Groei van de wereldbevolking

Toen de schrijver klein was leerde hij op de lagere school dat de aarde drie miljard inwoners had. Nu zijn er meer dan 7,5 miljard en jonge mensen gaan mee maken 9 - 10 miljard. Die willen allemaal wonen, werken, recreeren, eten op reis gaan enz. Iedere minuut komen er 150 mensen bij. Iedere 12 jaar 1 miljard. Ieder dag 190.000. Die willen allemaal een westers niveau met auto's, reizen, airco's ect. 

De wereldbevolking groeit, dat is geen nieuws. Hoe is hier onder te zien.


In hoeverre de groei nog geremd wordt door geboortebeperking, ziekten, plagen of rampen is niet te voorspellen, maar zelfs met een grote afname in de groei stijgt de wereldbevolking voorlopig nog enorm.

Groei wereldbevolking

De wereldbevolking, waarvan werd gedacht dat die rond 2050 net boven de negen miljard zou stabiliseren, groeit verder door tot 10,1 miljard in 2100. Dat schrijven de Verenigde Naties in 2011 in een rapport.

In Afrika is de groei zo groot, dat het bevolkingsaantal binnen een eeuw zal verdriedubbbelen, van 1 miljard, tot maar liefst 3,6 miljard mensen. Een sombere voorspelling voor een continent waar nu al te weinig voedsel en water is. Egypte verdubbelt, drinkwater wordt er scharster en de voedselproductie stokt. Als vrouwen naar school gaan trouwen ze later en krijgen ze ook sexuele voorlichting.

Kijk maar eens naar deze aflevering over de Sahara van de VPRO in 2018. In Niger krijgen vrouwen gemiddeld 7 kinderen. Niger is een van de amste Landen bij de Sahara. Kinderen is hun rijkdom. Allah bepaalt de toekomst. Ze leven bij wat vandaag gaat brengen en denken niet aan morgen. Maar morgen gaat enorme problemen geven.

Eind oktober 2011 telde de wereld meer dan 7 miljard inwoners. Dat is slechts twaalf jaar nadat de grens van 6 miljard werd overschreden. 

schatting van de groei van de wereldbevolking, hoge schatting 12 miljard in 2050, lage schatting 8 miljard in 2050
Elk miljard extra maakt het leven op deze planeet moeilijker. 'Is dit het einde van de wereld? Nee. Kunnen we tien miljard mensen voeden? Waarschijnlijk. Maar we zouden beter af zijn met een kleinere wereldbevolking.'

Van 2000-2011 is men in Nederland gem. 3,6 jaar ouder geworden. Mannen gem 79,2 jaar en vrouwen 82,9
Na 65 leeft een man nog gem 18,3 jaar (waarvan 14 j zonder lich beperkingen) en een vrouw 21,3 (waarvan 13 jaar zonder)

Meer inwoners door komst van Europeanen

Nederland

Het aantal inwoners in Nederland is in 2017 jaar met 100.000 mensen gegroeid. 82.000 daarvan zijn buitenlanders die hier zijn komen wonen, maar ze komen minder uit Syrië en meer uit Europa. In Nederland wonen nu 17,2 miljoen mensen.
In 2018 idem. Weer 104.000 mensen erbij 88.000 immigratesaldo en + 16.000 natuurlijke aanwas.

In 2017 vestigden 233.000 buitenlanders zich in ons land. Er vertrokken er 151.000. Dat betekent een stijging van onze bevolking met 82.000. Daarnaast werden er 19.000 kinderen méér geboren dan er mensen overleden.

De stijging van buitenlanders in ons land is vergelijkbaar met 2016, maar de samenstelling verandert wel sterk. Zo kwamen er 16.000 Syriërs naar ons land, 10.000 minder dan een jaar eerder. Ook het aantal nieuwkomers uit Ethiopië (1.200), Afghanistan, Irak en Iran (bij elkaar 2.100) halveerde.

Daar tegenover staat dat er bij elkaar 10.000 mensen naar Nederland kwamen uit Roemenië, Bulgarije en vroegere Sovjet Unie-landen, zoals Estland en Letland. Dat zijn er 3.000 meer dan in 2016.

