E-Learning

Ga aan de slag. Succes !SDG 7 | Betaalbare en schone energie | 

SDG7

Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Energie staat centraal in bijna elke grote uitdaging en kans waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. Of het nu gaat om banen, veiligheid, klimaatverandering, voedselproductie of stijgende inkomens, toegang tot energie voor iedereen is essentieel.

Duurzame energie is een kans - het verandert levens, economieën en de planeet.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon leidt een initiatief voor duurzame energie voor iedereen om universele toegang tot moderne energiediensten te waarborgen, de efficiëntie te verbeteren en het gebruik van hernieuwbare bronnen te vergroten.

• Eén op de vijf mensen heeft nog steeds geen toegang tot moderne elektriciteit
• 3 miljard mensen vertrouwen op hout, steenkool, houtskool of dierlijke afvalstoffen voor koken en verwarmen
• Energie draagt het meest bij aan klimaatverandering, goed voor ongeveer 60 procent van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen
• Het verminderen van de koolstofintensiteit van energie is een hoofddoelstelling voor langetermijnklimaatdoelen.

Cognitieve leerdoelen

1. Ben op de hoogte van verschillende energiebronnen - hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar - en hun respectievelijke voor- en nadelen, waaronder milieueffecten, gezondheidskwesties, gebruik, veiligheid en energiezekerheid, en hun aandeel in de energiemix op lokaal, nationaal en mondiaal niveau.
2. Weet waar energie in de eerste plaats voor wordt gebruikt in verschillende delen van de wereld.
3. Begrijp het concept van energie-efficiëntie en voldoende energie en kent sociaal-technische strategieën en beleid om efficiëntie en toereikendheid te bereiken.
4. Begrijp hoe beleidsmaatregelen de ontwikkeling van energieproductie, levering, vraag en gebruik kunnen beïnvloeden.
5. Ben op de hoogte van de schadelijke gevolgen van niet-duurzame energieproductie, begrijpt hoe hernieuwbare energietechnologieën kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en begrijpt de behoefte aan nieuwe en innovatieve technologieën en vooral technologieoverdracht in samenwerkingen tussen landen.

Socio-emotionele leerdoelen
 
1. Kan communiceren over de noodzaak van energie-efficiëntie en voldoende energie.
2. Kan de behoefte aan betaalbare, betrouwbare, duurzame en schone energie van andere mensen / andere landen of regio's beoordelen en begrijpen.
3. Ben in staat om samen te werken en samen te werken om energietechnologieën over te brengen en aan te passen aan verschillende contexten en om beste praktijken voor energie van hun gemeenschappen te delen.
4. Ben in staat om persoonlijke normen en waarden met betrekking tot energieproductie en -gebruik te verduidelijken en om zijn eigen energieverbruik in termen van efficiëntie en toereikendheid te reflecteren en evalueren.
5. Kan een visie ontwikkelen op een betrouwbare, duurzame energieproductie, -levering en -gebruik in zijn land.

Gedragsdoelstellingen

1. Ben in staat om maatregelen toe te passen en te evalueren om de energie-efficiëntie en toereikendheid in zijn persoonlijke sfeer te vergroten en om het aandeel hernieuwbare energie in zijn lokale energiemix te vergroten.
2. Kan basisprincipes toepassen om de meest geschikte strategie voor hernieuwbare energie in een bepaalde situatie te bepalen
3. Kan de impact en langetermijneffecten van grote energieprojecten analyseren (bijvoorbeeld een offshore windmolenpark bouwen) en energiegerelateerd beleid voor verschillende groepen belanghebbenden (inclusief de natuur).
4. Ben in staat het overheidsbeleid met betrekking tot energieproductie, -levering en -gebruik te beïnvloeden.
5. Ben in staat verschillende bedrijfsmodellen en hun geschiktheid voor verschillende energieoplossingen te vergelijken en te beoordelen en energieleveranciers te beïnvloeden om veilige, betrouwbare en duurzame energie te produceren.


Onderwerpen 

Verschillende soorten energie, met name hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, wind, water, geothermie, getijde
Energieproductie, levering, vraag en gebruik van verschillende landen
Energie-efficiëntie en voldoende energieverbruik
Strategieën: gecentraliseerde versus gedecentraliseerde energieproductie; energie zelfvoorziening, b.v. via lokale energieleveranciers (LESCO's)
Politieke, economische en sociale dimensies van energie en koppelingen met machtsconstellaties, b. in mega-energieprojecten zoals grootschalige zonneboerderijen of damprojecten - potentiële belangenconflicten (politieke en economische macht (over de grenzen heen), rechten van met name inheemse volkeren)
Milieueffecten en problemen van energieproductie, levering en gebruik (bijvoorbeeld klimaatverandering, grijze energie
De rol van de publieke en private sector bij het waarborgen van de ontwikkeling van oplossingen met een lage koolstof-energie
Piek van olieproductie en energiezekerheid - (over) afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals olie
Overbruggingstechnologieën en technologie voor een "schoner" gebruik van fossiele brandstoffen
Genderkwesties gerelateerd aan energieproductie, levering en gebruik

Wat kan je mogelijk doen? 

Experimeteer met technologieën voor hernieuwbare energie
Reflecteer op en bespreek het eigen energieverbruik, bijvoorbeeld het rangschikken van redenen voor energiegebruik op een (subjectieve) dimensie van "voor het vervullen van basisbehoeften" (bijvoorbeeld energie voor koken) om "voor een luxe levensstijl" (bijvoorbeeld energie voor een zwembad)
Organiseer excursies naar energiesites, inclusief ethische discussies met voor- en nadelen van energietypes en projecten
Voer scenarioanalyses uit voor toekomstige energieproductie, levering en gebruik
Voer een energiebesparingscampagne uit in de eigen instelling of op lokaal niveau
Leid een groepsproject over hoeveel energie nodig is om onze dagelijkse behoeften te produceren, bijvoorbeeld brood, ontbijtgranen, enz.
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe zijn energie en menselijk welzijn verbonden?

Meer zie hier

Subdoelen

7.1 Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.

7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.

7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen.

7.a Tegen 2030 de internationale samenwerking verhogen om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie, met inbegrip van de hernieuwbare energie, de energiedoeltreffendheid en de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffentechnologie, en de investering promoten in energie-infrastructuur en schone energietechnologie.

7.b Tegen 2030 de infrastructuur uitbreiden en de technologie upgraden om moderne en duurzame energiediensten te kunnen aanbieden aan alle ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten en door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun respectieve steunprogramma’s.