sdg6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterverontreiniging en -tekorten

Theorie

Beeldverhaal over water-verontreinging
Beeldverhaal overtekort aan zuiverdrinkwater
http://www.watereducatie.nl/
 
Algemeen
 
71 % van de aarde is water = 1,3 miljard km3 
2,5 % is zoetwater warvan 68.6 % is opgeslagen als ijs in gletschers en poolkappen.
30,1 % is grondwater.
1,3 % is oppervlaktewater en bevindt zich in meren en rivieren.

Slechts 8 procent van de zoetwatervoorraad van de planeet gaat naar huishoudelijk gebruik ,ongeveer 70 procent ervan wordt gebruikt voor irrigatie, en 22 procent in de industrie.

Onder de Sahara ligt het grootste zoetwaterreservoir. Er is 40x meer grondwater dan oppervlaktewater. Grondwater oppompen en verbruiken betekent wel op is op.

De waterkringloop

Hydrologische cyclus

Waterverbruik in Nederland

In Nederland verbruiken we per persoon per dag 120 liter water.
Voor het draaien van de was 56,9 liter
Voor koffie thee 1,2 liter kraanwater per persoon per dag
Voor het drinken van water uit de kraan 0,6 liter.

Voor een douchebeurt 62,5 liter.
Douch niet langer dan 5 minuten. Het warme water kost veel energie maar ook het zuiveren van het water. Zie www.waterspaarders.nl Je kan een app downloaden waarbij je bij te lang douchen een ijsbeer ziet zinken (de grijze energie nodig voor het opwarmen van het water geeft broeikaseffect) of een zeepaardje in de problemen ziet komen omdat het koraal verdwijnt door het broeikaseffect.
Voor het vullen van een bad ben je gemiddeld 114 liter water kwijt.

1000 l water kost 1,5 euro = 20 x douchen

In Nederland komt 1100 miljoen kuub uit de kraan = 1,4 miljard euro door 10 waterleidingbedrijven die de prijs constant weten te houden(door steeds efficiter te werken). 

Via de goederen en het voedsel dat we kopen verbruiken we eigenlijk ook water. Dat is zelfs 95 % van ons verbruik. Het waterverbruik zit hem dus niet in het douchen maar in wat we eten en kopen.  

Nederland is dicht bevolkt en we hebben intensieve landbouw dus is de kans op verontreinigingen groot.
Alles is er uit te halen via
- filtering door zand
- beluchten met zuurstof
- met ozon of UV-straling of
- membraantechnologie maar voorkomen is beter.
Nu na 40 jaar beginnen verontreinigingen in het grondwater te komen.

Hoe kan je water besparen?

- Minder lang douchen  
- Liever douchen dan een ligbad vol laten lopen  
- De kraan dicht als je geen water nodig hebt bij tandenpoetsen, scheren  
- Draai alleen de (vaat)was als de (vaat)wasmachine vol zit
- Kook in niet te veel water
- Zet een gieter naast de kraan en vul die met water dan loopt terwijl je het niet nodig hebt.
- De meeste toiletten kennen een knop voor de kleine en grote boodschap. Gebruik dat ook.
- Wees zuinig met het sproeien van de tuin
- Probeer regenwater op te vangen (voor de tuin / toiletten) 

Praktische tips voor een regenbestendige tuin zijn:
Tip 1: Gebruik regenwater van het dak
Tip 2: Sla regenwater op voor hergebruik
Tip 3: Weet hoeveel regenwater je tuin aankan
Tip 4: Tegel eruit, plant erin
Tip 5: Zorg voor reliëf in je tuin
Tip 6: Maak een tijdelijke wateropslag
Tip 7: Gebruik watervaste planten
(https://www.rainproof.nl/tips-voor-een-regenbestendige-tuin)

Over de wereld transporteren we veel water. Veel producten zou je ook in droge vorm of geconcentreerd kunnen vervoeren. Dat bespaart veel energie.

Watertekorten en waterkwaliteit

1,8 miljard mensen wonen in gebieden met waterschaarste. Daarvan is sprake als je per persoon minder dan 1000 m3 water hebt.

2,8 miljard mensen hebben een tekort aan water.
Tussen 1,8 en 2,9 miljard hebben 4-6 maanden tekort aan water.
0,5 miljard het hele jaar.

Per dag sterven 6000 mensen door gebrek aan water
Per jaar sterven 700.000 kinderen door vervuild water.