De bevolkingsgroep die het sterkst afnam, was die van Nederlanders: er vertrokken er 3.000 meer dan dat er (terug) kwamen.

In 2029 telt ons land 18 miljoen inwoners, van wie een kwart 65 jaar of ouder is. Ook in de decennia die volgen, krijgen we er meer landgenoten bij: in 2060 telt Nederland naar verwachting 18,6 miljoen inwoners. De komende elf jaar groeit het aantal inwoners met zo'n 745.000. Twee derde van de groei is toe te schrijven aan migranten. Ook worden er meer kinderen geboren dan dat er Nederlanders overlijden.

Vooral het aantal mensen dat 80 jaar of ouder is, gaat de komende jaren stijgen. Nu telt ons land 0,8 miljoen 80-plussers. In 2030 zijn dat er 1,2 miljoen. Dat komt deels door de babyboomers, maar ook doordat onze levensduur toeneemt.

In 2030 zullen zelfs meer 65-plussers in Nederland wonen dan dat er kinderen en jongeren tot 20 jaar zijn. Het aantal 20-minners blijft met 3,8 miljoen vrijwel gelijk. Hoewel er meer baby's worden geboren, daalt het aantal tieners.

En dat is een grote verandering. Want de afgelopen jaren werden er juist mínder baby's geboren. Die groei wordt veroorzaakt doordat er meer dertigers zullen zijn; de kleinkinderen van babyboomers en kinderen van migranten.

Naar verwachting komen tot 2030 elk jaar gemiddeld 230.000 immigranten het land binnen. Het aantal bewoners met een migratieachtergrond stijgt van 24 naar 27 procent. Tegelijkertijd vertrekken ongeveer 187.000 mensen, grotendeels voormalige immigranten.

Met de groei van het aantal Nederlanders komen er ook meer huishoudens bij. Nu zijn dat er 7,9 miljoen, in 2030 naar verwachting 8,5 miljoen. Er komen vooral veel alleenwonende ouderen bij.

Op deze site kun je mooi zien hoe de bevolking in verschillende landen gaat groeien.

Deze site laat zien hoeveel kinderen er geboren worden op aarde, hoe groot de sterfte is en hoeveel CO2 er wordt geproduceerd.bevolkingsgroei

Aan foto's van de aarde 's-nachts is goed te zien hoe de bevolking groeit.
Dia491
Dia492
We leven tegenwoordig is mega-steden. Hier onder Mexico city 21 miljoen inwoners

mexicocity

New York
Hier onder Tokyo city. 30 miljoen inwoners Alles volgebouwd. Hier is een vierkante meter grond het duurste van de wereld.
Wil je in een goedkoop hotel dan kan je in een capsule kruipen. 
Tokyo
Kapsulehotel
Landen als India en China hebben al meer dan duizend miljoen inwoners. Ooit gehoord van Chongqing in China. De grootste stad aldaar. 
31 miljoen inwoners. Je hebt in China al 31 Manhattans. In China heeft men sinds 1978 éénkindspolitiek. Dat heeft al 400 miljoen kinderen gescheeld hetgeen evenveel is als alle inwoners van heel Europa.

ShiongKing

Ook India groeit maar door en het land zal China gaan inhalen. Maar men wordt er ook steeds welvarenderer. De hoogoverns van Nederland zijn in handen van India (Tata steel). Zij trachten betaalbare auto's te gaan maken voor de meer dan duizend miljoen inwoners van India.
In india op de trein
File in India 

 

tabel 1 Wereldbevolking (schatting)  
  1950196119701990199920102020203020402050
Totaal (miljard) 2,5 3,1 3,7 5.3 6 6,8 7,5 8,1 8,6 8,9
Groei per jaar   2,18% 2,15% 2,16% 1,47% 1,21% 1,03% 0,80% 0,62% 0,35%


Waar groeit de bevolking het snelst?

