Banken en ons geldsysteem

De economie is niet meer dienend aan de samenleving, maar de samenleving wordt gedwongen dienend te zijn aan het verdienvermogen van de economie.

2016 De Europese bank creeert per maand 80 miljard nieuw geld en dat tot 3000 mijlard om de Europese economie te stimuleren. Ze kopen obligaties op van landen waardoor banken meer ruimte krijgen geld te lenen aan het bedrijfsleven. Maar hierdoor wordt er door obligatiehouders schandalig verdiend, gaat nog meer geld naar mensen die het al hebben. Welgestelden worden slapende rijk. De banken weten niet waar de cretieten aan uit te geven. 90 % blijft in het financiele systeem zitten. In deze tijd is de garantie dat banken hun geld terug krijgen van bedrijven waar ze het aan lenen te klein. Zo zit Apple en google ook op 50 miljard terwijl ze niet weten waarin ze dat moeten investeren.
We zijn het kapitalistisch systeem aan het herstellen maar zorgen er niet voor dat het eerlijk verdeeld wordt. De ongelijkheid wordt groter. Het was beter geweest te investeren in onderwijs, klimaatverandering etc. in plaats van te investeren in investeerders.

In Groot Brittanie is de optelsom van lonen in 2016 even hoog als in 2007 maar het totale vermogen is 30 - 40 % gestegen. De injectie van 80 miljard per maand vergroot de ongeliikheid in inkomens. Het komt grotendeels terecht in de zakken van vermogenden.  
In de V.S. is die ongelijkheid nog veel groter. Daar verdient een CEO 200 x het loon van een gemiddelde werknemer. De belastingdruk verschuift van bedrijven naar de burger.
("we hebben een rentenierseconomie opgebouwd waarin het loont op je kont te blijven zitten en van je vermogen te leven in plaats van producten te produceren m.b.v. dure arbeid en schaarse grondstoffen en dus werkgelegenheid te creeeren. We zouden banen moeten creeeren (met die 80 mljard per maand) om fossiel vrij te worden en de zorg te verbeteren"..Ann Pettifor Brits econoom)  
We moeten af van private banken en alles zou weer een overheidstaak moeten worden.

Eind 2016 geeft de Italiaanse staat 20 miljard belastinggeld aan Monte Dei Paschi de oudste bank ter wereld en de derde bank van Italie. Ze dreigden om te vallen. Maar de nieuwe regels zijn dat eerst ook de aandeelhouders moeten betalen. 13 miljard. Alleen niemand weet of ze dat kunnen. In Italie staat 360 miljard uit aan slechte leningen (leningen die waarschijnlijk nooit terugbetaald worden. Dat is 20 % van de hele begroting van Italie.

De financiele wereld
- De geldeconomie is losgekoppeld geraakt van de reële economie.
- Ons geld functioneert lineair in plaats van cyclisch.
- Geld en bankieren zijn monoculturen geworden.

Van het geld dat door banken wordt uitgeleend is 97 % weer geleend door banken.

Banken vormden in 1995 17,1 % van het BNP van de VS.
                            in 2008  55 % van het BNP
                            in 2010  64 % van het BNP

De winsten worden geprivatiseerd en de verliezen worden afgewenteld op de samenleving.

We hebben onze samenleving zo georganiseerd dat bijna niemand meer verantwoordelijk is voor de consequentie van zijn handelen.

Het proces van geldcreatie heeft zo’n vlucht genomen, dat er veel meer geld is gecreëerd dan dat er onderliggende waarde is in de reële economie. Mensen, organisaties en landen kunnen niet genoeg waarde creëren om deze groei in geld bij te benen en daardoor ook hun leningen niet volledig aflossen.

