E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Zinloos geweld en pesten

pesten
Zinloosgeweld

 

Deze site bevat uitgebreide informatie over zinloos geweld. Dit is goed te gebruiken voor spreekbeurten, presentaties, werkstukken, scripties, voordrachten etc.
Huiselijk geweld
 
Huiselijk geweld (definitie) komt voor in alle sociaal-economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen.
De politie voert een jongen af bij scholengemeenschap Zadkine, dinsdag.    (Foto FBF.NL/Remon Duivestein)
Wijken tegen geweld
 
Veel over geweld in wijken, op school etc

Pestweb

 

Cyberpesten


Pestweb is dé site met informatie, advies en tips over pesten


Een mooie site tegen cyberpesten

 

Pesten

 

 

Meld pesten De prijs van dit pakket is € 17,95

Meer informatie

Bouw samen een muur tegen pesten De prijs van dit pakket is € 27,95

Meer informatie

Beide pakketten samen voor € 42,50  

Bestellen kan middels een retour e-mail met de naam van uw school/organisatie, de contactpersoon en de

adresgegevens. Per bestelling wordt eenmaal € 7,50 verzendkosten in rekening gebracht.