 

bevolkingsgroei

Grootste steden inclusief voorsteden (in 2009)

 • Tokyo, Japan: 31,2 miljoen
 • New York City, VS: 30,1 miljoen
 • Mexico-Stad, Mexico: 21,5 miljoen
 • Seoul, Zuid-Korea: 20,15 miljoen
 • Sao Paulo, Brazilië: 19,9 miljoen
 • Jakarta, Indonesië: 18,2 miljoen
 • Osaka-Kobe-Kyoto, Japan: 17,6 miljoen
 • New Delhi, India: 17,36 miljoen
 • Bombay, India: 17,34 miljoen
 • Los Angeles, VS: 16,7 miljoen
 • Caïro, Egypte: 15,86 miljoen
 • Calcutta, India: 14,3 miljoen
 • Manila, Filipijnen: 14,1 miljoen
 • Shanghai, China: 13,9 miljoen
 • Buenos Aires, Argentinië: 13,2 miljoen
 • Moskou, Rusland: 12,2 miljoen

                                                                

Kijk ook eens naar:

PowerPointPresentatie van een student over de bevolkingsgroei

Heel interessante PDF over de toekomst van de aarde

De bevolkingsexplosie draagt bij aan de opwarming van de aarde

De aarde warmt ook op door de bevolkingsgroei met name in landen als Zuid Azië, Afrika en sommige Arabische landen. Aldus Prof. Khalid Rashid, een wiskundige uit Pakistan.

"In de basis is de groei van de mensheid het grootste probleem. Als de wereld bijvoorbeeld rond de 100 miljoen mensen zou bevatten, zou de populatie duurzaam kunnen leven. Het effect op de planeet zou dan klein zijn," zegt Prof. Rashid.
"Het is duidelijk dat in 2050 het Indiase continent 350 miljoen Pakistani; 1,65 miljard mensen uit India; 40 miljoen Nepalezen; 300 miljoen mensen uit Bangladesh en 30 miljoen Sri Lankezen zal bevatten. Een totaal van 2.4 miljard mensen. Dit was de totale populatie op de wereld in 1950. De druk op de hulpbronnen zal gigantisch zijn en de consequenties catastrofaal. Rond die tijd zullen de gletschers in de Himalaya verdwenen zijn, de moessons onvoorspelbaar, soms teveel regen en soms juist geen en nieuwe oncontroleerbare ziekten.

"We gaan in de richting van een mega ramp. We zullen een keer wakker worden en merken dat alles wat we gisteren hadden (voedsel, water, elektriciteit) verdwenen zijn."
De wereldpopulatie zal in 2050 met 40 % zijn toegenomen. Het lijkt niet te stoppen omdat geboortebeperking vaak wordt neergezet als niet humaan.
"Men heeft de explosieve populatiegroei in zijn geheel niet willen zien. Geboortecontrole is een taboe. In de culturen aldaar wordt gezien hoe meer kinderen hoe sterker de familie. Armoede lijkt er niet toe te doen," zegt Dr Rashid.

De plattelandsbevolking in Pakistan wordt ongeletterd gehouden. "In plaats van scholen te bouwen, bouwen ze legers. De landeigenaren zien er op  toe dat de plattelandsbevolking geen scholing krijgt. Velen verklaren onderwijs voor vrouwen niet-Islamitisch," legt Dr Rashid uit.
De realiteit laat zien dat zelfs als de vrouwen minder kinderen willen of anticonceptie toepassen ze in een vijandige niet meewerkende sociale structuren belanden. Khan vraagt de leiders van Pakistan dit probleem aan te pakken. Stedelijke emissies bedreigen al behoorlijk de volkgezondheid.
Helaas zijn de meeste groene lobbyisten meer begaan met de effecten op de biodiversiteit dan die op de bevolkingsgroei.
 
Dr Kashif M. Sheikh, een specialist op het gebied van biodiversiteit, concludeert: "Exponentiële menselijke groei is de grootste uitdaging voor het behouden en beschermen van de biodiversiteit in al zijn levensvormen."
Er zijn klimaatonderzoekers als Dr Shaheen Rafi Khan, van het SDPI (the Sustainable Development Policy Institute, die zeggen dat niet het aantal mensen er zoveel toe doet maar meer hoe we onze hulpbronnen gebruiken en hoe we leven.  "Omdat," volgens Dr Khan, "de focus blijft op emissies in het Noorden en aanpassing aan de klimaatverandering in het Zuiden. Het Zuiden is het slachtoffer van de opwarming van de aarde en niet het probleem."
Maar als mensen proberen te overleven in arme landen is milieuschade duidelijk aanwezig. Duurzame aspecten worden niet in acht genomen vanwege de onmiddellijke en dringende behoeften. De toename in het gebruik van hout en brandstof, overdadig gebruik van land en water in de vorm van overbegrazing, over-bevissing, de uitputting van drinkwater en de verwoestijning- zijn algemeen in arme landen.
Maar hij zegt er wel bij: "De groei van de bevolking zal best een invloed hebben op het klimaat en het land dat er behoorlijk toe bijdraagt is India, met zijn grote en groeiende populatie en booming economische groei en snelle industrialisatie."