Als meer water wordt verbruikt dan duurzaam is dan daalt het grondwaterpeil, drogen meren op, stroomt er minder water door de rivieren en komt de watervoorziening van de landbouw en industrie in gevaar.

Bij schaarste wordt de landbouw gewoonlijk het eerst getroffen. Hierdoor komt de voedselzekerheid in gevaar.
Dan pas volgt de industrie en pas later de drinkwatervoorziening. Die is vaak maar 4 % van het totale watergebruik.

2/3e van de wereldbevolking krijgt binnenkort te maken met waterstress.
Dan heb je minder dan 1700 m3 tot je beschikking.

Net als olie in de 20e eeuw, zou water wel eens DE basisbehoefte kunnen worden waar het in de 21ste eeuw om gaat draaien.

Mensen zijn sinds de vroegste dagen van de beschaving afhankelijk geweest van de toegang tot water, maar met de 7 miljard mensen die nu op de Aarde leven en de exponentieel groeiende verstedelijking en ontwikkeling, groeit de vraag naar water als nooit tevoren.

De dode zone in de Golf van Oman, waar het zeewater geen zuurstof of leven meer bevat, blijkt veel groter dan gedacht en groeit verder. Dat blijkt uit Brits onderzoek met onderwaterrobots. Dode zones zijn een tikkende tijdbom, die erger gemaakt worden door de klimaatverandering omdat warmer water minder zuurstof kan vasthouden, en door meststoffen uit de landbouw en rioolwater die in ze de zee terechtkomen.


Waterschade

Meer dan 50 % van de mensen die te maken hebben met waterschade wonen in China of India. Maar er zijn ook problemen in het westen van de V.S. Mexico, Australie, Noord- en Zuid Afrika, het Midden Oosten en Zuid-Europa. In delta's komt alles bij elkaar. - stijgend rivierwater, - stijgend zeewater, afval, - een bodem die verzakt omdat mensen hun drinkwater van steeds dieper oppompen.

Schoon drinkwater

1/5e van de mensheid heeft geen toegang tot schoon water.
2 miljard toiletten hebben geen rioleringssysteem en dat besmet water op grote schaal.
50 % van de ziekenhuisbedden wordt bezet door mensen die ziek zijn vanwege vervuild water. Putten drogen op. De grondwaterstand daalt soms met meters per jaar. Meer dan 1 miljard heeft geen toegang tot schone bronnen

In 2000 haalden 1 miljard mensen haar water uit kanalen, meren en onduidelijke putten. Dat moet beter. 

De trend

De vraag naar water is in de 20e eeuw 6x zo groot geworden.

Watergebruik is in de vorige eeuw toegenomen met meer dan twee maal de groeisnelheid van de bevolking.
Men verwacht in 2030 dat de vraag naar water 40 % hoger ligt dan het aanbod.
Hierdoor zal de prijs enorm stijgen. 

Oplossingen

Het wereldwijde doel was: halveer in 2015 het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater.

Het streven heeft problemen met
de financie crisis ->  minder geld
de energiecrisis -> steeds meer water wordt gebruikt voor het maken van energie en biobrandstoffen
de opwarming van de aarde
-> meer verdamping
-> doordat meer sneeuw smelt veranderen rivieren in onvoorspelbare regenrivieren
-> zeespiegelstijging zodat die rivieren steeds moeilijker hun water kwijt kunnen   

Het is een geweldige opgave om iedereen van drinkwater te voorzien ondanks de enorme toeloop van mensen naar de steden. In Afrika wonen 300 miljoen mensen in de steden. In 2050 1 miljard. Ook in India en China zal dat aantal verdubbelen. Elke dag komen er 250.000 stedelingen bij.  Waar vroeger werd gepraat over megasteden hebben we nu metasteden, agglomeraties van 30 miljoen mensen (meer dan in de hele Benelux).

De zwaarste drinker is de landbouw dus gebruik gewassen die minder water nodig hebben. Fruit ipv alfalfa. In Israel druppelt men met zuinige druppelsystemen. Rijst heeft veel water nodig. Neem soorten die op de droge grond groeien. Zet belasting op water want het is vaak veel te goedkoop. Het maken van zoetwater uit zeewater is energievretend. Als landen problemen krijgen gaan ze meestal samen afspraken maken en proberen ze conflicten te vermijden.

