Open menu

 

Examenopdracht niveau C.

Laat studenten werken met een examenmap waarin de schriftelijke bewijsstukken overzichtelijk bewaard en ingeleverd kunnen worden. Bij de examenopdracht moet staan wanneer hij begint, de tussenstappen en de tijdsduur.

Alle verantwoordingsdocumenten, beoordelingsformulieren en normeringen hieromtrent zijn te verkrijgen bij examenservice MEI.

Bij duurzaamheid in het beroep C: 

Lever een examenmap in waarin je het onderstaande hebt beschreven:  

-
geef drie algemene voorbeelden om duurzaam te leven in de directe leefomgeving.
  (de voorbeelden moeten te maken hebben met duurzaamheid) (de bronnen zijn vermeld).

- geef de redenen waarom ze goede voorbeelden zijn   
  (hieruit blijkt voldoende kennis van duurzaamheidsthema's in de eigen leefomgeving) 

- toon een sterktezwakteanalyse van huidig eigen duurzaam gedrag in de directe omgeving
  (waaruit relevante kennis blijkt van duurzaamheidsproblematiek).

- laat in het verslag mogelijkheden zien om zelf duurzamer te handelen in zijn directe omgeving.
  (De gedragsverbeteringen hebben te maken met de zwakke punten en zijn duidelijk beschreven. Eventueel beeldmateriaal is relevant)

- beschrijf de positieve effect(en) die de verbeteringen in de toekomst hebben. 
  (Uit de beschrijving blijkt relevante basiskennis van de vier duurzaamheidprincipes).

- beschrijf kort hoe de verbeterpunten kunnen worden doorgevoerd. 
  (Uit te voeren taken staan in een logische volgorde en zijn vakinhoudelijk correct).

- beschrijf een praktijkvoorbeeld van duurzaam handelen van een ander vergelijkbaar bedrijf.
  (het is een juist voorbeeld van het gekozen duurzaamheidthema. Alle bronnen zijn vermeld).

- geef de redenen waarom de bedrijven hebben gekozen voor duurzaam handelen.
  (duurzaamheidbegrippen zijn goed toegepast in de beschrijving)

- beschrijf de invloed van de huidige manier van werken in het aanverwante bedrijf op de toekomst.
  (duurzaamheidsproblematiek is vakinhoudelijk correct beschreven).

- beschrijf een representatief praktijkvoorbeeld van een duurzaam initiatief en mogelijke toekomstscenario’s voor het vakgebied.
  (bevat een vakinhoudelijk correcte motivatie van de voorkomen duurzaamheidsproblematiek)

- beschrijf twee gedragsverbeteringen van duurzaam handelen die je zelf in het bedrijf kan uitvoeren.
  (er is aangetoond dat de verbeterpunten passen bij de doelstellingen van het stage-/leerbedrijf/ praktijkomgeving).

- beschrijf een plan van aanpak voor het inpassen van de twee gedragsverbeteringen in bestaande procedures en werkwijzen van het stage-/leerbedrijf/praktijkomgeving.
  (het plan van aanpak is uitvoerbaar en gestructureerd uitgewerkt)

- beschrijf twee duurzaamheidsthema's die zijn uitgewerkt in verbetervoorstellen.
  (per thema is een logisch verbetervoorstel geschreven)

- beschrijf over die verbetervoorstellen waarom ze leiden tot verbetering van duurzaamheid in het beroep leiden.
  (uit de beschrijving blijft voldoende analytisch vermogen. Alle voor- en nadelen zijn inhoudelijk correct beschreven).

- het verslag ziet er overzichtelijk en verzorgd uit.

In het eindgesprek

- hou je een presentatie over duurzaamheid in je beroep.
  (let daarbij op een goede opbouw).

- spreek je duidelijk, beantwoord je vragen inhoudelijk correct en zorg je voor een goede opbouw.

- vertel je wat de gevolgen zijn van je gedrag uit de sterktezwakteanalyse voor de toekomst.  
  (toon daarin aan dat je de gevolgen van je gedrag overziet).

- leg je uit wat je gaat doen om je duurzamer te gedragen in je directe omgeving. 
  (toon daarin voldoende motivatie voor duurzaam gedrag en de plannen moeten uitvoerbaar zijn)

- vertel je bij welk duurzaamheidthema een praktijkvoorbeeld van duurzaam handelen van het stage-/leerbedrijf/praktijkomgeving past.   
  (toon daarbij voldoende kennis van duurzaamheidthema’s (People, profit planet en ↓ fossiel en delfstoffen ↓ gif ↓ aantasting schoon water, schone lucht biodiversiteit, arbeid en welvaart eerlijker verdelen).

- vertel je welke invloed eigen gedragsverbeteringen hebben op omgang met grondstoffen en materialen, afvoer, afval, hergebruik en energie.
  (toon daarbij voldoende analytisch vermogen en trek logische conclusies)