E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

Cursus voor beleidsmakers

Cursus gezonde voeding en streekproducten

De cursus geeft

Informatie over voedsel en gezondheid
Sterkte zwakte analyse
Niveau's van verandering
Visie
SMART doelen
Project planning

2

De cursus start met een partner interview

Je naam
Wat was de grootste verandering in je leven.
Wat vind je het mooiste over gezonde voeding en streekproducten ?
Wat verwacht je ? Dat wordt op een flip over geschreven

22  21

Vervolgens wordt ingegaan op het "4MAT"   Waarom ? Wat ? Hoe ? en Wat als ?

WHY

 

 

 

 

 

 

 

WHY
WHAT
HOW
WHAT IF


Om te bezien waarom het onderwerp aandacht verdient zijn er allerhande foto's gemaakt van voedingsmiddelen. Je krijgt suikerklontjes en je moet er bij leggen hoeveel suiker in de verschillende voedingsmiddelen zit. Hetzelfde kan je doen met vet.

9
8

Vervolgens ga je in op de SWOT analyse
SWOT


Sterke punten

Zwakke punten
Uitdagingen
Bedreigingen


Niveau’s van verandering
Identiteit
Waarden en waar in je gelooft
Gedrag Waar ben je toe in staat
Omgeving

Hoe ziet de toekomst er uit m.b.t. een gezonde schoolkantine.  
11

Verzamel foto's die je idee m.b.t. gezonde schoolkantines ondersteunen

10
 
Plak ze op de wand.

Visie

 

 

 

 

 

 

Visie
Doelen op de lange termijn Strategien
Korte termijn doelen 

Mijn visie

Muziek, ogen dicht.   Zeg het in één zin..slogan

 

Voorbeelden
13 

Hang de visie temidden van de foto's die op de wand geplakt zijn..
Knipsel

Definieer slimme doelen

Specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant, tijdsgebonden

Formuleer doelen en voordelen gebaseerd op de visie

Criteria voor succes

Doelen en criteria voor succes

Project beschrijving

achtergrond
doelen
budget tijd
hoe meet je succes
wat is de huidige toestand
netwerken
doelgroep
wie in het projectteam
wie heeft de leiding