Men denkt dat in 2050 de overbevolking stopt en komt er een einde aan de babyboom. Wetenschappers hebben het berekend: over veertig jaar groeit het aantal mensen op de planeet aarde niet meer. Dan zitten we op negen miljard zielen en daar blijven we op. De ontwikkeling is nu al in gang gezet, want in Europa krimpt de bevolking al. Dat gaat ook in die landen gebeuren waar de bevolkingsgroei nu nog explodeert. P+ inventariseert de gevolgen van het stoppen van de babyboom. We gaan nog door tot de 9 miljard mensen, en daarbij blijft het.
Maar 9 minljard is wel drie keer zoveel als d=toen ik geboren werd dus hebben we drie keer zoveel landbouwgrond nodig en ruimte voor wegen, vliegveld,en, industrien ect.
Daarbij worden mensen rijker en men verwacht dat in 2030 de middenklasse met 3 miljard is toegenomen.

 

Vragen

1. Hoe groot is de wereldbevolking op dit moment ?
2. Hoe groot was de wereldbevolking in 1960?
3. Als de wereld 10 miljard mensen telt komt de wereld in serieuze problemen. Wanneer is dat?
4. Wat is de grootste stad op aarde (inclusief voorsteden)?
5. In de toekomst zal dat Mumbai zijn. Waarom niet een stad in China?
6. Wat doet China om de bevolkingstoename te beperken?
7. Wat doet Pakistan?
8. In welke landen groeit de wereldbevolking het hardst?
9. In welk werelddeel groeit de bevolking het snelst?
10. In welke landen in Azië groeit de bevolking snel?

 

Weetjes:

In 2050 hebben we 70 % meer voedsel nodig. 

Meer dan 4 miljard leven in gebieden met tekort aan water www.waterfootprint.org

De hoeveelheid land per persoon halveert in 2050 in ontwikkelingslanden.

In 2050 gebruik we wereldwijd 71 % meer grondstoffen

In 2040 zal de vraag naar energie met 30 % zijn toegenomen.

3,2 miljard nu zijn middenklasse en dat worden er in 2030 5 miljard

De natuur betaalt de prijs.

Sinds 1970 lopen er nog maar de helft wilde dieren rond terwijl de bevolking aan mensen verdubbelde.

Er sterven 100 keer meer dieren uit dan als er geen mensen waren geweest.

Het klimaar verandert 170 keer sneller dan zonder mensen.  Gaffney & Steffen 2017

Oplossingen

Wat minder babies krijgen vormt een groot verschil

Met een half kind minder per familie scheelt het 1 miljard minder mensen in 2050 en 4 miljard minder in 2100.

Thailand is goed bezig in het verminderen van de populatiegroei door creatieve ethische programma's.

Minder kinderen in de ontwikkelde wereld hebben meer effect dan minder kinderen in de arme landen. Die verbruiken namelijk veel minder.

Kiezen voor een kleiner gezin is de beste manier iets te doen aan de CO2 uitstoot. 1 kind minder scheelt 20 % meer dan energiebesparing en milieuvriendelijk leven.  

Kleinere gezinnen helpen landen om uit de armoede te komen.  

Mensen moeten in staat zijn de grootte van hun familie te plannen. Ongeveer 200 miljoen vrouwen kunnen niet aan anticonceptiemiddelen komen. Minder kinderen betekent ook minder vraag voor andere diensten als gezondheid, onderwijs, sanitair.  $1 hulp van overzee voor familieplanning kan $120 van andere hulp schelen.

Kleinere gezinnen bespaart levens.

