E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Afvalmanagement

Uitgangspunten

afvalplaatje

Voorkomen

Afval moet zo veel mogelijk voorkomen worden

Minder verbranden

en je kan er naar streven dat minder verbrand wordt en meer als grondstof wordt gebruikt.
Via repair café's, grondstoffenbanken, andere materialen en grondstoffen die niet verbrand hoeven te worden. 

Beter scheiden

Toch moet ook bij afvalscheiding worden stilgestaan, want bij ziekenhuizen worden hoge kosten gemaakt door het restafval ongescheiden af te voeren. De afvoer van specifiek ziekenhuisafval is tien keer zo duur als de afvoer van gewoon afval. Als het afval beter gescheiden is, kan het beter en milieuvriendelijker worden verwerkt.

Meer recyclen

Koffiedik gaat bijvoorbeeld voor een deel als grondstof naar paddenstoelenkwekerijen, maar wordt ook gebruikt in zeep, kaftjes van schriftjes en als brandstofpallets voor kachels.

Optimale afvalinfrastructuur

Staan de afvalbakken op de juiste strategische plekken staan. Staan er genoeg ?  In een aantal gevallen kan je besluiten om de interne ophaalfrequentie te verhogen. Kijk naar wat optimaal is. Meer afvalbakken betekent meer handeling. 
Je kan alle afvalstromen bij één afvalinzamelaar onderbrengen.

Betere communicatie voor bewustwording

Bewustwording bij medewerkers is heel belangrijk en de communicatie rondom duurzaamheid en gescheiden ingezameling ook. Uiteindelijk zijn het mensen die afval moeten scheiden. Als je duidelijk maakt wat er met afvalstoffen gebeurt, dan gaat het ook echt leven bij de medewerkers.

Je kan een afvalgids samenstellen die precies per afvalstroom aangeeft wat er wel en niet in thuis hoort. Een foto toont telkens de bijbehorende afvalcontainer. Een medewerker van de logistieke dienst kan dan alle afdelingen eens bezoeken en dan samen met de teamleiders bekijken of de regels bekend zijn, of medewerkers deze ook naleven en of de afvalstromen juist op het etiket werden genoteerd.

Je kan een vitrine maken met producten die gemaakt zijn uit recyclebare stoffen: producten als zeep en schriftjes.

Je kan mensen meenemen naar een grote sorteerinstallatie van harde kunststoffen in Roosendaal. Als je laat zien hoe zo'n hele duurzaamheidsketen in elkaar steekt, wordt het heel tastbaar.

Probeer 100 % circulair te worden

Meer naar repair-cafés

Zet grondstoffenbanken op of maak er gebruik van

afvalplaatje

Waar gaat het om?

Het gaat om
- plastic 
- blik
- drinkverpakkingen 
- GFT
- koffiedik
- papier - wit paper dat kan worden omgezet in nieuw kopieerpapier (van Océ)
- karton
- harde kunststoffen en
- koffiebekers met een PE-laagje, die apart moeten worden ingezameld om omgezet te kunnen worden in bijvoorbeeld toiletpapier en bouwplaten.
- piepschuim en
- folie
- meubilair
- vloerbedekking
- (klein)chemisch afval
- TL buizen
- IT apparatuur

Koffiedik

Bij het RadboudUMC gaat koffiedik bijvoorbeeld voor een deel als grondstof naar paddenstoelenkwekerijen, maar wordt ook gebruikt in zeep, kaftjes van schriftjes en als brandstofpallets voor kachels. Het kan bij het swill. 

Sinaasappelschillen

die kunnen verwerkt worden tot zeepjes e.d.  

Meubilair
Voor meubilair kan je goede afspraken maken rondom het hergebruik van materialen. Je kan een eigen kringloopwinkel voor gebruikte tafels, stoelen en kasten inrichten die je kan doorverkopen aan studenten tegen schappelijke prijzen.

Koffiebekers

je kan koffiebekers met laminaat inzamelen voor recycling zie hier b.v. 

Plastic

dat gaat vaak de grens over net buiten Nijmegen of naar Rotterdam maar die capaciteit zit vol. 

Als je extreem wilt gaan kan de onderstaande video inspireren.