Dat is gekomen door

1. Banken hebben te gemakkelijk krediet gecreëerd en uitgeleend
2. Banken zijn geld gaan verdienen aan het geldsysteem zelf

Door geld als schuld in omloop brengen zonder daar (toekomstige) waarde tegenover te zetten, creëren we monetaire waarde uit het niets. De schuld moet echter wel worden afgelost en de rente
moet worden betaald uit de reële economie en economische groei. Als we dat proberen te bereiken met industriële productie, ontstaat er steeds meer druk op onze Aarde.

- Banken zijn gaan functioneren in dienst van aandeelhouders in plaats van het maatschappelijk belang
- Toezichthouders zijn er niet in geslaagd om de maatschappelijke taak van banken weer centraal te stellen

Oplossing
- Maak van banken weer maatschappelijke, sociaal ondernemende organisaties
- Versterk de regulering en verhoog de overheidsinvloed op het geldsysteem
- Weet wat de gevolgen zijn van geldbeslissingen en kies daar bewust voor
- Maak rente laag, nul of negatief
- Breng diversiteit terug in ons geldsysteem door middel van complementair geld
- Koppel de geldeconomie weer aan reële waarde
- Reken in reële waarde, in plaats van in geld
- Laat nieuwe beelden ontstaan over geld en waarde

Ball outs = banken die omvallen worden door de belastingbetaler overeind gehouden
Ball ins = eerst moeten partijen bloeden die een belang hebben in de bank. Aandeelhouders, obligatiehouders, andere schuldeisers, spaarders met meer dan € 100.000 (maar dit zijn in Ilatie de pensioenhouders.

Trias pecunia

1. Vermijd gebruik van geld
- het vergaren kost veel tijd en moeite
- ga creatieve verbintenissen aan met anderen om diensten, materialen e.d. uit te wisselen = batering  arts - loodgieter
2. geld van stakeholders en betrokkenen die ook kennis e.d. inbrengen
- groei langzaam dan heb je niet zoveel kapitaal nodig.
- stakeholders als overheid, NGO's, aandeelhouders, eigenaars, medewerkers
3. Vreemd vermogen b.v. vanuit de keten; afnemers, leveranciers

Betalingen via social media (crowdfunding oneplanetcrowd.nl of share2start.nl) geen hoge transactiekosten; vroeg contact eindgebruikers
Transparant (wat banken niet zijn) Vooruit betalen..je krijgt als eerste het product.
In 2009 werd 530 miljoen via social media geinvesteerd in 2012 2700 miljoen.

De united munt

2019: Vijftig duurzame organisaties betalen elkaar nu al enkele jaren met de circulaire, duurzame munt United. In 2016 was de digitale, circulaire munt United een feit. Bedrijven betalen van alles met de valuta: van duurzame koffie tot groene leaseauto’s. Zij kunnen de munt echter alleen uitgeven binnen het eigen bedrijvennetwerk United Economy, een coöperatie van Nederlandse bedrijven met duurzaamheid in het vaandel, waarvoor de deelnemende bedrijven een jaarlijkse contributie betalen. Circulair geld gaat echt over ruilen; over direct transacties doen met elkaar.

Tegenwoordig is het rendabeler om in speculatie te investeren dan om in productie te investeren. Mede daardoor groeit sinds eind jaren ’70 het geldaandeel in de speculatieve wereld. Dat is nadelig voor bedrijven. We zitten met een systematisch probleem. Er vloeit gewoon te veel geld weg naar de speculatieve wereld om voldoende in omloop te houden om de producten van gewone bedrijven te kopen en dus dreigt er crisis.

Een circulaire munt biedt tegenwicht. De munt blijft in de reële economie en wordt oneindig duurzaam besteed.

Meer staat hier op de site van duurzaam bedrijfsleven.  

Digitale valuta,

Flinger bij snel betalen krijg je korting

Fidorbank rente afh. van het aantal likes
Hyperwallet internationale betaaldienst
Smava duitse marktplaats voor geld
Kickstarter.