Klimaatverandering en water

De gevolgen van de klimaatverandering in deze eeuw
- meer ernstige overstromingen, droogtes en veranderingen als gevolg van wijzigingen in neerslagpatronen
- zullen waarschijnlijk de armste mensen het eerst het zwaarst treffen.

Droogtes en onvoldoende regenval dragen bij aan wat bekend staat als het waterrisico, en dat slaat ook op overstromingen en vervuiling. Wat nodig is, is integraal waterbeheer dat rekening houdt met wie welk soort water nodig heeft, evenals hoe en waar dat water het meest efficit kan worden gebruikt.

Waterproblemen

De centrale rol die zoet water speelt in onze behoeften aan voedsel, brandstof, vezels, etc. is cruciaal geworden in onze overvolle, milieubewuste, maar overspannen wereld.

Maar 3 % van het water dat we verbruiken is voor de voeding en het lessen van de dorst.
We kunnen dus 97 % besparen b.v. door regenwater in toiletten, voor het wassen of douchen.  

In Amerika verbruikt men vijf maal zoveel
In Afrika verbruikt men minder dan 10 liter

Hoeveel water is nodig voor voedingsmiddelen?

Voor 1 kg graan is 1500 liter water nodig.
Voor 1 kg rundvlees 15.000.
Voor 1 brood 600 l,
Voor 1 liter melk 960 liter water,
Voor 1 kg kip 3075 l, 
Voor 1 kg rijst 2750 l.  

Een T-shirt maken kost 2700 l water
Een kop koffie 140 l
Een tandenborstel 1,5 l
Een mobieltje 75 l
Een laptop 1500 l
Een gouden ring 2000 l


Voorbeelden van waterproblemen op aarde.

Bejing ligt in een landklimaat vergelijkbaar met de dorre gebieden in Marokko. 20 miljoen inwoners. Geen fatsoenlijke rivier in de wijde omtrek. Paar dagen regen per jaar. 3,6 miljard m3 water nodig per jaar. = twee maal de beschikbare hoeveelheid.
Afgelopen 40 jaar is het grondwater 300 meter gezakt.
Men heeft 3000 km rivier aangelegd om zater van noord naar zuid te krijgen. 50 jaar geleden was de Gobiewoestijn 137.ooo km2 nu 386.000 km2 

Damascus (Syrie) werd ooit het paradijs van de orient genoemd bekend om de weelderige tuinen met drinkwaterbronnen. Nu wonen er 7 miljoen mensen in een ongecontroleerde stedelijke groei. Inefficient watergebruik in de landbouw, gebrek aan milieustrategie hebben het meest uitgebreide irrigatie en waterdistributiesysteem vernietigd. Vroeger abrikozenboomgaarden nu woestijn. Meertjes zijn opgedroogd. Boeren weggetrokken door de droogte. Ttot 2030 20 % minder waterreserves in het midden oosten.

Saoudi Arabie en Iran zijn aardsvijanden en hebben een sterk groeiende bevolking (S.A heeft nu 30 miljoen inwoners en Iran 80 miljoen.) In beide landen is de gemiddelde leeftijd laag en is er nog geen vergrijzing. Integendeel de jeugdige bevolking staat te trappelen om werk te vinden maar heeft met bijna 30 % werkloosheid onder de jongeren weinig goede vooruitzichten. Beide landen hebben te kampen met toenemende droogte vanwege klimaatverandering. Als de opwarming niet wordt teruggedrongen zullen de landen binnen 10 à 20 jaar geen eigen agrarische productie meer hebben en met temperaturen rond de 50 graden vrijwel onbewoonbaar worden. Nu al gebruiken de landen een absurde hoeveelheid energie voor airco.

Beide landen zijn voor hun economie bijna geheel of grotendeels afhankelijk van olie en gas. De oliehandel is genationaliseerd en leverde in het verleden veel geld maar betrekkelijk weinig werkgelegenheid en zeker geen ontwikkeling van een middenklasse.

De woestijnen zijn zich aan het uitbreiden. Zie het onderstaande kaartje.

verwoestijning  

Plastics in het water (veel meer zie hier)

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. 100 miljoen ton miniscule kunststofdeeltjes die een soort zevende continent aan het vormen zijn. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. Plastic in water is voor veel zeedieren dodelijk. Plastic verteert niet langs biologische weg.

Door de degradatie en fragmentatie van plastics tot kleine deeltjes verandert al ons zeewater in een wereldwijde soep van microplastics, ‘Global Plastic’ of ‘Plastic Soep’ genoemd. Ook komen er toxische stoffen uit de plastics vrij. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen.

