Open menu

Oude overwegingen bij de ontwikkeling van het examen.

Resultaten die geexamineerd moeten worden zijn:

Een sterkte zwakte analyse van de deelnemer op duurzaamheidsgebied voor keuzedeel ABCD
Beschrijving van verbetermogelijkheden voor de deelnemer op duurzaamheidsgebied. 
Nodig:
- Een beschrijving bij A; een rapportage bij B en een rapportage en presentatie bij C en D. 
- Analyse van duurzaamheid in de bedrijven DC of met een met toonaangevende bedrijven in het vakgebied en hun duurzaamheid (B)
- Rapportage van duurzaamheid bedrijven in het vakgebied BCD
- Verbetervoorstellen voor duurzaamheid in het beroep CD
- Heldere presentatie van verbetervoorstellen DC
- Opbrengst en risico’s van de duurzaamheidsverbetering D
- Verslag en presentatie van de duurzaamheidsverbetering D

Het ID college heeft het onderstaande ontwikkeld (en is in voor verbeteringen)

PvB Duurzaamheid cohort2016 versie 16-05-23 Student

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 1  Onderzoekt eigen gedrag

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 1B

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 1D

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2  Doet onderzoek naar duurzaamheid in het bedrijf

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 3 Doet een voorstel voor duurzaamheidsverbetering in het beroep 

Examenmatrijs PvB Duurzaamheid B kerntaak 1

Examenmatrijs PvB Duurzaamheid C kerntaak 1

Examenmatrijs PvB Duurzaamheid C kerntaak 2

Examenmatrijs PvB Duurzaamheid D kerntaak 1 v 2

Lesplan Keuzedeel duurzaamheid

Op het Koning Willem I College vindt men dat de student de opdrachten in dit boekwerk moet hebben volbracht alsvorens hij/zij op examen gaat. Bij het examen wordt kennis getoetst en wordt het vaardigheidsgedeelte afgesloten met de presentatie van de verbetervoorstellen (bij C) met de opbrengst en risico’s (bij D) naar het bedrijf / instelling / of de projectleiding c.q. docent toe. De uitwering van de Proeve van Bekwaamheid volgt nog.
Het KWIC nijgt voor niveau C naar het volgende

Het online materiaal kent de delen
1. Basiskennis 2. Oplossingen 3. Duurzaamheid 4. Duurzaamheid thuis 5. Duurzaamheid en je beroep 6. Examinering 7. Extra’s
Basiskennis en oplossingen gaan we misschien afzonderlijk toetsen adhv de honderd MC vragen die in de cursus zitten. Men krijgt dan b.v. 20 vragen uit de honderd en moet daar b.v 14 van goed hebben. Duurzaamheid wordt getoetst door een presentatie geven aan elkaar over een keuze naar eigen interesse Duurzaamheid thuis = verslag inleveren van wat je zelf thuis kan doen Duurzaamheid en je beroep = presentatie over wat je op dat gebied geleerd hebt + verbetervoorstellen die je ziet
Dus

  Wegings voorstel
Kennistoets deel 1-2 20
presentatie over duurzaamheid 20
Een sterkte zwakte analyse van de deelnemer op duurzaamheidsgebied. Rapportage van verbetermogelijkheden voor de deelnemer op duurzaamheidsgebied 20
Een lijst met toonaangevende bedrijven in het vakgebied en hun duurzaamheid. Verbetervoorstellen voor duurzaamheid in het beroep. Heldere presentatie van verbetervoorstellen. 40 %

Dus

  Wegings voorstel
Kennistoets deel 1-2  10
presentatie over duurzaamheid  10
Een sterkte zwakte analyse van de deelnemer op duurzaamheidsgebied. Beschrijving en presentatie van verbetermogelijkheden voor de deelnemer op duurzaamheidsgebied  20
Een lijst met toonaangevende bedrijven in het vakgebied en hun duurzaamheid. Analyse van duurzaamheid in de bedrijven in het vakgebied. Rapportage van duurzaamheid bedrijven in het vakgebied Verbetervoorstellen voor duurzaamheid in het beroep. Heldere presentatie van verbetervoorstellen.  60 %

ROC Nijmegen zegt:

Examinering

Het keuzedeel wordt beoordeeld aan de hand van een portfolio / examendossier.  Het portfolio bevat de volgende onderdelen[1]:

• Niveau 2 en Entree

◦ Een sterkte zwakte analyse van de deelnemer op duurzaamheidsgebied.

◦ Rapportage van verbetermogelijkheden voor de deelnemer op duurzaamheidsgebied.

◦ Een lijst met toonaangevende bedrijven in het vakgebied en hun duurzaamheid.

◦ Rapportage van duurzaamheid bedrijven in het vakgebied.

• Niveau 3 en 4

◦ Een sterkte zwakte analyse van de deelnemer op duurzaamheidsgebied.

◦ Beschrijving en presentatie van verbetermogelijkheden voor de deelnemer op duurzaamheidsgebied.

◦ Analyse van duurzaamheid in de bedrijven in het vakgebied.

◦ Rapportage van duurzaamheid bedrijven in het vakgebied

◦ Verbetervoorstellen voor duurzaamheid in het beroep.

◦ Heldere presentatie van verbetervoorstellen.


[1] Zie voorbeeld PvB IDcollege kerntaak 1 en Kerntaak 2