Wat zou een bankier bij Goldman doe als ie 5 miljoen dollar had ? Vragen waar de rest is gebleven.
Wat is een econoom ? Iemand die het oneens is met de andere econoom.
Economen hebben zeven van de laatste drie crises goed voorspeld, dus economische wetenschap is niet waardeloos.


Bij banken in Londen zijn werktijden verschrikkelijk (10-15 uur), computers met drie, vier, vijf schermen,lunchen met klanten, 's-avonds klanten mee uit nemen, de lunch betalen voor het hele bedrijf omdat je weer eens te laat bent., ergonomische stoelen. Ieder dag kan je er uit vliegen. Standaard (ook bij grote winsten) vliegen er een paar procent uit. Ieder dag kom je een stapje dichter bij je ontslag. Men noemt dat cull = opruiming.."When the cull comes". Er heerst een klimaat van angst. Veel kiezen ook met net zo veel gemak een ander bank die meer biedt. Hire&fire systeem. Op zoek naar loyaliteit, koop een hond". De scoop wordt 5 minuten. Buitenstaanders zien hebzucht, insiders machtspolitiek, conformisme en angst.

Het faillissement van een grote en wereldwijd vertakte bank kan een domino-effect veroorzaken waardoor het mondiale financiele systeem als geheel tot stilstand komt, verlamd raakt en instort. Behalve dat niemand nog bij zijn geld kan, bevriest dan de financiering van de handel daarmee de handel zelf en dus de voedselbevoorrading.

Je hebt in planet finance
1. vermogensbeheer,van oliestaten, pensoioensfondsen rijken die beleggen in obligaties, aandelen  
2. de bankaire wereld, hypotheken, sparen, betalingsverkeer, leningen 
3. het verzekeringswezen.
Daar omheen accountants, kredietbeoordelaars, consultants, financieel advocaten, heathunters, IT bedrijven. 

Private equity bedrijven opkopen en met winst verkopen.

Hedgefondsen dei riskante strategien volgen
Venture kapitalisten investeren in nieuwe bedrijfjes.

Er werd te veel geleend, hypotheken genomen e.d. en toen men die niet meer kon betalen begon het systeem scheuren te vertonen.
Daarnaast werden waardeloze technologiebedrijven de hemel in geprezen maar waren niet waard wat men zei. Toen deze internetzeepbel rond de eeuwwisseling klapte ging wereldwijd 3.500 miljard in rook op.

De sector als geheel is medogenloos gericht geraakt op winst en op het naaien van de klant. Dat komt door de deregulering.


Sales officers zijn hyena's, wolven tijgers. Sommigen zijn meer een slang.  De beurs is een aquarium met haaien.
Je hebt front-office, middle office back office.
Back office heb je risk & compliance. Mensen die risico's berekenen en of alles volgens de regels gaat.

Anderen controleren winst en verliesrekeningen van bedrijven of te zien of die kloppen. Quants zijn de hyperslimme wiskundigen. 

Rentevoeten en valutawarden worden illegaal gemanipuleerd (Libor rente Fx schandalen).

Sommige handelaren verliezen miljarden rogue = schurkenhandelaar. Ondanks risk & compliance. Ze ontduiken sancties, hebben witwaspraktijken en verkopen financiele producten die later enorme verliezen opleveren.
Handelaar Kweku Adoboli had 2 miljard verloren
Jerome Kerviel 4,9 miljard
Nick Leason richtte met zijn verliezen de bank Barings ten gronde.
Je leidt verlies => je neemt nog grotere risico's (om het te compenseren) en als het dan mis gaat....
Je hoopt het straks terug te verdienen. Je bent wanhopig.


Kleine partnerschappen werden na de jaren tachtig beursgenoteerde consumentenbanken die door de deregulering naar de zaken markt mochten. Die namen steeds meer over, werden groter en werden too big to fail. Ze spelen met other people's money. Degenen die de risico's nemen zijn niet meer degenen die de risico's dragen. Dat is makkelijk voor de risiconemers. Het is Russisch roulette op andermans hoofd.