Als vrouwen vrijheid hebben, aan onderwijs en de economie deelnemen krijgen ze minder kinderen. Afrikaanse vrouwen zonder dit krijgen gemiddeld 5,4 kinderen. Vrouwen die school afgemaakt hebben 2,7 en die hoger onderwijs genoten hebben 2,2.  

Geboortebeperking

Honderd­vijftig jaar geleden kreeg een Neder­landse vrouw ongeveer vijf kinde­ren, terwijl ze in 2015 ge­middeld nog maar 1,7 kind baarde. Waardoor is dit zo gedaald?

Nederland

Zoals je ziet is zowel het geboorte- als het sterfte­cijfer de afgelopen 200 jaar flink afgenomen. In de 19de eeuw stierven veel kinde­ren al voor ze konden lopen. Maar vanaf 1870 nam de kinder­sterfte in Neder­land snel af doordat de Industriële Revolutie econo­mische voor­spoed en betere leef­omstandig­heden bracht. Meer vrouwen gingen borst­voeding geven, de algehele hygiëne nam toe en er was meer vraag naar ge­schoold personeel – en dus goed onderwijs. Het was simpel­weg veel prettiger om een Neder­lander te zijn aan het eind van de 19de eeuw, dan aan het begin ervan.

Toen de wel­vaart steeg en de kinder­sterfte daalde, begon na enige tijd ook het geboorte­cijfer te dalen. kinde­ren stierven minder vaak, waardoor de grootte van gezinnen beter te plannen was. Bovendien werd het nageslacht niet meer gezien als goed­kope arbeids­kracht of pensioen­voor­ziening, omdat kinder­arbeid verboden werd en de sociale zeker­heid verbeterde.

De 20ste eeuw bracht vervolgens vrouwen­emancipatie, ontkerke­lijking en de intro­ductie van de pil, allemaal factoren die Neder­landse gezinnen flink deden in­krimpen. Waarom is de Neder­landse be­volk­ing in de afge­lopen twee eeuwen dan toch ver­achtvoudigd? Dat komt doordat de geboorte- en sterfte­cijfers een tijd lang behoor­lijk uit elkaar liepen, terwijl mensen hun kinder­tal lang­zaam­aan aan­pasten aan het verbeterde toe­komst­perspectief. En in die overgangs­periode groeide de be­volk­ing dus snel.

 

Overal ter wereld, ongeacht cultuur en religie, is nu zo’n ‘demo­grafische transitie’ – met de bijbehorende be­volk­ings­groei – in gang gezet. En dat is belang­rijk om te weten als je het geboorte­overschot de komende decennia terug wilt dringen.

‘Wat heeft het voor zin om schooltjes te bouwen als vrouwen in Afrika nog steeds voor hun vijfen­twintigste tien kinde­ren krijgen, van wie er zeven dood­gaan?’, zei VVD-Kamer­lid Wybren van Haga onlangs in de Tele­graaf. Hij wil 10 miljoen euro besteden aan geboorte­beperking in Afrika. ‘Eerst geboorte­beperking, dan vaccineren, dan honger bestrijden, dan de rest.’ Terwijl de ont­wikke­ling van vrijwel alle landen ter wereld laat zien dat het precies anders­om werkt. Als de wel­vaart, leef­omstandig­heden en de gezond­heids­zorg verbeteren, dalen de sterfte­cijfers. En daarna volgen vanzelf ook de geboorte­cijfers. Het rijke Neder­land heeft die transitie al helemaal afgerond, veel andere landen zitten er nog midden in.

Dan China, waar de regering van 1979 tot 2015 een strikt een­kind­beleid af­dwong. Daar­door zijn er volgens de Chinese over­heid 400 miljoen mensen niet geboren. Dat getal wordt door een groep Harvard-weten­schappers als ‘onzin’ bestempeld. Want statis­tieken laten zien dat al vóór de start van het beruchte beleid het geboorte­cijfer flink daalde: van zes naar drie kinde­ren per vrouw in maar elf jaar tijd. Dit kwam door een halvering van de kinder­sterfte, en omdat de over­heid toen ook al gezins­planning bevorderde, maar dan vrijwillig.

