E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Goede arbeidsomstandigheden (ARBO)

Niet alleen worden steeds meer risico’s neergelegd bij de ‘zelfstandig’ werkende ondernemer, ook werkenden in loondienst krijgen een steeds zwakkere positie. Het recente onderzoek van FNV concludeert: “De werknemer heeft het ondanks het economische herstel zwaarder dan tijdens de crisis”.
Het is steeds meer ieder voor zich, om nog meer ‘winst’ te maken of om simpelweg te overleven. Maar ondertussen nemen armoede en ongelijkheid toe en dreigt een economische woestijn te ontstaan.

Wereldwijd schort het nogal aan dit onderwerp
bedrijven zouden
de mensenrechten van de werknemers en de gemeenschap moeten respecteren, waaronder:
■ Het recht op veilige en gezonde werkplek;
■ Het recht op een gezonde samenleving en een veilige omgeving;
■ Het recht om te weten wat de gevaren op de elektronica werkplekken zijn en omliggende omgeving;
■ Het recht op een doeltreffende voorziening wanneer schade optreedt;
■ Het recht van werknemers om vakbonden te organiseren zonder inmenging en om collectief te onderhandelen.
■ Nemen van concrete maatregelen in de gehele supply chain:

Bedrijven
1. Wees transparant;
2. Gebruik veiliger chemische stoffen;
3. Bescherm werknemers;
4. Bevorder, garandeer en verdedig de medewerking van werknemers en de samenleving
5. Bescherm de samenleving en het milieu;
6. Compenseer en saneer schade aan mens en milieu.

arbo