De handelaar profiteert en als je pech hebt dan draait een ander er voor op.  


Rape & Pillage verkrachten en brandschatten. To have lunch or to be lunch. The sheep get slaughtered. Trek het vel over hem heen. De handelsvloer is een giftige destructieve omgeving. Klanten zijn muppets. Caveat emptor = weet wat je koopt. En dat is vaak onduidelijk.

De beurs is niet immoreel maar amoreel. Goed en kwaad komt niet voor.

Belastingontduiking is belastingoptimalisatie. Business friendly = corrupte advocaten en accountants.


Verzekering tegen faillissement =credit default swap. Je kan je zo beschermen tegen schommelingen. Hypotheekfondsen kochten samengepakte hypotheken.

Vanwege de kwakkelende economie zijn er te weinig bedrijfsplannen en een gebrek aan vraag in robuuste leningen.

Er worden als maar meer schulden aan het oog onttrokken. Je kan een kater wegdrinken met nieuwe alkohol maar zo verwoest je wel je lever.


De financiele wereld gaat over technologie en data. Die beide worden goed betaald en komen samen bij de Quants.


6 mei 2010 - flits crach. Een paar minuten een ongekende val. Vrijwel meteen er na was alle verlies weer hersteld.


Banken zijn too big to fail geworden

too big to save en too big to manage.

De IT systemen zijn kwetsbaar door overnames (van banken met andere systemen) in verschillende landen.

De volgende financiele crisis begint met een IT crash (waarschijnlijk).

Er heerst in London een klimaat van angst, zero loyalty en zero job security en dat met een enorme omvang, complexiteit en gammelheid.
= een eilandenrijk in de mist bevolkt met huurlingen.
Ze huren voor een job twee mensen tegelijk en bekijken wie het het beste doet. Ze hebben het beide niet door.

Naar waar de winsten vandaan komen wordt niet gevraagd.


De kredietbeoordelaars worden door de banken zelf betaald en de goede worden weggekocht.

Bij de bank verdienen ze twee maal zoveel en ze weten hoe ver een bank kan gaan.
Jaarverslagen geven een vertekend en misleidend beeld.

In 2008 bij de crach gingen mensen hamsteren, pinnen, goud inwisselen, kinderen evacueren naar het platte land, wapens inslaan en geld op een veilige bank zetten.

Het is opgelost met veel geld en geluk.
Er is veel gespeculeerd met spaargeld.
Jaarcijfers gaan al over de handelsvloer nog voordat ze gepubliceerd zijn.

Sinds de overname door de Amerikanen is iemand meer zeker en vliegen ouderen er uit.


Bankmensen hebben hun kinderen op dure elitaire scholen. Hoge hypotheken bij hun eigen bank tegen lage kosten. Als je ze ontslaat is de ramp niet te overzien.

Men raakt verslaafd aan het geld, het werk en de bevestiging.
Je komt bijna niet meer thuis. Je werkt altijd maar door. Als je niet mee doet vlieg je er uit. Je hebt zo veel geld dat je buiten het echte leven komt te staan.
De grens tussen goed en slecht wordt steeds vager.

Er wordt keihard voorgelogen.


Belangenverwikkeling en perverse prikkels maken de bankenwereld ziek.

De sector is gevaarlijk geworden.

Men vindt het goed dat zakenbanken fuseren met beursgenoteerde consumentenbanken. Men laat hypercomplexe producten toe. Een bank is een dienstverlener en hoort niet op de beurs. De beurs is een kapitaalmarkt waar verwachtingen worden verhandeld. Voor onderenmingen met een hoge verwachting .  Banken kunnen dit niet waarmaken tenzij ze hypotheken, verzekeringen en beleggingen met hoge marges aan klanten verkopen. Daar is de klant niet bij gebaat. ABN AMRO naar de beurs is waanzin volgens Sjoerd Romme hoogleraar Ondernemerschap & Innovatie TU Eindhoven.


