logokl


Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs


Nieuwsbrief    September 2014


Dinsdag 07-10-2014 Werkconferentie Vernieuwing Bouw- installatieonderwijs in de Duurzaamheidsfabriek van DaVinci te Dordrecht.


In 2020 gaat de EU klimaatneutraal bouwen voorschrijven. Hoe gaat het bouw- en techniekonderwijs daarop inspelen ?
Alle kenniscentra en opleidingsinstituten zijn er nu mee bezig. Op deze conferentie hoort u de stand van zake en vragen we u mee te reflecteren over vakmanschap in de Bouw, Installatie en Afbouw van de toekomst e.a. zaken in de onderstaande workshops

1.Praktijkopleiders en Leermeesters als ambassadeur     Henk Cornelisse

In deze workshop gaat u aan de slag met de inhoud van een bijscholingsdag voor praktijkopleiders en leermeesters. Er gaat de komende jaren veel veranderen in de bouw- en installatiesector. Door strengere Europese regelgeving, ambities neergelegd in het Energie-akkoord, technologische ontwikkelingen én een dreigend tekort aan vakmensen zullen zowel materialen, technieken als werkwijzen fors gaan veranderen. Wat zijn die veranderingen en wat betekenen ze voor praktijkopleiders en leermeesters? Graag nodigen we u uit om in deze workshop vanuit uw expertise een bijdrage te leveren aan het aanscherpen van de inhoud. 

2.Vakmanschap van de toekomst Bouw            Ruud Geerligs 

3.Vakmanschap van de toekomst Installatie     Marco Hofman

4.Vakmanschap van de toekomst Afbouw          Anika Morsink

Tijdens de workshops 2, 3 en 4 bespreken we met u de door BuildUpSkills ontwikkelde beroepscompetentieprofielen voor duurzaam vakmanschap in de gebouwde omgeving (in BuildUpSkillsNL afgekort tot BCP+).  Deze focussen op specifieke ‘harde’, maar vooral ook ‘ zachte’ vaardigheden, die aanvullend nodig zullen zijn op het bestaande vakmanschap van de huidige beroepsbeoefenaar.

Voor de sectoren bouw, installatie en afbouw doen we dit in afzonderlijke workshops en uw rol daarin is belangrijk! We rekenen op inzichten vanuit uw praktijk om tot kwalitatief goede BCP+-profielen te komen. De BCP+-profielen kunnen vervolgens gebruikt worden als inspiratiebron voor de ontwikkeling van bijscholing en/of keuzedelen.

5.Regionale pilots Nationale Energieakkoord     Peter Smulders

Verduurzaming van de gebouwde omgeving leidt tot aanzienlijke werkgelegenheidskansen in de bouw- en installatiesector. Om deze kansen te verzilveren worden met diverse regio's cross-sectorale trainingspilots ontwikkeld. Met als doel het voorbereiden van werkgevers en werknemers op (nieuwe) arbeidskansen in de bouw- en installatiesector. In deze workshop delen de betrokken regio's de actuele stand van zaken. Ook gaan we actief aan de slag om synergie tussen de betrokken regio's te versterken.

6.Cursusmateriaal Interdisciplinair vakmanschap      Lex Polman

Voor juni 2015 ontwikkelen we binnen BuildUpSkills cursusmateriaal bij het thema ‘interdisciplinair vakmanschap’. Dit cursusmateriaal wordt geschreven bij de door ons benoemde competenties voor toekomstig vakmanschap. In deze workshop wordt samen met de deelnemers een eerste houtskool-schets van het te ontwikkelen materiaal gemaakt.

Het innovatieve bouwconcern Heijmans geeft haar mening over het bovenstaande tijdens de opening. Dit gebeurt ook vanuit de installatiewereld. De duurzaamheidsfabriek van het DaVinci colege zorgt voor een prachtige ambiance.

Het programma is hier te zien. U kunt zich hier inschrijven.


Vrijdag 10-10-2014 Duurzaamheidsdag

Hopelijk organiseert u op uw ROC ook iets aansprekends voor uw studenten.

Donderdag 13-11-2014 Symposium Nieuwe Business Modellen op 13 11 ’14 in Utrecht

Op het symposium presenteert hoogleraar duurzaam ondernemen Jan Jonker het boek Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie.

Dit boek is geschreven samen met 35 co-auteurs met inbreng van hun eigen expertise.

Na een plenair gedeelte (we houden de sprekers nog even geheim) kunt u kiezen uit diverse workshops die verschillende aspecten van nieuwe business modellen belichten.
Als u niet op het symposium aanwezig kunt zijn (jammer, hoor), kunt u nu al het boek via de website bestellen: bit.ly/ZwbFJf. De prijs is € 39,50. U krijgt het dan na verschijning op 13 11 14 toegezonden!
Er zijn nu nog plaatsen beschikbaar! Aanmelden kan via
www.nieuwebusinessmodellen.info Vol=vol. Prijs symposium inclusief boek is € 195,-

Donderdag 20-11-2014 Event bij ROC Scalda te Goes "Inspiratie over de toekomst"

TEDx-event bij ROC Scalda i.s.m. Duurzaam MBO.

Met een middagprogramma van 13.30 - 16.30 maar ook met TEDx talks en een diner van 16.30 - 20.00 uur.
De "talks" en het middagprogramma gaan over nieuwe banen in de toekomst, ontwikkelingen naar een duurzame toekomst en de noodzaak met leerlingen meer te doen aan creativiteit. Maar ook hoe je dat dan doet.. 
Noteer de datum vast. Nadere informatie volgt.

Geautomatiseerde checklists. U en uw leerlingen vullen hem in en u krijgt automatisch en per ommegaande advies terug !

Hoe duurzaam is je stageplek
Hoe duurzaam ben je thuis
Hoe duurzaam is je school
Hoe duurzaam is de horeca


Meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid in Nederland zijn hier te vinden.


Betreffende deze nieuwsbrief

DMBO is een dynamische kenniskring die zich bezig houdt met duurzaamheid in het Middelbaar Beroepsonderwijs. We hebben een website www.duurzaammbo.nl  boordevol informatie met 300 unieke bezoekers per dag. We organiseren ieder jaar een groot symposium over duurzaamheid in het MBO. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van bijeenkomsten, manifestaties en ontwikkelingen in het MBO veld. Als u nog personen weet waar deze nieuwsbrief interessant voor kan zijn mail dan even het e-mailadres naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kan er ook kopij naar sturen alsmede kan u zich er afmelden voor de nieuwsbrief.