Open menu


Voor keuzedeel duurzaamheid in het beroep is lesmateriaal ontwikkeld voor duurzaamheid in je beroep B-C-D In principe is niveau B voor studenten op MBO niveau 2, C voor 3 en D voor niveau 4.

Zie hier

Het lesmateriaal van niveau B, C en D geeft inzicht, kennis en vaardigheden m.b.t. duurzaamheid in je eigen leefomgeving (thuis). B, C en D geven dat ook m.b.t. de stage/werkplek. C en D bezien daarbij ook het beroep en de branche en bij D wordt ook nog gekeken naar een risicoanalyse met een kostenbaten betrekening.De opdrachten dekken alle kerntaken en werkprocessen die in het dossiers staan aangegeven.

Het is dan ook een voorwaarde dat de kandidaat de opdrachten uit het lesmateriaal heeft gemaakt en aanlevert in een portfolio. Dat portfolio wordt door de docent beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Hoe de docent dient te beoordelen staat in document “Portfolio keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep”. Hierin zitten tevens ook de beoordelingsformulieren.

Voor duurzaamheid in je beroep C moet de kandidaat ook een presentatie geven De beoordeling van wanneer de presentatie voldoende is en het beoordelingsformulier staat ook in het document “

Pas als de kandidaat een voldoende heeft gescoord voor het portfolio (en bij C ook voor de presentatie), mag de kandidaat op voor het examen.

Het portfolio is dus voorwaardelijk aan het maken van de examens.

Het examen duurzaamheid in het beroep B,C en D bestaat uit een schriftelijkexamen. De kandidaat krijgt opdrachten die hij/zij in één uur moet uitvoeren. Voor duurzaamheid B en C is de kandidaat geslaagd indien hij/zij een voldoende haalt voor dit schriftelijk. Op niveau D moet de kandidaat ook nog een presentatie houden. Wil de kandidaat slagen op niveau D slagen dan moet hij/zij een voldoende halen voor zowel het schriftelijk als de presentatie. Hoe het schriftelijk examen er uit ziet, hoe het examen wordt beoordeeld en een beoordelingsformulier staan in document “Schriftelijk examen Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep”.

Waar de presentatie aan moet voldoen en hoe die beoordeelt wordt staat in “Presentatie Duurzaamheid in het beroep D Instructie Kandidaat en Examinator”.  
Dit geldt alleen voor niveau D.

Voor het examen bestaan dus zeven documenten.
1. Uitleg examinering Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep
2. Beoordeling portfolio Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep.
3. Schriftelijk examen Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep versie examinator.
4. Schriftelijk examen Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep versie kandidaat.
5. Schriftelijk herexamen Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep versie examinator .
6. Schriftelijk herexamen Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep versie kandidaat.
7. Presentatie Duurzaamheid in het beroep D Instructie Kandidaat en Examinator.