De sector heeft nieuw DNA nodig. Dat is nodig want men denkt dat het niet meer anders kan.

Als je het nationaal aanpakt gaan banken weg. Je hebt modiale regels en controle nodig.
Op dit moment zijn die er niet ofwel de cockpit is leeg.
Maar ook banken zelf zouden zo slim kunnen zijn te veranderen.

Beoordelaars worden betaald door degenen die kredieten leveren.
Accountants mogen bijklussen als consultant.

De politiek is een springplank naar de sector (waarna je veel meer verdient).


Banken willen bedrijven en burgers zoveel mogelijk geld laten lenen. Anderen helpen dat aan het zicht te onttrekken. Zo kan nog meer geleend worden.


Leningen worden verpakt, doorverkocht verstrekt en geprivatiseerd.


Waar alle liefde is verdwenen bestaat alleen nog maar de wil tot winnen. 


Geld is voor de samenleving als bloed voor je lichaam. Te veel bloed of te weinig => verstoring.


Vrij naar Joris Luyendijk "Dit kan niet waar zijn"ISBN 978 90 450 2816 3.  

Economen zeggen hoe meer concurrentie hoe meer innovatie. Maar vermijden van concurrentie  / openhied e.d. kan uiteindelijk waardevoller zijn.
Vaak zijn we meer gediend bij het verbinden van ideeen dan het beschermen.

De wereld is elk moment in staat tot buitengewone veranderingen maar alleen als de tijd er rijp voor is.

Hoe groter een stad hoe creatiever. 10 x groter 17  x creatiever. Volgt de kwartregel.  

In de prijs verrekent men niet alle kosten. De prijs zou de kosten moeten laten zien op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

Omdat de moderne technologie arbeid laat verdwijnen zouden we misschien wel kunnen gaan naar een 21 urige werkweek.

We zouden m.b.t. het inkomen uit moeten gaan van bestaanszekerheid en een basisloon. Dat zou de economie drukken maar de ecologie helpen.

We aanvaarden gewoonweg problemen als armoede en klimaatverandering. We overtuigen ons er voortdurend van dat er niets aan te doen is.

Misschien moeten we naar consumtiequota, groeiquota, vliegquota.

Moeten we gaan van economisch evolutionair denken naar ecologisch revolutionair.

De rijken hebben een veel grotere ecologische voetafdruk dan de armen. Vervuiling is niet klassenonafhankelijk.

Tegenwoordig gaat het tussen de
mondiaal mobiele klassen van welgestelden ten opzichte van de ecologisch gebonden klasse van het grootste deel van de bevolking. Daarnaast is de gerontocratische kaste steeds groter aan het worden. Is de bevolkingsgroep van ouderen.

De ecologische voetafdruk holt achteruit. We hebben een financiele krisis maar misschien is op de wereld de ecologische en sociale krisis nog veel groter.
Banken creeeren zelf geld. 90 % van het geld is door banken gecreeerd en dat lijkt een piramidespel.
Als je hoog in de piramide zit betaalt het spel goed uit. Hoe lager hoe moeilijker. De onderste spelers zijn de dupe. Men voelt het gevaar niet totdat mensen om je heen in paniek raken.  

Je leent van de toekomst. De rente die op het geld staat is er niet. Alleen als je uitgaat van groei.
Grote instellingen kunnen gemakkelijk geld lenen. Zij kunnen doen aan landgrabbing en het opkopen van vanalles.

Als de economie meer dienend wordt aan de samenleving, herstellen we onze stuurinformatie. Dan kan duurzaamheid nooit een saus zijn voor de strategie van ondernemingen, maar zal het onderdeel van het fundament moeten zijn. En laten we zien dat empathie best een zinvol onderdeel kan zijn van een bedrijfsstrategie en tegelijk aantonen dat de markt en stakeholders dat ook nog eens belonen!