WarmtekrachtkoppelingNeem een grote motor om kracht op te wekken, voeg een generator toe om er energie van te maken, vang de motorwarmte op voor de verwarming en zo wordt in vergelijking met een standaard cv-installatie 300.000 m3 gas (is omgerekend 500 ton CO2 of "broeikasgas" en 800 kg NOx, veroorzaker van "zure regen") per jaar bespaard.

Besparing van gas en elektriciteit

Bundeling van krachten: warmtekrachtkoppeling (wkk) is het toonbeeld van effectiviteit. Met het systeem zijn de productie van warmte en de opwekking van elektriciteit (kracht) aan elkaar gekoppeld in een proces. Met WKK wordt gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee ook de uitstoot van CO2 gereduceerd en bespaart u in harde guldens.

Rendement: Bij conventionele systemen wordt de benodigde elektriciteit in elektriciteitscentrales, met gebruik van fossiele brandstoffen, opgewekt en via het openbare elektriciteitsnet aan klanten geleverd. Zelfs de moderne elektriciteitscentrales hebben maar een rendement van 60% omdat veel warmte verloren gaat via koelwater en de schoorsteen. Zo warmt de atmosfeer op, wat onnatuurlijk is. Daarbij zijn fossiele brandstofbronnen niet oneindig en zorgen de afvalproducten bij verbranding voor het broeikaseffect.

Met een koppeling van warmte en kracht in een systeem is een besparing van 30% primaire energie mogelijk ten opzichte van traditionele, gescheiden opwekking van elektriciteit en warmte. Dus dubbele winst; zowel in financieel opzicht als voor het milieu.

Toepassingen: WKK wordt zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig toegepast. Bijvoorbeeld in renovatie- en woningbouwprojecten. Daar kan een WKK-installatie enorme energie- en kostenbesparingen opleveren ten opzichte van het gebruik van boilers voor tapwater en centrale verwarming, waar dan nog eens de reguliere energievoorzieningen bij komen.

Zo worden bijvoorbeeld in Arnhem 648 flatwoningen van warmte en elektriciteit voorzien met een WKK-installatie. De primaire energiebesparing is daar 30%, en bewoners zien hun energierekening met zo'n 10% dalen.

Ook voor bedrijfsmatig gebruik is een WKK economisch interessant. Zo is het stadhuis van Culemborg voorzien van diverse energiezuinige maatregelen, waaronder een WKK. Hier doet de installatie dienst als noodstroomvoorziening en het restproduct, de warmte, wordt gebruikt voor de klimaatbeheersing.

In het totaal wordt voor de periode 1990-2000 een uitbreiding van het WKK-vermogen met 5000 MW mogelijk geacht.

Document: Warmtekrachtkoppeling; besparing van gas en elektriciteit | laatste update: Nov 24 1998 | nuon@nuon.nl