Je kan duurzaamheid Implementeren volgens het onderstaande stappenplan

 1. Bepaal de relatie tussen duurzaamheid en de kernmerken van de organisatie
 2. Begrijp de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie
 3. Integreer duurzaamheid in de gehele organisatie
 4. Communiceer over duurzaamheid
 5. Vergroot de geloofwaardigheid
 6. Monitor en verbeter de duurzaamheidsactiviteiten

Stap 1: Bepalen van de relatie tussen duurzaamheid en kenmerken van de organisatie

 • Analyseer hoe de kernmerken en context van de organisatie (locatie, activiteiten, personeel, sector, markten, stakeholders, structuur, toeleveringsketens) in relatie staan tot duurzaamheid.
 • Raak bekend met het begrip duurzaaamheid en MVO en wees bewust van de houding van het management ten aanzien hiervan.
  Het duurzaamheidsbeleid zal het meest succesvol zijn als het aansluit bij de huidige structuur en vooral cultuur van de organisatie.

Stap 2: Begrijpen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie

Duurzaamheid is een breed onderwerp. Niet alle duurzaamheidsthema’s zijn in dezelfde mate van belang voor alle organisaties: dat hangt af van de kernmerken van de organisatie. Een kleine, lokaal opererende organisatie in een Westers land heeft in het algemeen minder met de schending van mensenrechten te maken dan een grote multinational die productielocaties in ontwikkelingslanden heeft.

 • Voorafgaand aan het formuleren van een duurzaamheidsbeleid is het noodzakelijk de relevantie van duurzaamheids en MVO-kernonderwerpen en -issues te bepalen.
 • Bepaal vervolgens aan de hand van zelfvastgestelde criteria (impact, zorgen van stakeholders, gevolgen etc.) welke van deze relevante duurzaamheidsonderwerpen het meest belangrijk zijn voor de organisatie in termen van duurzaamheidseffect.
 • Beoordeel in hoeverre de organisatie invloed heeft in de keten en probeer deze invloed zoveel mogelijk aan te wenden.
 • Wanneer dit alles in beeld is, kunnen er keuzes gemaakt worden en bepaald worden welke duurzaamheidsthema’s en -activiteiten prioriteit hebben in de organisatie.

Stap 3: Integreren van duurzaamheid en MVO in de gehele organisatie

 • Indien bepaald is welke duurzaamheidsthema’s prioriteit hebben binnen de organisatie, kan gestart worden met het integreren van duurzaamheid in de huidige systemen, processen, procedures, structuren, beleid en strategieën. Denk bij deze stap aan het integreren van duurzaamheid in organisatiedoelen, missie en visie, beslissingsstructuren, inkoopprocessen, HRM-processen, opstellen van een gedragscode etc.
 • Maak alle medewerkers bewust van de betekenis van duurzaamheid en hoe duurzaamheid terugkomt in hun werkzaamheden, door waar dat nodig is hen de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen of te laten ontwikkelen.

Stap 4: Communiceren over duurzaamheid

Zowel interne als externe communicatie, in verschillende vormen en met verschillende doeleinden, is van belang voor de verankering van duurzaamheid. Verantwoordelijkheid nemen gaat samen met verantwoording afleggen. Transparantie is daarom één van de centrale duurzaamheidsprincipes in de richtlijn.

 • Houdt uw medewerkers op de hoogte van de vorderingen van het duurzaamheidsbeleid, informeer hen over welke activiteiten er worden ondernomen en hoe medewerkers hier zelf aan kunnen bijdragen.
 • Breng regelmatig een externe rapportage uit over de duurzaamheidsprestaties en ga hierover de dialoog aan met stakeholders.

Stap 5: Vergroten van de geloofwaardigheid

Voor een geloofwaardig duurzaamheidsinitiatief moeten organisaties kunnen aantonen dat zij ook daadwerkelijk doen wat ze zeggen. Transparant opereren, de dialoog met stakeholders aangaan, certificering, externe verificatie van duurzaamheidsverslagen en procedures voor klachtenafhandeling vergroten de geloofwaardigheid van de organisatie.

Stap 6: Monitoren en verbeteren van duurzaamheidsactiviteiten

Implementeren van duurzaamheid is een continu proces. Bovendien veranderen maatschappelijke verantwoordelijkheden in de tijd.

 • Evalueer periodiek de duurzaamheidsprestaties door deze af te zetten tegen de gestelde doelen, prestaties van andere organisaties en/of door gebruik te maken van prestatie-indicatoren.
 • Naast het evalueren van bestaande duurzaamheidsactiviteiten dienen organisaties op de hoogte te blijven van nieuwe (technische) ontwikkelingen en veranderende stakeholderverwachtingen. Organisaties dienen waar nodig veranderingen in structuren, systemen en activiteiten aan te brengen en zichzelf continu te verbeteren.