E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Duurzame elektrotechniek

In de gebouwde omgeving gaat het over duurzaam licht, power quality, zonne-energie, domotica, energie-monitoring.

Daar is een keuzedeel voor geschreven. Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving elektrotechnische installaties. Zie hier.
Examens voor zit onderdeel worden ontwikkeld,

Elektrotechniek draagt bij aan duurzame manieren van energieopwekking als PV-systemen, zonneboilers, windmolens en -turbines, waterkracht, concentrating solar power, brandstofcellen, micro wkk's en warmtepompen. Daarnaast speelt het een rol in de regeltechniek bij allerhande toepassingen met sensoren waardoor energie bespaard kan worden.

Alle onderwerpen staan hier naast in het menu.

Servicemonteur Monteurelektro
       E servicemonteur                    E-monteur               Elektrotechniek BOL 4                       

Technisch specialistische kennis- en vaardigheden:

De beginnend beroepsbeoefenaar:

heeft basiskennis van duurzame installatiematerialen en-middelen

heeft basiskennis van power quality

heeft basiskennis van domotica

heeft basiskennis van energiemonitoring systemen (incl. gebouwbeheersystemen)

heeft basiskennis van duurzame energieopwekking via PV, Urban Wind, Micro-WKK, brandstofcellen.

heeft basiskennis van het ontwerp en aansluiten van PV-systemen

heeft basiskennis van energiezuinige lichtsystemen en regelingen

heeft basiskennis van IR- en overige apparatuur voor de beoordeling van de elektrotechnische

installatie

kan eenvoudige power quality issues herkennen en oplossen

kan eenvoudige domoticasystemen en regelingen installeren

kan eenvoudige energie monitoring systemen en regelingen installeren (incl.gebouwbeheersystemen)

kan eenvoudige PV-systemen en regelingen installeren, aansluiten op de gebouwinstallatie(s) en in

bedrijf stellen

kan eenvoudige duurzamelichtsystemen en regelingen installeren en in bedrijf stellen

kan thermografische apparatuur gebruiken en meetresultaten interpreterenWaaraan (bedrijven voor) duurzame kabels en leidingen moeten voldoen staat hier beschreven 

Allerhande info over Milieu in de elektrotechniek zie hier te vinden.
 duurzame elektro

 Een mooie bewustwordingslijst staat hier.  

Een casus over milieu in de elektrotechniek is hier te vinden onder "casus"

De beginnend beroepsbeoefenaar duurzame elektrotechniek:
- heeft kennis van domotica
- heeft kennis van duurzame energieopwekking via PV, Urban Wind, Micro-WKK en brandstofcellen
- heeft kennis van duurzame installatiematerialen en-middelen
- heeft kennis van energiemonitoringsystemen (incl. gebouwbeheersystemen)
- heeft kennis van energiezuinige lichtsystemen en regelingen
- heeft kennis van het ontwerp en aansluiten van PV-systemen
- heeft kennis van IR- en overige apparatuur voor de beoordeling van de elektrotechnische installatie
- heeft kennis van power quality
- kan communiceren met collega's uit andere vakgebieden en beheerst daartoe de "vaktaal"
- kan de kwaliteit borgen door afwijkingen van het ontwerp op de tekening door te voeren
- kan de kwaliteit borgen door de juiste doorvoeringen door thermische schil te maken
- kan de kwaliteit borgen door hinderlijk installatiegeluid te voorkomen
- kan de kwaliteit bewaken door op de juiste wijze in bedrijf te stellen en de werking te beproeven
- kan een eenvoudig energieprestatie-advies voor een gebouw verzorgen
- kan een instructie/ handleiding maken voor het juist gebruiken van duurzame installatie(s)
- kan eenvoudige energiebesparende maatregelen m.b.t. elektrotechnische installaties uitvoeren
- kan eenvoudige domotica systemen en regelingen installeren
- kan eenvoudige duurzamelichtsystemen en regelingen installeren en in bedrijf stellen
- kan eenvoudige energiemonitoringsystemen en regelingen installeren (incl.gebouwbeheersystemen)
- kan eenvoudige power quality issues herkennen en oplossen
- kan eenvoudige PV-systemen en -regelingen installeren, aansluiten op de gebouwinstallatie(s) en in bedrijf stellen
- kan eigen ervaringen met duurzame techniek en energiebesparing delen met anderen
- kan lering trekken uit werkzaamheden voor procesverbetering
- kan met druk omgaan in wisselende werksituaties
- kan omgaan met opmerkingen ten aanzien van uitgevoerde werk
- kan overleggen met de uitvoerder over gelijktijdige en volgende stappen m.b.t. op te leveren werk
- kan overleggen met de uitvoerder over voorgaande processtappen vereist voor startsituatie
- kan rekening houden met de gevolgen van zijn handelen op de energetische kwaliteit van het gebouw
- kan samenwerken met collega’s uit zowel de eigen als de andere discipline
- kan thermografische apparatuur gebruiken en meetresultaten interpreteren
- kan verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van eigen werk (afwijkingen en problemen melden)
- kan zich aanpassen aan de werksituatie 

Bedrijven scoren bijvoorbeeld goed als ze van plan zijn schonere modellen uit te brengen van hun producten. Sony is de grootste verliezer en staat samen met LG Electronics onderaan. Dit heeft te maken met het feit dat Sony geen duidelijk geformuleerd milieubeleid heeft uitgestippeld'', legt Greenpeace uit. Apple steeg van een laatste plaats naar plaats tien. Apple kondigde begin mei aan dat het giftige chemicali als arsenicum in nieuwe producten wil weglaten. Daarnaast wil het oude producten gaan recyclen.