Open menu

De didactiek == Hoe ?

Via kennis, vaardigheden en het aanleren van competenties waarbij veel wordt uitgegaan van projecten en learning by doing.

Maak het attractief via
- challenges
- jongeren voor jongeren / studenten in de lead
- awards  
- ontdekkend leren, onderzoekend leren, sociaal leren, natuurinclusief leren
- multidisciplinair leren

Maak het relevant
- via echte opdrachten uit de samenleving van bedrijven, overheden, instellingen, belangengroepen, waterschappen, landschapsbeherende instanties ect.
- via opdrachten voor school. 
- service learning, draag met je kennis en vaardigheden samen bij aan de school, de samenleving, de planeet. 

Excursies, Gastsprekers, Projecten

Ze vormen maar een onderdeel van het totaal want het is de bedoeling  de dat er ook excursies worden georganiseerd naar goede voorbeelden en naar stagebedrijven, dat er gastsprekers worden uitgenodigd en dat je de gelegenheid krijgt te werken aan concrete opdrachten.

Zoals

-  Laat studenten elke week zelf een duurzaamheidsartikel/ -tems uit de dagelijkse actualiteit halen en even bespreken in de klas. 
- Bedrijven hebben vaak een ideeenbus. Laat studenten een idee uitwerken uit zo'n ideeenbus.
- Maak een telefoonoplader via je fiets (ROC de Leijgraaf) of via fitnessapparatuur. 
- Bouw ecologische bungalows als project (ROC Nijmegen). Daarin wordt geleerd te isoleren, zonnepanelen te plaatsen etc.
- Bouw een (energietransitie)huis (in de school) dat helemaal verduurzaamd gaat worden (Duurzaamheidsfabriek DaVinci)
- Koop een douche WTW (= een douche met warmte terugwinning). Bouw hem na en hem rust uit met sensoren (DaVinci) 
- Maak een sterlingmotor -> hier zijn You tube filmpjes over. (DaVinci College)
- Maak een discovloer met LED-verlichting (Summa college)
- Als je één ding mocht veranderen, wat zou je dan doen? - project.
- Bouw een zonnepaneel dat mee beweegt met de zon via sensoren, motor ect (KWIC)
- Ontwerp/maak een zonnepaneel met een opbrengst die hoger is dan normaal (Summa college).
- Maak een solar boat (ROC Tilburg e.a.)
- Maak een solar fiets (HAN)
- Maak een laadpaal op zonne-energie (Leeuwenborgh) zie hier of hier of hier
- Ontwerp de garage van de toekomst (en maak die daarna echt) (A12)
- Maak een drone met een infra rood camera om te zien of zonnepanelen nog goed zijn
- Bouw een remontabele windmolen uit afvalmateriaal (ROC West Brabant)
- Ontwerp een re- of demontabele fiets
- Bedenk via creatieve methoden iets nieuws en ga er mee aan de slag. (zie hier of hier).
- Start een duurzame horeca, een duurzaam hotel, een bureau voor duurzaam toerisme
- Organiseer een duurzaam evenement of een duurzame activiteit
- Organsieer een markt met duurzame producten
- Probeer een duurzaam product aan de man te brengen
- Probeer een duurzaam bedrijf op te richten in de nieuwe economie
- Ontwerp en maak zelf afvalgrijpers. Ga er mee afval verzamelen en maak er iets creatiefs van.
- Doe iets met kauwgom
- Doe iets met plastic
- Duurzaam bouwen, organiseer een wedstrijd om zoveel mogelijk energie te besparen. (de Leijgraaf)
- Lenen en uitlenen /ruilwinkel site ontwerpen (de Leijgraaf).
- Geef producten een tweede leven / aanbieden van gebruikte voetbalschoenen aan kinderen in Afrika –Project Happy? (de Leijgraaf)
- Leg een groen dak aan (de Leijgraaf)
- Repair café (kunnen we op school opzetten). (de Leijgraaf) 
- Een dag uit je leven (filmen, foto’s) over duurzaamheid. (de Leijgraaf)
- Praktisch oefenen met zonnepanelen, windkracht, waterkracht. (de Leijgraaf)
- Fietsend je telefoon opladen van gerecycled materiaal (de Leijgraaf)
- Gambia project zonnepanelen (de Leijgraaf)
- Project ten behoeve van de voedselbank (de Leijgraaf)
- School tegen zwerfaval, jaarlijkse opschoon dag (de Leijgraaf)
- Be Creative & Be Green; (de Leijgraaf)
- Vraag de gemeente om opdrachten
- Duurzame Kerstmarkt/actie (de Leijgraaf)
- Jaarlijkse opschoon dag (de Leijgraaf)
- Ontwerp een re- demontabele laptop.
- Nodig tien (of meer) start-ups uit;