China

De een­kind­politiek ging gepaard met een hoop leed. In het begin waren spiraaltjes ver­plicht voor vrouwen die al kinde­ren hadden en werden moeders die een ‘verboden’ tweede kind kregen gesteri­liseerd. Later werden ouders van gezinnen met meerdere kinde­ren beboet. En omdat er van oudsher een voor­keur voor zonen bestaat, zit China nu met een ‘mannen­over­schot’. Meisjes werden vaak niet geregi­streerd, na een geslachts­bepalende echo geabor­teerd of ter adoptie af­gestaan. In 2015 waren er daar­door 33,6 miljoen meer jongens dan meisjes.

Des te pijn­lijker is het dat het geboorte­cijfer waar­schijn­lijk ook zonder de nare geboorte­beperking (iets langzamer) tot het huidige niveau gedaald zou zijn. Omdat betere toekomst­verwachtingen immers vanzelf leiden tot kleine­re gezinnen. Dit zie je in de cijfers van andere Azia­tische landen waar géén geboorte­beperking werd in­ge­voerd. China past prachtig in een rijtje landen waar vanaf de jaren ‘70 de sterfte- en geboorte­cijfers daalden terwijl de sociaal­econo­mische omstandig­heden verbeterden – net als in Neder­land in de 19de eeuw.

 

Dwang is dus niet nodig, maar over­heids­bemoeienis kan wel helpen. Dat zie je in Iran. Eind jaren ’80 begon de over­heid een campagne om de geboorte­cijfers omlaag te krijgen, van ge­middeld zes naar drie kinde­ren in slechts tien jaar tijd. Condooms, de pil en coïtus inter­ruptus – voor het bidden de moskee uit – werden door de over­heid gestimu­leerd. Op scholen werd seksuele voor­lichting gegeven en vanaf het vierde kind werd vrouwen hun zwanger­schaps­verlof ont­nomen. Maar ook dit succes moet je rela­tiveren, want ook in Iran steeg de wel­vaart, en daalden de geboorte- en sterfte­cijfers al.

Iran

Dan is er nog Afrika, vaak gevreesd op de sociale media. Het aantal mensen op dit conti­nent zal naar ver­wachting de komende dertig jaar bijna ver­dubbelen, tot 2,2 miljard mensen. Terwijl de vrucht­bare land­bouw­grond alleen maar schaarser wordt. Maar ook in Afrika is de daling van sterfte- en geboorte­cijfers al ingezet, zelfs in de landen die het verst in ont­wikkeling achter­lopen. Ethiopië is bij­voorbeeld nog steeds arm, maar heeft wel een van de snelst groeiende econo­mieën ter wereld. Het geboorte­cijfer is er flink geslonken de afgelopen twintig jaar.

Ethiopie

Als je dan toch wilt inzetten op een minder snel groeiende be­volk­ing, lijkt het stimu­leren van sociaal­econo­mische voor­uit­gang dus de meest kans­rijke weg. Als we het leven van de 1,2 miljard Afrikanen die er nu zijn verbeteren, kunnen we de over­gang naar lage sterfte- en geboorte­cijfers en een constante be­volk­ings­omvang versnellen. Te beginnen met de aanpak van kinder­sterfte. De geschie­denis, van Neder­land tot Indo­nesië tot Afghani­stan, laat immers zien dat het geboorte­cijfer vanzelf daalt als ouders zien dat hun kinde­ren over­leven. Beweegt een land in de grafiek hier­onder naar links door de dalende kinder­sterfte, dan volgt kort daarop een beweging naar beneden: die van een dalend aantal kinde­ren per vrouw.

Helaas over­lijdt in Sub-Sahara Afrika nog steeds één op de tien kinde­ren – dat getal is ongeveer drie­honderd keer zo hoog als in Neder­land. En daar helpen radicale geboorte­beperkende ingrepen in het leven van Afrikanen niet tegen. Die zijn niet alleen mens­onterend, ze zijn ook niet de oplossing voor het probleem. De beste anti­conceptie­middelen, leert de geschie­denis, zijn goede gezond­heids­zorg, voedsel­zeker­heid, onderwijs, gelijk­heid van mannen en vrouwen en econo­mische voor­spoed. Wie zich zorgen maakt over de be­volk­ings­groei in Afrika, zou zich vooral daar druk over moeten maken.

Door Mirjam Leunissen, Stan Putman, Sophia Twigt Van www.volkskrant.nl/voedselzaak