Ga na wat er bij de productie / de dienst zelf gebeurt en waar dat gebeurt.

Wat je nodig hebt..machines, schoonmaak , het gebouw, de catering, verwarming, verlichting, verkoeling, IT etc. Schrijf dat op.

Opdracht 5.5.4.B.

3. Ga na wat er allemaal uit gaat. 

Denk daarbij aan afval (welk), vuil water, vuile lucht, de afgeleverde producten en diensten etc.

Opdracht 5.5.5.B.

Beschrijf bij alle bovenstaande punten hoe het duurzamer kan (in het ideale geval). Maak een opstel over ofwel beschrijf hoe je bedrijf er in het ideale geval uit zou moeten zien in een duurzame wereld.

Opdracht 5.5.6.B.

Laat tevens zien waar je of je bedrijf al sterk in is en waarin zwak en waarin dus te verbeteren is.

Denk daarbij aan de theorie. Laat in je verslag zien dat je hebt geleerd rekening te houden met de onderstaande zaken

Planet  
Bespaar zoveel mogelijk energie                   Besparen van energie is goedkoper dan de energie duurzaam opwekken. Bijna alles kost energie dus er is op allerhande manieren te besparen. In de productie, het transport (koop lokaal), de winning, de recycling. Werk LEAN (zoek dat op)

Doe zoveel mogelijk (alles) met duurzame energie b.v. met zonnepanelen, windmolens ect
Zet wat over blijft zo efficiënt mogelijk in  
Bespaar zoveel mogelijk materialen  
Alles met duurzame materialen (niet gift Duurzame materialen - putten de bodem niet uit (als materialen in de cirkels zitten heb je geen mijnen meer nodig) - tasten de natuur niet aan (zijn afbreekbaar en de productie neemt geen extra natuur in beslag) - bevatten geen schadelijke stoffen (zijn niet giftig) - hebben aandacht voor de mens (en kijken naar fair trade, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, corruptie) - komen liefst uit de omgeving - kunnen worden hergebruikt.
Materialen in de cirkels gebruik – afval – voedsel / gescheiden inzameling / materialen terug naar de fabrikant.
Ontworpen voor hergebruik grondstoffen moeten makkelijk te scheiden zijn voor hergebruik
Smart en creatief ontworpen met sensoren / app's / IT / om uit elkaar te halen na gebruik
Met een positieve invloed op de aarde (en geen negatieve) biodiversiteit bevorderend; water, lucht, bodem zuiverend (ipv vervuilend)
Kijkend naar de mens. Verrijkend en niet alleen economisch maar ook ecologisch en sociaal.
Profit  
Fair trade  
Eerlijke uitbetaling  
Kosten besparend  
Werk samen  
Via de nieuwe economie eerst diensten uitwisselen; dan geld van stakeholders; dan pas geld van de bank
samen sterk; crowd funding;
Lokaal Stimuleert de lokale economie en energie
People  
Geen kinderarbeid  
Geen corruptie  
Geen schending mensenrechten  
Goede scholingsmogelijkheden,  
Mannen en vrouwen gelijk  
Goede arbeidsomstandigheden  
Goede materialen hulpmiddelen  
Geen discriminatie  
Met mensen die moeite hebben op de arbeidsmarkt  

Op deze gebieden hebben we veel innovaties (nieuwe goede ideeën en werkwijzen) nodig. Doe en denk mee en verbeter de wereld hoe klein je bijdrage ook is want vele kleine bijdragen geven één grote. En wie weet ontdek je wel een grote bijdrage. Dan kan je rijk worden.