De plastic verontreiniging van het zeewater kan onze gezondheid ernstig schaden. Het overgrote deel van deze verontreiniging is afkomstig van het land. Plastic afval wordt geloosd door de industrie en in steden en zoekt een weg naar zee via rivieren, kanalen en havens.

Daarnaast zijn schepen, de visserij en de off-shore industrie belangrijke veroorzakers van de vervuiling. Tegen deze achtergrond wil de Plastic Soup Foundation (PSF) een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics. De PSF wil sterk bevorderen dat in de toekomst niet nog meer plastic naar zee wordt gevoerd of erin wordt gebracht. Waar microplastics in zitten is hier te zien. 
Ieder jaar dumpen we 6,5 miljoen ton plastic in de oceanen.


Waterzuivering


Water is ook op een natuurlijke manier te zuiveren via helofyten filters. Ook heeft men een Solar bag ontwikkeld met UV licht (van de zon) en chemicalien die het water zuiveren.

Men begint in te zien dat afvalwater de basis kan vormen om fosfaat uit te halen. Het kan in 50 % van de kunstmestvoorziening van Nederland voorzien. Men kan er cellulose uit winnen (genoeg om 3 miljard drinkbekertjes van te maken. Men kan de zaak vergisten zodat er auto's op kunnen rijden. Men kan met de methaan uit de vergisting ook elektriciteit opwekken. Tevens kan men algen kweken voor allerhande building blocks voor de chemische industrie.
Een ppt hier over staat hier
In het uitermate nieuwe Nereda proces van  DHV-Haskoning ontstaat zelfs het uitermate kostbare alginaat. 
Een ppt over Nereda is hier te zien

Filmpjes er over zijn

http://www.neredannop.nl/hetproces/nereda-animatie

(duurt even met uploaden) en infofilmpje:

http://www.neredannop.nl/nieuws/films/uitleg-proces
helofytenfilter
http://orga-architect.blogspot.nl/

Dit moerasfilter van riet of biezen is niet alleen een oplossing voor het waterkringloopprobleem, maar ook een mooi ecologisch alternatief van rioolzuiveringsinstallaties. Een hydrofytenfilter is overigens hetzelfde, maar dan gemaakt van waterplanten.
Het is gewoon een vijver met rietplanten en... bacteriën. De bacteriën doen het werk en het riet zorgt ervoor dat ze dit kunnen doen. Het vuile water wordt afgevoerd naar en septic tank, deze staat aangesloten op een pomp die het grijze water naar de vijver pompt en weer terug het huis in. Het bijzondere is ook dat grijs en zwartwater heel zuurstofarm is en het helofytenfilter het zelf weer rijk maakt. In de traditionele waterinstallaties moet dit door beluchters (pompen) gebeuren.


 
 
 
 
 
 
 
Schoon water door de zon
waterverontreiginging


De werking van de waterpiramide is eenvoudig, maar doeltreffend. Eerst wordt zout water in de tent, die een grondoppervlakte heeft van 650 vierkante meter, gepompt. Overdag schijnt de zon op de tent, waardoor de lucht in de tent heel warm wordt, zo rond de 75 graden Celsius. Hierdoor verdampt het water in de tent en blijft het vuil en het zout op de grond achter. Tegen de binnenkant van de tent condenseert het schone zoete water. Dit water loopt naar benden waar het wordt opgevangen in een gootje.

Als het regent loopt het regenwater langs de buitenkant van de tent ook naar dit gootje. Per dag kan de tent meer dan 1000 liter water produceren. De tent wordt omhoog gehouden door een ventilator, die op zonne-energie werkt.

Slingshot

The water purifier Slingshot uses a fraction of the power of alternatives and a Stirling engine based power generator works on a standard electric grid, solar cells, batteries, or even methane from animal dung.
The $ 1,500 water purifier will produce 1000 liters of water a day!
The $ 3,700 generator produces around 1 kW, which is enough to deliver light to a small village.

The Slingshot system of vapor compression distillation basically boils and then condenses any dirty water source.

In a partnership with Coca-Cola, Kamen’s firm DEKA Research and Development brought Slingshot to communities in need of clean water in parts of Latin America and Africa. Interested in cooperation? Look below and contact Dean.

slingshor
Waterverontreiniging

Onder watervervuiling wordt verstaan, een verandering in de kwaliteit van het water met een schadelijk effect voor mensen, dieren of planten die met het water in contact komen. Watervervuiling kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier of zelfs fataal aflopen. Verontreinigd water is niet meer geschikt als drinkwater en bijvoorbeeld niet of minder geschikt als zwemwater of viswater.

