E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


SDG 3 | Goede gezondheid en welzijn |

sdg3

Gezondheid en welzijn voor iedereen. Ziekten en Aids voorkomen

Verspreiding van aids stoppen

Sinds begin jaren '90 heeft aids miljoenen slachtoffers gemaakt, vooral in Afrika. Afgesproken is dat in 2015 de verspreiding van hiv/aids tot staan moet zijn gebracht. Ook moet iedereen met hiv/aids hiervoor de juiste medicijnen kunnen krijgen.

Minder malaria

Behalve de verspreiding van hiv/aids moet ook malaria en andere grote ziekten zoals tbc een halt worden toegeroepen in 2015. Malaria wordt veroorzaakt door muggenbeten. De ziekte kan onder meer worden tegengegaan door kinderen onder met insecticide bewerkte netten (klamboes) te laten slapen.
Er is nu een vaccin tegen malaria voor babies goedgekeurd (niet voor reizigers). Een doorbraak maar moet in vier keer worden toegediend en het werkt maar bij 45 %.

Kindersterfte

In 1990 stierven 12 miljoen kinderen en in 2012 nog maar 6,9 miljoen per jaar.

Cognitieve lerendoelen

1. Ken opvattingen over gezondheid, hygiëne en welzijn en kan kritisch zijn nadenken over hen, inclusief begrip van het belang van gender in gezondheid en
welzijn.
2. Ken feiten en cijfers over de meest ernstige overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten en de meest kwetsbare groepen en regio's met betrekking tot ziekte,
ziekte en voortijdige dood.
3. Begrijp de sociaal-politieke en economische dimensies van gezondheid en welzijn en weet over de effecten van reclame en over strategieën om te promoten
gezondheid.
4. Begrijp het belang van geestelijke gezondheid. Begrijpt het negatieve effecten van gedrag zoals xenofobie, discriminatie en pesten op mentaal gezondheid en emotioneel welzijn en hoe verslavingen aan alcohol, tabak of andere drugs schadelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn.
5. Kent relevante preventiestrategieën om positief fysiek en mentaal te bevorderen gezondheid en welzijn, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid en informatie ook als vroegtijdige waarschuwing en risicovermindering.

Sociaal-emotionele leerdoelen

1. Ben in staat om in contact te komen met mensen die lijden aan ziekten en zich empathisch te voelen hun situatie en gevoelens.
2. Kan communiceren over gezondheidsproblemen, waaronder seksuele en seksuele problemen reproductieve gezondheid en welzijn, vooral om te pleiten voor preventie strategieën om gezondheid en welzijn te bevorderen.
3. Kan anderen aanmoedigen om te beslissen en handelen ten gunste van het bevorderen van de gezondheid en welzijn voor iedereen.
4. Ben in staat om een ​​holistisch begrip te creëren van een leven van gezondheid en welzijn, en om gerelateerde waarden, overtuigingen en attitudes te verduidelijken.
5. Ben in staat om een ​​persoonlijk engagement te ontwikkelen om gezondheid en gezondheid te bevorderen welzijn voor zichzelf, hun familie en anderen, inclusief het overwegen van vrijwilligerswerk of professioneel werk in gezondheidszorg en sociale zorg.

Gedragsonderwijs doelen

1. Kan gezondheidsbevorderend gedrag opnemen in zijn dagelijkse routine.
2. Ben in staat om strategieën te plannen, implementeren, evalueren en repliceren gezondheid, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid en welzijn voor zichzelf, hun gezinnen en anderen.
3. Heb het vermogen om waar te nemen wanneer anderen hulp nodig hebben en om hulp te zoeken zichzelf en anderen.
4. Ben in staat publiekelijk de ontwikkeling van beleid te eisen en te ondersteunen bevordering van gezondheid en welzijn.
5. Kan manieren voorstellen om mogelijke conflicten tussen het publiek aan te pakken belangstelling voor het aanbieden van medicijnen tegen betaalbare prijzen en particuliere belangen binnen de farmaceutische industrie

Voorgestelde onderwerpen

Gezondheidsproblemen van kwetsbare groepen en in de meest kwetsbare regio's, en inzicht in hoe genderongelijkheid gezondheid en welzijn kan beïnvloeden

Directe strategieën om gezondheid en welzijn te bevorderen, b.v.
vaccins, gezonde voeding, lichamelijke activiteit, geestelijke gezondheid, medische raadpleging, educatie, seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting, inclusief voorlichting over zwangerschapsvermijding en veiliger seks

Indirecte strategieën (volksgezondheid) om gezondheid en welzijn te bevorderen: b.
politieke programma's voor ziektekostenverzekeringen, betaalbare prijzen voor medicijnen, gezondheidsdiensten, waaronder seksuele en reproductieve gezondheidszorg, drugspreventie, overdracht van kennis en technologie, vermindering van vervuiling en verontreiniging, vroegtijdige waarschuwing en risicoreductie

Filosofische en ethische opvattingen over levenskwaliteit, welzijn en geluk
Seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting, inclusief gezinsplanning
Discriminerende houding ten opzichte van mensen met hiv, andere ziekten of psychische stoornissen
Verkeersongevallen
Overgewicht en obesitas, onvoldoende lichaamsbeweging en ongezond voedsel
Chemicaliën, vervuiling en verontreiniging van lucht, water en bodem

Wat kan je mogelijk doen? 

Een informatiestand in de stad opzetten, bijvoorbeeld
op "Wereld Aids Dag" (1 december)
Bekijk video's die gezondheidsbevorderend gedrag vertonen (bijvoorbeeld een condoom gebruiken voor veiligere seks, 'nee' zeggen tegen drugsaanbiedingen ...)
Neem deel aan ethisch, reflectief schrijven over essays en / of discussies over wat een leven van gezondheid en welzijn betekent
Neem deel aan het vertellen van verhalen door mensen met ernstige ziekten, drugsverslaving, enz.
Organiseer training over strategieën voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie (bijvoorbeeld deelnemen aan fysieke activiteiten, gezond eten bereiden, condoom aanbrengen, muskietennet installeren, bronnen van door water overgebrachte ziekten opsporen en beheren)
Projecten uitvoeren over epidemieën en endemische ziekten - succes versus uitdagingen (Malaria, Zika, Ebola, enz.)
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: 'Is langer leven een goede zaak?'

 

ZiektenAidsvoorkomen
Millenniumdoelen


Millenniumdoelen atlas
 
Prachtige site over de millenniumdoelen en met een atlas over de stand van zake in alle landen van de wereld.

ZiektenAidsvoorkomen


Aandacht voor AIDS wereldwijd
 
De VN heeft 1 december uitgeroepen tot Wereldaidsdag. Aids kent geen grenzen en slaat wereldwijd hard toe. Met name in Zuidelijk Afrika heeft dit zichtbaar invloed op de bevolkingssamenstelling. Op deze dag wil men samen met de betrokkenen met acties de strijd tegen aids daar effectief ondersteunen