Open menu

Uitgangspunten

afvalplaatje

Voorkomen

Afval moet zo veel mogelijk voorkomen worden

Minder verbranden

en je kan er naar streven dat minder verbrand wordt en meer als grondstof wordt gebruikt.
Via repair café's, grondstoffenbanken, andere materialen en grondstoffen die niet verbrand hoeven te worden. 

Beter scheiden

Toch moet ook bij afvalscheiding worden stilgestaan, want bij ziekenhuizen worden hoge kosten gemaakt door het restafval ongescheiden af te voeren. De afvoer van specifiek ziekenhuisafval is tien keer zo duur als de afvoer van gewoon afval. Als het afval beter gescheiden is, kan het beter en milieuvriendelijker worden verwerkt.

Meer recyclen

Koffiedik gaat bijvoorbeeld voor een deel als grondstof naar paddenstoelenkwekerijen, maar wordt ook gebruikt in zeep, kaftjes van schriftjes en als brandstofpallets voor kachels.

Optimale afvalinfrastructuur

Staan de afvalbakken op de juiste strategische plekken staan. Staan er genoeg ?  In een aantal gevallen kan je besluiten om de interne ophaalfrequentie te verhogen. Kijk naar wat optimaal is. Meer afvalbakken betekent meer handeling. 
Je kan alle afvalstromen bij één afvalinzamelaar onderbrengen.

Betere communicatie voor bewustwording

Bewustwording bij medewerkers is heel belangrijk en de communicatie rondom duurzaamheid en gescheiden ingezameling ook. Uiteindelijk zijn het mensen die afval moeten scheiden. Als je duidelijk maakt wat er met afvalstoffen gebeurt, dan gaat het ook echt leven bij de medewerkers.

Je kan een afvalgids samenstellen die precies per afvalstroom aangeeft wat er wel en niet in thuis hoort. Een foto toont telkens de bijbehorende afvalcontainer. Een medewerker van de logistieke dienst kan dan alle afdelingen eens bezoeken en dan samen met de teamleiders bekijken of de regels bekend zijn, of medewerkers deze ook naleven en of de afvalstromen juist op het etiket werden genoteerd.

Je kan een vitrine maken met producten die gemaakt zijn uit recyclebare stoffen: producten als zeep en schriftjes.

Je kan mensen meenemen naar een grote sorteerinstallatie van harde kunststoffen in Roosendaal. Als je laat zien hoe zo'n hele duurzaamheidsketen in elkaar steekt, wordt het heel tastbaar.

Probeer 100 % circulair te worden

Meer naar repair-cafés

Zet grondstoffenbanken op of maak er gebruik van

afvalplaatje

Dus

Streef naar afvalscheiding aan de bron van specifiek afval en recycling/verbranding van nagescheiden restafval met energieterugwinning. Probeer daarmee  zo hoog mogelijk op de Ladder van Lansink komen.

preventie
hergebruik
sorterenen recyclen
verbranden
storten

Door nascheiding kan je bezoekers, studenten, medewerkers ontzorgen. Medewerkers en studenten streven er naar om zo min mogelijk afval produceren.

Waar gaat het om?

Het gaat om
- plastic 
- blik
- drinkverpakkingen 
- GFT
- koffiedik
- papier - wit paper dat kan worden omgezet in nieuw kopieerpapier (van Océ)
- karton
- harde kunststoffen en
- koffiebekers met een PE-laagje, die apart moeten worden ingezameld om omgezet te kunnen worden in bijvoorbeeld toiletpapier en bouwplaten.
- piepschuim en
- folie
- meubilair
- vloerbedekking
- (klein)chemisch afval
- TL buizen
- IT apparatuur

Koffiedik

Bij het RadboudUMC gaat koffiedik bijvoorbeeld voor een deel als grondstof naar paddenstoelenkwekerijen, maar wordt ook gebruikt in zeep, kaftjes van schriftjes en als brandstofpallets voor kachels. Het kan bij het swill. 

Sinaasappelschillen

die kunnen verwerkt worden tot zeepjes e.d.  2,5 miljoen kg in Nederland. In Son wordt het verwerkt. In 2021 3x zoveel in Den Bosch.
Orangenade schilstukjes voor bakkerijen. Olie voor shampo - schoonmaakmiddelen en de vezels voor ?
Zeepjes, kaasjes, bier en als dat weer naar de winkel gaat kunnen nieuwe schillen terug. Honderdtwintigduizend kilo schillen per dag

 schillen

Meubilair
Voor meubilair kan je goede afspraken maken rondom het hergebruik van materialen. Je kan een eigen kringloopwinkel voor gebruikte tafels, stoelen en kasten inrichten die je kan doorverkopen aan studenten tegen schappelijke prijzen.

Koffiebekers

je kan koffiebekers met laminaat inzamelen voor recycling zie hier b.v. 

Plastic

dat gaat vaak de grens over net buiten Nijmegen of naar Rotterdam maar die capaciteit zit vol. 

Als je extreem wilt gaan kan de onderstaande video inspireren. 

Wil jij ook bewegen naar een zero-waste organisatie of heb je duurzame doelstellingen? Returnity adviseert je hoe jij dit binnen je organisatie gaat realiseren!  www.returnity.nu

Afvalverwerking

Bij afvalverwerking heb je het over inzameling, sortering, transport, verwerking, opwerking tot secundaire grondstof en de ontwikkeling van businessmodellen. Daarbij gaan productieketens meer verantwoordelijkheid krijgen voor de afvalverwerking van hun eigen producten. Denk aan de textielindustrie of plasticproducenten. Er komt een sterker onderscheid tussen wielen (red. transportpartijen) en verwerkers.

Dat Nederland meer afval gaat recyclen, kan grote gevolgen hebben voor de twaalf grote afvalverbrandingsinstallaties in ons land die grotendeels in commerciële handen zijn. Zo'n oven wil maar één ding en dat is geld verdienen. Het gevolg is dat zo’n installatie zoveel mogelijk moet draaien. Hiervoor is nu zelfs afval uit het buitenland nodig. We hebben in Nederland simpelweg teveel verbrandingsovens, waardoor er voortdurend overcapaciteit en het verbranden van afval is veel te goedkoop. Op afval uit het buitenland zit op het moment een importheffing, maar wat je dan ziet gebeuren is dat de ovens honger hebben naar Nederlandse brandstof. Zo is de importheffing in feite een perverse prikkel en frustreert het recycling en sortering.Wat ook niet helpt is dat sommige steden vastzitten aan stadswarmte: warmte die wordt opgewekt door nabijgelegen afvalverbrandingsinstallaties. 

Eigenlijk moet het tarief van het verbranden van afval moet omhoog en met de inkomsten uit deze verhoging financier je het afbouwen van de minst rendabele ovens. 

Oude batterijen van elektrische auto’s kan je nog goed gebruiken als energieopslag. Rotterdam krijgt straks zijn eigen accurecyclingfabriek.