Kyoto problemen

2012

Nederland moet in 2012 6 % minder  CO2 uitstoten dan in 1990. Is dat haalbaar ?

De huidige energiecentrales gaan nog tientallen jaren mee en blijven dus de oude hoeveelheden CO2 uitstoten. Wind en zonne-energie fluctueren te veel voor de basisvraag. Die zijn alleen geschikt voor piekvragen. Het net kan niet zomaar grote fluctuaties opvangen. Dus je kunt niet duurzame energiebronnen blijven bijbouwen temeer omdat opslag moeilijk is. B.v. in waterstof of accu's. Als auto's op stroom gaan rijden kan de overtollige stroom naar de auto's gaan.

Pas over 15 - 20 jaar bestaan er inherent veilige kerncentrales. In Nederland is nog aar weinig kennis over deze centrales over. Ze zijn ook niet binnen afzienbare tijd gebouwd.

CO2 afvangen en opslaan (Carbon Captage & Storage) geeft 50 % rendementverlies. De nieuwe technologie die er voor nodig is is pas over 15 jaar beschikbaar. Door het gas op te slaan in de aardgasbellen en terug te geven in kassen waar gewassen geteeld worden kan er een aardig systeem ontstaan.

Maar de industrie kan nog veel besparen. Die verbruiken 2/3e van de energie. Apparaten zijn veel zuiniger geworden maar we hebben er ook steeds meer dus dat bespaart niet echt. Sinds 1990 zijn we 35 % meer energie gaan verbruiken.

Ook de energie in de verwarming van huizen kan omlaag. Beter isoleren loont en de EPC moet verder omlaag.

Ook de centrales zelf zijn efficiter te maken. Betere branders, meer warmte-kracht-koppeling.

2020

Het huidig beleid is 20-20-20. 20 % reductie CO2 uitstoot, 20 % duurzame energie in 2020.

2050

In 2050 moet de CO2 uitstoot gehalveerd zijn en moet de helft van de energie duurzaam zijn opgewekt. Tot die tijd zal de energiebehoefte vier maal zo groot worden.