Open menu

Gedragsverandering

Reint Jan Renes is hoogleraar gedragsverandering. In een lezing voor de Groene Peper in mei 2022 vertelde hij ondermeer... 

Elke actie heeft zin

Gedragsverandering is complexiteit x wilskracht

Als je bad overloopt ga je niet op de bank zitten. Klimaatverandering is zo complex dat je wel veel wilskracht moet hebben. Het gaat over een lange toekomst en over collectieve actie

We zijn gewend geraakt aan klimaatonvriendelijk gedrag (deelvervoer is mooi maar wordt vaak gebruikt door mensen die nooit een auto hadden. Een elektrische fiets is mooi maar wordt vaak gebruikt door mensen die vroeger zonder ondersteuning fietsten)
Douchen is eigenlijk best lekker…
Ik doe iets maar wat de opbrengt is, is niet echt duidelijk
We willen heel graag het goede doen maar…anderen- de buurlanden, het is niet echt mijn verantwoordelijkheid.
Gisteren had ik geen vlees gegeten dus nu…

Daarom doen we niets en we hebben een vaag optimisme van het komt vast wel goed
We vinden het allemaal heel belangrijk en daarna stap je weer in je auto

Wie gaat dan wat doen? Iedereen kijkt elkaar aan..
Benoem welke actie en wat maakt dat die actie effect heeft.

Eten is een heel ander vraagstuk dan verduurzaming woning of vervoer.

Capaciteit, motivatie en gelegenheid zijn de items die een rol spelen.

gedrag2
Capaciteit:
Kunnen we dit daadwerkelijk (geen geld, andere vraagstukken aan het hoofd)
Gelegenheid:
Je moet de gelegenheid creëren.
Motivatie:
Je moet er zin in hebben.

Als je wil zwemmen in de zee moet je kunnen zwemmen, moet je zin hebben en moet je in de buurt van de zee zijn.
Je krijgt alleen maar vuur als brandstof, zuurstof en hitte aanwezig is.

Je moet kijken naar wat we graag willen en wat we altijd al deden.

Voorkom dat je blijft doen wat je altijd al deed. 
Wat zijn de belangrijkste factoren dat we het niet doen en gebruik dan technieken om te zorgen dat het wel gebeurt.

Dat is bij roken ook gelukt.  

 gedrag

Je verkent het gedrag (je indentificeert en defineert doelgedrag)
Je brengt het in kaart (je verkent bestaande kennis en onderzoekt de lokale context)
Je stelt scherp (je bepaalt gedragsdeterminanten en selecteert gedragstechnieken)
Je ontwerpt (je bouwt een prototype en ontwikkelt gedragsinterventie)
Je intervenieert (Je implementeert de interventie en evalueert de effecten)
Je borgt (je bestendigt het doelgedrag en schaalt de oplossing op).

De 2x2x2 methode

Moet je gewenst gedrag stimuleren of ongewenst gedrag demotiveren?
Moet je de fysieke route volgen en fysieke maatregelen nemen of de sociale route nemen en dat veranderen?
Moet je het gemakkelijker en aantrekkelijker maken of ongemakkelijker en onaantrekkelijker?
Moet je het belangrijker of normaler maken of onbelangrijker en abnormaler.

De aan hoe roken nu abnormaal en onaantrekkeijk is gemaakt. 

gedrag3

 De hele webinar is hier te zien.