Open menu

3.4. Profit/Prosperity (winst en voorspoed).

De video

 

De tekst

Zonder winst en geld is niet te leven. Maar dat mag niet ten koste van alles gaan. Dat gebeurt soms wel als je kijkt naar kinderarbeid, slecht betaalde banen, oneerlijke handel en onbehoorlijk werk. Of als de ecologische voetafdruk te groot wordt. De globalisering speelt ons parten en laat banen verdwijnen. Daarbij bestaat onvriendelijk sparen en beleggen, waarbij alleen maar naar winst wordt gekeken en niet naar winst zowel voor de mens, de aarde als de portemonnee. Ook jij moet leren omgaan met geld en commercie. Daarnaast is het belangrijk dat je iets weet over de financiële crisis, over  banken en ons geldsysteem en welke rol China als opkomende natie speelt.

Vandaar dat men wat probeert te doen tegen kinderarbeid en tegen uitbuiting. Fair trade is hier een goed voorbeeld van. Er bestaan ook banken (en beleggingsinstituten) die duurzaam beleggen en sparen of die microkredieten uitgeven aan armen in de derde wereld. Hiermee kunnen ze een bestaan proberen op te bouwen. Grote industrieën zijn bezig bottom of the piramid producten te maken om de allerarmsten te helpen. En we zijn aan het nadenken over een meer duurzame economie. Maar de tijd is in beweging. Het gaat naar nieuwe businessmodellen. Het gaat naar zaken doen in de nieuwe economie. Het gaat naar 3D printen en werken met veel sensoren waardoor precisiemanagement mogelijk wordt. Waardoor processen, producten en diensten smart en intelligent worden. Virtual reality zal een steeds grotere rol gaan spelen en ook de biotechnologie en alle nieuwe IT mogelijkheden. Zo gaan we naar sustainable society 3.0. Uiteindelijk gaat ook veel gerobotiseerd worden. Het zware, saaie werk wordt dan door robots gedaan. Daardoor krijgen we het steeds makkelijker en luxer. Een nadeel is dat er veel werkgelegenheid door dreigt te gaan verdwijnen.

De natuur is wel duurzaam en heeft genoeg voor alle organismen voor altijd. Hiervan kunnen we leren, ook in de economie, zoals wordt geprobeerd in de biobased economy, de circular economy of bij cradle to cradle. Daarnaast bestaat blue economy, deeleconomie, purpose economy, donut economy. Geld hoef je niet meer te lenen via de bank maar dat kan ook via crowd funding of via hybride bankieren. Ook bestaan er al duurzame banken Je kan ook kijken naar hoe de natuur dingen oplost. Misschien kan je dat nadoen via biomimicry

 

Als je wilt weten hoe het denken over duurzaamheid ontstaan is, kan je kijken naar de geschiedenis van de duurzaamheid en ook staan op de site fraaie uitspraken over duurzaamheid.

Opdracht 3.4.1.

In de bovenstaande opsomming staan problemen en oplossingen.
Aan welke bovenstaande problemen werk je zelf mee gezien je leven thuis ?
Aan welke van de bovenstaande oplossingen wil je in je dagelijks leven werken ?

Opdracht 3.4.2.

Aan welke van de bovenstaande problemen werk je zelf mee via je (toekomstige) beroep ?
Aan welke van de bovenstaande oplossingen wil je werken in je (toekomstige) beroep ?

Over elk onderwerp is meer te vinden als je er op klikt.  

Opdracht 3.4.3. Voor niveau C en D

Werk één probleem/oplossing uit die je het meest interesseert (op het gebied van people, profit, planet).
b.v. door er een presentatie, een powerpoint (of een filmpje) over te maken en die aan elkaar te presenteren; Vraag je docent hoe je hiermee moet omgaan. Als klas kan je elkaars presentaties beoordelen aan de hand van dit formulier. 

Alternatief 1

Of kies één van de genoemde onderwerpen in de kolom ‘problemen’. . Maak een presentatie op A3 formaat over het door jouw gekozen onderwerp. Je mag hierbij tekenen, schrijven, plakken enz.. De opdracht is om het een visueel onderwerp te maken.
Zorg dat het onderwerp wat je gekozen hebt duidelijk naar voren komt. (waar gaat het over?)
Maak duidelijk; onderwerp, eventuele problemen, dilemma’s, voordelen/nadelen, toekomst, impact, voor’s/tegen’s en andere onderdelen die jij specifiek wil belichten. Welke rol speelt de mens hierin, welke invloed heeft dit op onze planeet en welke economische belangen spelen mee. (balans Planet, People, Profit) 

Welvaartsproblemen

In Europa hebben we welvaartsproblemen. Problemen die voortkomen uit een overvloed van welvaart, zeg maar luxeproblemen.
Als overconsumptie. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de consumenten in de wereld vindt dat ze teveel geld uitgeven aan onnodige producten. Ze willen minderen en wat soberder leven. En een deel van de ondervraagden denkt zelfs gelukkiger te zijn als ze minder zouden bezitten.
Een oplossing zou kunnen zijn…. Consuminderen!

Ons huidige consumptieniveau is simpelweg niet te handhaven. De aarde, ons gemeenschappelijke huis, begint steeds meer te lijken op een enorme berg troep!

Alternatief 2

Bespreek met elkaar wat nog meer welvaartsproblemen zijn. Wat is bij jou thuis een welvaartsprobleem?

Profit

Problemen

Oplossingen