De term watervervuiling wordt meestal gerelateerd aan de mens maar kan ook van natuurlijke aard zijn. Soms vindt vervuiling plaats door erosie van stoffen uit de rotsen in de ondergrond, of door erosie na hevige regenval.


Er zijn verschillende klassen:
  • Stoffen die ziekten kunnen opwekken: bacteriën, virussen en eencelligen die in het riool en in afval voorkomen.
  • zuurstofverbruikende verontreinigingen; deze worden verteerd door zuurstofvragende bacteri. Als deze bacterie een groot deel van de verontreiniging omzet, verdwijnt de zuurstof uit het water. Hierdoor sterven organismen zoals vissen.
  • anorganische vervuilingen die in water oplosbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn zuren, zouten en metalen (zie hieronder). Als dit in grote hoeveelheden in het water zit, kan het niet meer gedronken worden en alle leven in het water sterft. Ook voedingsstoffen vervuilen het water. Door bepaalde stoffen in het water zoals bv. nitraten en fosfaten gaan algen en waterplanten groeien, ook hierdoor verdwijnt de zuurstof uit het water. Dit zorgt voor vissterfte. Ook organische stoffen kunnen het water vervuilen. Voorbeelden hiervan zijn olie, plastic en pesticiden. Deze zijn schadelijk voor mensen, dieren en planten in het water.
  • de gevaarlijkste klasse onder de vervuiling is afgezet sediment. Het zorgt ervoor dat het water geen absorptie van het licht heeft en hierdoor kan slib gevaarlijke pesticiden in het water brengen. Radioactieve stoffen die in water oplosbaar zijn, kunnen kanker, geboorteafwijkingen en genetische schade veroorzaken. Het zijn dus gevaarlijke waterverontreinigingen.

Het gaat over
- industriële afvalstoffen
- bestijdingsmiddelen
- medciijnresten
- microplastics
- DNA materiaal dat resistent is tegen antibiotica

Door klimaatverandering krijg je heviger droogten en lage waterstanden met sterkere vervuiling.

In Nederland belandt 140 ton medicijnen in het water. Als je medicijnen voor de veehouderij meerekent is dat 200 ton.
Door de vergrijzing neemt dat toe.

In 2015 kwam pyrazol in het water door Sitech Geleen.
In 2017 kwam GenX in het water  (door Dupont bij Dordrecht) en onduidelijk is of ze dat jaren lang geloosd hebben.
Het oplosmiddel isopropylether (gebruikt door de kunstmest en fosfaatindustrie) geeft regelmatig problemen
Melanine maakt plastics sterker en lichter
Huid- en verzorgingsmiddelen als DEET (antimuggenspul), aspirine, pacacetamol ect.
Ook contrastvloeistof die je later uitplast (jomeprol en jopromide). (Vang urine twee dagen op en geef mee met het restafva. Dat wordt verbrand). 

Meer dan 57 % van de watervervuiling komt door de industrie.  

Overschrijdingen in de Maas in 2016 kwamen voor
- 52,3 % van industriele vervuiling
- 12,8 % pesticiden
- 17,5 % geneesmiddelen
- 17,4 % andere stoffen

Nog veel meer hier over op http://nl.wikipedia.org/wiki/Watervervuiling

Ook in Nederland is grondwater beperkt. Er komt nu al droogteschade voor. In het westen en noorden is het grondwater te zout en ook het water in diepe lagen is vaak te zout. Het minder diepe grondwater raakt langzaam vervuild door de overbemesting op de akkers. In Nederland gooien we meer mest op akkers dan waar ook ter wereld.
De landbouw vervuilt 90 % minder dan 10 jaar geleden. Men vermindert drift (= verwaaien) door speciale spuitdoppen of door wind tegen te gaan met een soort vliegtuigvleugels. Dan heb je nog maar 50 % van de bestrijdingsmiddelen nodig.

Meer over schoon water en SDG 6 staat hier

Meer over plastic in het water staat hier
 

Websites

http://www.lenntech.com/water-verontreiniging-FAQ.htm
 
  waterverontreiginging
http://www.milieuloket.nl/9292000/modulesf/vfxqff25r000   Titelafbeelding van deze site: het Milieuloket. Klik voor terug naar de homepage