industrie.JPG

We gaan nu (in 2018) aan de slag met zes overlegtafels voor

- de bebouwde omgeving (vz Diederik Samsom)
        - woningcorporaties, huurders, huizenbezitters, gemeenten moeten reductieplannen verzinnen.
        - Slimmer energiegebruik voor 1 miljoen kantoren e.a. niet woningen
        - 8 mijloen woningen Parijs proof maken 240.000 per jaar. 7 megaton CO2 reductie in 2030
- industrie (vz Manon Janssen)
        - ze moeten 22 mega ton CO2 gaan afvangen of opslaan of besparen. Een mega opgave.
- landbouw en landgebruik (vz Pieter van Geel)
       - slimmer landgebruik, een andere vodselmix, de kas als energiebron, minder methaanuitstoot 3,5 megaton CO2 reductie in 2030
mobiliteit (vz Annemieke Nijhof)
       - Bovag, RAI, NS, Fietsersbond, ANWB, logistieke sector, gemeenten
       - zuiniger banden, elektrische auto's, biobrandstoffen, uitbannen vervuilend transport 7 megaton CO2 reductie in 2030
- elektriciteit (vz Kees Vendrik)
      -  sluiting alle kolencentrales in 2030
      -  wind op zee, zuiniger verlichting, opslag CO2 uit verbrandingsinstallaties  20 megaton CO2 reductie in 2030  
- overkoepelend (vz Ed Nijpels)
     -  houdt in de gaten of men binnen de financiele grenzen blijft en of het voldoende werkgelegenheid genereert.

industrie.JPG

Ad industrie

 - ze moeten 22 mega ton CO2 gaan afvangen of opslaan of besparen. Een mega opgave.

Elf multinationale industriële ondernemingen in de regio Zuid-West Nederland en Oost-Vlaanderen pakken gezamenlijk de uitdaging om in 2050 90 % CO2 uitstoot te reduceren. Dat via elektriciteit & waterstof, circulaire grondstoffen en CO2-opslag & -gebruik (CCS en CCU). De drie prioriteiten zijn vervolgens vertaald in acht concrete projecten. Via een waterstofnetwerk tussen Gent en Vlissingen, een electrolyser van 100 MW om waterstof te produceren, het aanleggen van een netwerk ten behoeve CO2-opslag en het project 'steel to chemicals', waarbij restromen van de staal- en chemische industrie worden omgezet in synthesegas.

De Nederlandse raffinaderijen kunnen in 2030 een kwart van de benodigde CO2-reductie voor de industrie voor hun rekening nemen. Dit kan met bestaande technieken. De totale industrie moet in 2030 19,4 megaton CO2 minder uitstoten. Met bestaande technieken is op jaarbasis in 2030 een CO2-reductie van 5,5 megaton te behalen. De grootste slag kan geslagen worden door de inzet van blauwe waterstof. Hiermee kan 3 megaton per jaar bespaard worden.

Mijnbedrijf Rio Tinto en aluminiumproducent Alcoa Corporation hebben een ‘revolutionair proces’ aangekondigd om aluminium te maken dat zuurstof produceert en de uitstoot van broeikasgassen uit het traditionele smeltproces elimineert. Het kan een behoorlijke CO2 reductie opleveren. In Canada kan de technologie de uitstoot van broeikasgassen met 6,5 miljoen ton verlagen. Dat is gelijk aan het van de weg halen van 1,8 miljoen personenwagens. Om dat te bereiken moet de technologie wel bij alle Canadese smelters geïmplementeerd worden. Men wil het nu over de wereld gaan uitrollen. Bron: Duurzaam bedrijfsleven