laat studenten ze gaan meehelpen in de verduurzaming, verbetering, en in het zoeken naar aangrenzende mogelijkheden. DaVinci college
b.v een startup die koptelefoons maakt van gerecycled materiaal die je helemaal uit elkaar kan halen. Ze verkopen  die niet, je kan ze alleen leasen. Echter de prijs, van 7,50 per maand is nog te fors.

- Maak creatieve mobiles op zonne-energie en motortjes.

studenten (docenten/de school) verzamelen tweedehands spullen waarmee studenten creatieve objecten kunnen maken. Plastic flesjes, doppen, elektronica, rietjes etc. Koop kleine motortjes op zonne-paneeltjes. Geef de opdracht dat daarop iets creatiefs moet draaien. (rietjes, plastic, draaimolen etc.)  Bij KW1C heet dit Fantasiefabriek.

- Maak iets wat je zelf leuk vindt om te verkopen in een derde wereld winkel voor je eigen doelgroep uit restmaterialen.(Nodwin college)

- Organiseer een duurzaamheidsweek met duurzaamheidsmarkt (Nordwin college)
- Organiseer een duurzaamheidsplein, waarbij wedstrijden worden georganiseerd voor de beste ideeën (Scalda).
- Laat leerlingen een duurzaamheidsadvies maken bij bedrijven die dat wel zien zitten
of energiescans en advies m.b.t. energiebesparing, opstellen van brochures en rapportages voor  gemeenten (Scalda). 

- Maak filmpjes over duurzaamheid in bedrijven b.v bij hun BPV bedrijf of voor bedrijven die dat willen. Werk daarin samen met de afdeling mediavormgeving. (Nordwin i.s.m. ROC Friese poort) Hierbij moet een script gemaakt worden en moeten ontwerpprincipes duidelijk zijn. Leerlingen leggen vaak zelf contact met het bedrijf.

- Maak een fotoverslag zodat je toont dat je:
    - afval gescheiden hebt
    - licht uitdoet etc.
- Leerlingen zoeken zelf een onderwerp uit en geven elkaar presentaties hierover. Mag ook posterpresentatie.
- Werk enkele weken (kan 10-12 weken zijn) aan een (wereld)probleem. b.v.
     - Foto’s van plastic in Afrika. 
     Een stichting (vb better future company) wordt uitgenodigd om het probleem toe te lichten.
     Nodig dan bedrijven uit die iets doen met plastic verwerken.
     De leerlingen brengen ideeen bij elkaar. (Brainstorm, uitwerken)
     De leerlingen geven presentaties aan het bedrijfsleven
     * bedrijfsleven beoordeelt mee
     * leerlingen beoordelen elkaar op inhoud a.d.h.v rubrics
     * er ontstaat een aantal punten per groepje
     * Leerlingen verdelen onderling de punten op basis van prestaties.
     - Beste idee wordt geïmplementeerd met hulp van de stiching  (ID college)

Binnen het Alfa college kunnen ze kiezen uit een x aantal challenges (zoals 3 dagen vegetarisch eten, een kledingstuk pimpen ipv weggooien, zelf schoonmaakproduct maken) en rapporteren hierover op een creatieve manier. Wordt gegeven op welzijnsopleidingen, vanuit de Expressie-vakken.

Bediscussieer onderling waar je mee aan de slag wil. Wie weet zijn opdrachten te verkrijgen via stagebedrijven of via wat een student hoort op de stageplek. Betrek de stagebedrijven. Hopelijk vinden zij het belangrijk studenten te verkrijgen die verstand hebben van duurzame ontwikkeling en de kansen die dat biedt. Hopelijk leren ze je duurzamer te werken. Veel bedrijven doen dat al. En het zou mooi zijn als ze voor jullie uitdagdende opdrachten hebben waar aan gewerkt kan worden liefst ook nog in een betekenisvolle omgeving.

Het is de bedoeling dat er iets uit komt waar jij en je docent(en) trots op zijn. Pas dan is het geslaagd. Meer zie hier.