Inleiding

Overzicht van mogelijke fysieke maatregelen

Fysieke maatregelen
genomen door het college

Beschrijving E-situatie

Verbruiksgegevens

Het integrale zorgsysteem
energiemanagement

Vergelijking met andere ROC's in Nederland

Vragenlijst stand der
techniek

Energieverbruik van
apparaten e.d.

Communicatieve maatregelen

Links

Webmaster
R.de Vrind