Getijdenenergie

Tidal Bridge BV. De joint venture, gevestigd in Eindhoven, ontwikkelt bruggen die tegelijkertijd fungeren als getijdencentrales. De eerste komt bij het Indonesische eiland Flores. Onder de brug komen turbines te hangen die getijdenenergie opwekken met een vermogen tot 30 megawatt. Hiermee kunnen meer dan 100.000 mensen in de regio worden voorzien van stroom. Het project zal circa $ 225 mln kosten.

tidal

De grootste (en enige commercieel werkende) getijdencentrale ter wereld, staat (sinds 1966) in  Frankrijk bij La Rance. Het verschil tussen eb en vloed is daar zeer groot, maximaal 13 meter.  Het vermogen van de centrale is 320 megawatt. De hoeveelheid energie die jaarlijks wordt  geproduceerd is 0,540 miljard kilowattuur. Dat is 0,45% van het elektriciteitsverbruik in  Nederland in 2006. Dat was toen 120 miljard kilowattuur.

Ook voor getijdecentrales heb je een stuwdam nodig om een zo groot mogelijk waterreservoir te creëren. Bij La Rance is het waterreservoir 2200 ha.  

In Zuid Korea staat er ook een. De Sihwa Lake getijdecentrale. Die produceert ongeveer 250 MW.

 
Getijden-energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Eigenlijk komt dit door het draaien van de aarde. De totale rotatie-energie is 2x 1029 joules meer dan 300 miljoen maal zoveel als ons jaarlijks wereldwijd energieverbruik. Helaas is die energie vrijwel niet af te tappen. Door weerstand van de getijdestromen door zeebodems en kustlijnen remt de rotatie van de aarde af. Wel heel langzaam. 500 miljoen jaar geleden draaide de aarde in 22 uur om de zon. Nu in 24 uur.  

Op de open oceaan zijn de getijdeverschillen slechts enkele decimeters, maar door de bijzondere vorm van sommige kusten waar grote trechtervormige inhammen bestaan kan het waterhoogteverschil op zulke plaatsen tot vele meters oplopen, voldoende om bij vloed het hoge water achter een dam te vangen en dit bij laag water via turbines gekoppeld aan generators terug te laten lopen. Nederland heeft nog geen getijdencentrale maar er wordt wel onderzoek naar gedaan.

Over de wereld zijn maar een paar van dergelijke installaties in een proefopstelling opgesteld. In Nederland zou men in de Grevelingendam 70 turbines kunnen plaatsen goed voor 70 MW. Die leveren dan netto 17 MW. Kosten 240 minjoen = 9 euroct / kWh.

In 2017 kwam Wageningen met vliegers die onder water energie opwekken. Vooral geschikt in langzaam stromende getijden.

Men doet nu onderzoek naar een soort windmolens onder water. Ze hebben een geringere rotatiesnelheid en moeten een grotere belasting aan kunnen.
Bij < 2 meter zijn de kosten hoog.  2000 / kWh. Rendement 35 % => > 10 ct / kWH.

Het Nederlandse bedrijf  Bluewater heeft er getijde-eilanden voor ontworpen. 

Eb- en vloedstromen brengen de schoepen of wieken van de turbine op gang. Deze bevinden zich onder water. De drijvende ophanging zorgt dat deze draaiende beweging tot boven het wateroppervlakte wordt gebracht naar generatoren die stroom opwekken. Een kabel exporteert de stroom naar land. Van Hoeken: Meerdere turbines vormen samen een energie-eiland. E farm bestaat weer uit honderd energie-eilanden en levert ongeveer 100 MW op, genoeg voor honderdduizend huishoudens. Ideaal voor zeegebieden met voldoende stroming en nauwelijks energie-infrastructuur als Indonesië of de Filippijnen, en voor westerse gebieden als Schotland of Alaska.

Onderzoek wijst uit dat getijdenenergie in ongeveer de helft van de Schotse energievraag zou kunnen voorzien. De getijdenstromen rondom Schotland werden door de onderzoekers bestempeld als ‘de beste ter wereld op het gebied van energieopwekking’. Volgens het onderzoek is een vermogen van 4,2 gigawatt mogelijk als er getijdenturbines geïnstalleerd worden in de gehele zeestraat Pentland Firth.

Een voorbeeld van een succesvol getijdenstroomproject is het MeyGen-project, aan de noordelijke kust van Schotland. Het project, bestaande uit twee turbines, wekte genoeg energie op voor tweeduizend huishoudens.

Zie www.bluewater.com/bluetec.

getijdecentrales
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
getijdecentrales