Autogebruik en vliegverkeer

Vragen

1. Hoeveel % van de uitstoot van CO2 komt door vervoer ?.
2. De EU wil de uitstoot door het verkeer terugdringen. Dat lukt niet..waarom ?
3. Het "nieuwe rijden" bespaart energie. Noem vijf manieren hoe men dat tot stand brengt.
4. Hoe weet b.v. de Toyota Prius de uitstoot van CO2 (en ook het brandstofverbruik terug te dringen)
5. Men wil auto's op waterstof laten rijden. Wat is het voordeel daarvan ? De auto's besparen geen brandstof. In tegendeel. Rijden op waterstof kost meer energie dan rijden op benzine. Waarom


Theorie

Er is nog nooit zoveel gereden met Nederlandse motorvoertuigen als in 2017. Met personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen en bussen werd vorig jaar samen 147,6 miljard kilometer afgelegd. Dat is 11,7 procent meer dan vijftien jaar eerder. De meeste kilometers werden in 2017 afgelegd met personenauto’s. Deze reden in totaal 119,1 miljard kilometer, 14,3 procent meer dan in 2002 en iets meer (0,4 procent) dan in 2016. Deze groei hangt samen met een toename van het aantal geregistreerde personenauto’s. Met 9,1 miljoen auto’s lag dat vorig jaar 20,1 procent hoger dan vijftien jaar eerder. 

De groei van het aantal kilometers ging niet gelijk op met de toename van het autopark. Per auto werden gemiddeld minder kilometers afgelegd. Het gemiddeld jaarkilometrage nam af van 13,7 duizend in 2002 naar 13 duizend vijftien jaar later.

Vooral particulieren reden vorig jaar, vergeleken met 2002, minder met de auto (-6,2 procent). Bij bedrijven daalde het aantal gemaakte kilometers tegelijkertijd met 1 procent. Nederlandse bestelauto’s reden in 2017 samen 17,7 miljard kilometer. Dat is 6,8 procent meer dan 15 jaar geleden.

Vervoer draagt voor 15 % bij aan de CO2 emissies. Er is nog veel op te besparen. Het meeste komt van transport over de weg, b.v. door auto’s, vrachtwagens en bussen. 

Auto's geven luchtverontreiniging, 800 doden per jaar, doorsnijden van landschappen, verkleinen het speeldomein van kinderen, geven lawaai, stank, fijn stof, opwarming van de aarde en een verhoging van het energieverbruik. Er moet meer mobiliteit op maat komen en in auto's zou een betere technologie moeten komen. 

Een aantal initiatieven zijn nodig om te reduceren .

- door alternatieve brandstof (natuurlijk gas en vloeibaar gemaakt petroleum gas)

- technologie die het gebruik van zware vervoersmiddelen reduceert,

- vervoersvraag management,

- transport planning in steden om het weggebruik te verminderen

- software voor transportsystemen om een efficite verkeersdoorstroming te bevorderen.

etc.

Auto's moeten groener worden maar de trend is zwaarder, slurpender en viezer....

Eigenlijk zouden auto's niet meer 100 pK maar nog maar 15 pK mogen zijn met een top van 120 km / uur 1 op 50 rijdend.

 
De nieuwe Toyota Prius is milieuvriendelijker dan ooit. De EU eist dat de uitstoot van nieuwe auto's in 2012 is teruggedrongen naar 130 gram / km. Nu is dat 160 gram CO2.
In 1998 maakte de autobranch een afspraak dat de uitstoot in 2008 zou zijn teruggebracht tot 140. Nu blijkt dat onhaalbaar.

Mensen zijn wel degelijk geïnteresseerd in een milieuvriendelijke auto maar de tend is vooral zwaarder, slurpender en viezer gezien de groeiende populariteit van SUV's. Het wordt zelfs lastig om het verplichte doel van de EU te halen.  

In 2000 reden er 6,3 miljoen personenauto’s in Nederland. In 2009 waren dat er inmiddels 7,5 miljoen. In diezelfde tijd groeide de Nederlandse bevolking met 600.000 mensen, die overigens voor het grootste deel niet eens allemaal auto mogen rijden.

Het gevolg hiervan, is een overschot aan files. De verkeersintensiteit nam in de periode 2000-2009 met acht procent toe en de totale lengte van files op de Nederlandse snelwegen nam toe tot een totale lengte van ruim vijftien miljoen kilometer. Berekeningen hebben aangetoond dat dit de Nederlandse economie jaarlijks een half miljard euro kost.

Het onevenwichtige gebruik van de auto heeft ook een tekort tot gevolg. E van de tekorten waar je aan kunt denken is de schaarse ruimte waar we in Nederland mee te maken hebben. Filedruk in de Randstad brengt de betrokken overheden ertoe dat nieuwe snelwegen worden aangelegd en bestaande snelwegen worden verbreed. Maar is dat een oplossing ??

Wereldwijd gaat 25 % van de energie naar het verplaatsen van mensen en goederen. Van al die transportenergie wordt 50 % verbruikt door personenwagens en vrachtauto's. Scheepvaart en luchtvaart verbruiken allebei apart 10 %. De rest gaat naar treinen, bussen e.a. vervoersmiddelen.
Je kan dus het meest besparen bij personenauto's.

Als we allemaal elektrisch gaan rijden moet er langs onze 10.000 km rijks- en provinciewegen een strook zonnepanelen komen die vier keer zo breed is als het wegdek.

China

Als de Chinezen evenveel auto zouden rijden als wij hebben ze de hele wereld olievoorraad nodig plus nog 15 miljoen vaten extra erbij.

Het vliegverkeer


 
Hier een filmpje over de vliegbewegingen van een dag waargenomen door een satelliet.


Opdracht

 

In een pgo opdracht 

Hierin formuleren deelnemers zelf leerdoelen (niveau:  inschatting is  dat  deelnemers  niveau 4 MBO hier mee kunnen werken)

PGO bestaat uit 7 stappen
1.verhelder onduidelijkheden in de tekst van het probleem
2.Wat is volgens jou het probleem
3.Brainstorm: produceer idee voor oplossingen
4.Orden de idee en diep ze op systematische wijze uit
5.Wat moet je nog meer weten of doen om oplossing uit te kunnen voeren Formuleer leerdoelen
6.Zoek aanvullende informatie buiten de groep. Voeg dit samen en  synthetiseer en test nieuwe informatie


Help nu de bestuurder met het volgende probleem 


Lastig in flinke delen van Nederland worden de Europese normen voor maximale concentratie van fijnstof overtreden Als gevolg daarvan mogen er in die gebieden geen nieuwe stadswijken worden gebouwd. Dat werd door de Raad van State nog eens bevestigd wat nu te doen? Toch woningen bouwen? Dat kan hoge Europese boetes opleveren. En doden. Of het autoverkeer beperken: geen nieuwe snelwegen , maar juist overgaan tot sluiten van wegen. En de files dan??

Dan maar geen woningen! Maar ja dan klaagt de tweede kamer weer dat er niets aan de woningtekorten wordt gedaan. De wanhopige staatssecretaris van Milieu vroeg ( in 2005) dan maar een ontheffing aan bij de Europese Commissie, in de hoop dat het kabinet gewoon- zonder boetes- woningen mocht gaan bouwen Wat moest hij anders!!