E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


 

Stijging van de temperatuur op aarde

Op de onderstaande video's zie je de aarde warmer worden.

2020

De winter was de warmste ooit (misschien dat 1850 even warm was). 1,4 graden warmer dan de 2015/2016. Normaal is dat 0,1 graden warmer maar nu ?? De straatstroom op 10 km stond weken lang op West-Europa gericht waardoor warme lucht van over de oceaan werd aangevoerd. Het bloeiseizoen van planten begon 5 weken eerder dan normaal. 

Wederom is er een warmterecord verbroken. Afgelopen januari blijkt warmer te zijn dan elke voorgaande januari sinds het begin van de metingen. Vooral in grote delen van Noordoost-Europa steeg het kwik naar bovengemiddelde waarden. In sommige gebieden lag de gemiddelde temperatuur zelfs zo’n 6 graden Celsius hoger dan gemiddeld tussen 1981 en 2010 het geval was.

Recent tikten de thermometers op het noordelijke randje van het Antarctisch Schiereiland 18,3 graden Celsius aan. En dat is ongeëvenaard.

Januari de warmste maand ooit in Nederland. Ook in Moskow vriest het niet. 

2019

Het jaar 2019 was het op één na warmste jaar ooit gemeten en de afgelopen vijf jaar zijn gemiddeld de warmste jaren sinds de metingen begonnen, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). 
Voor oceanen geldt dat vorig jaar het warmste ooit was, sinds onderzoekers de temperatuur in oceanen zijn gaan meten. Het warmste jaar blijft 2016. In dat jaar was het natuurverschijnsel El Nino bijzonder krachtig.

tempNederland had 25 juli een hitterecord van 40,6 graden. De temperaturen zijn 10 graden hoger dan normaal.  In Frankrijk werd 46 graden gemeten. Amerika had een hittegolf met gevoelstemperaturen van 46 graden. In Churu India werd de onwaarschijnlijke temperatuur van 50,6 graden gemeten.  Daar wordt de kans op misoogsten steeds groter. In Alaska is het veel te warm en is de gemiddelde temperatuur al 2 graden gestegen. Ook in Groenland, de VS, het oosten van Canada, Iran en het grootste deel van Afrika viel de gemiddelde temperatuur in de maand juli hoger uit dan gemiddeld.  De Donau droogt langzaam op. Australië kende een recordzomer die een vernieling veroorzaakte van bijbelse proporties, inclusief massale sterfte van paarden, vleermuizen en vissen overal in het land, terwijl het eiland Tasmanië in brand stond. In Japan zijn tientallen doden gevallen door de aanhoudende hitte. In de hoofdstad Tokio zijn sinds begin augustus zeker 39 mensen omgekomen als gevolg van een hittegolf. 35-38 graden maar heel vochtig; alsof je in een sauna komt. 

2018

25 juli: Scandinavie Schotland Ierland Balitsche staten Nederland en het noorden van Duitsland kennen de grootste temperatuurafwijkingen ooit. Bosbranden in Zweden zijn al vanuit de ruimte te zien. De landbouwproductie loopt er ernstig gevaar en her en der wordt al de noodtoestand voor boeren afgekondigd. In Japan is de ongekende hittegolf nu natuurramp verklaard. In Tokyo was het 41 graden. In de V.S. heerst een zeldzame droogte. Wilde paarden vinden geen water meer. Afganistan zit met de grootste droogte sinds decennia. 

Bosbranden van Griekenland, Portugal, Australië, Californië tot in Zweden en Siberië. Hittegolven in Alaska, Canada, Californië, Japan, Zuid Korea en heel West Europa. In Lissabon 45 graden, Sevilla 39, Nederland 35 graden en in Turku (Zuid Finland) 32 en in Oslo en Stockholm 30 graden. In Seoul (Zuid Korea) werd het 39 graden. Op 2 augustus was het bij Svalbard, nabij de Noordpool slechts 19,5 graden Celcius, maar dat is wel 14 graden warmer dan het daar gemiddeld op die datum was tussen 1981 en 2011. Het water voor de kust van Florida, in de Golf van Mexico en de Caraïbische zee was 33 graden.  Dat belooft een goed jaar te worden voor de cyclonen.

Met de gemiddelden wordt verdoezeld dat het Arctische gebied al twee keer ze snel opwarmt als de rest van de wereld. Dat de zomers veel sterker opwarmen dan de winters en de dagen veel sterker dan de nachten. Er wordt ook verdoezeld dat kustgebieden met een frisse zeewind koeler zijn dan droge zandvlaktes midden in de woestijnen en dat gebieden met hoge luchtvochtigheid in combinatie met hoge temperatuur nu al onleefbaar zijn. Een voorspelling dat de aarde binnen enkele tientallen jaren gemiddeld 2 graden zal opwarmen zegt dus eigenlijk helemaal niets. Een dergelijke voorspelling is eigenlijk verontrustend geruststellend.

In Nederland is de gemiddelde temperatuur afgelopen honderd jaar al 1,9 graden gestegen - bijna dubbel zoveel als de gemiddelde opwarming wereldwijd. Het aantal zomerse dagen per jaar nam hier met bijna twintig toe, het aantal vorstdagen met ongeveer hetzelfde aantal af. De hoeveelheid neerslag is met ruim 20 procent gestegen; hevige stortbuien komen veel vaker voor.

Hoe Nederland opwarmt is heel mooi hier te zien. 

temp op aardewereldtemp

T.o.v. 1950-2000 was 2011-2015 0,9 oC warmer en 2015-2019 1,1 oC warmer.

2017

Uitzonderlijk sterke orkanen, slopende hittegolven met temperaturen tot boven de 50 graden, zeer hevige regenval of juist grote droogte, 2017 had het allemaal. Het is duidelijk dat ons klimaat verandert.

De wetenschappers wijten dit aan de recordhoeveelheden kooldioxide (CO2) op aarde.

Om spullen te fabriceren, auto te rijden of huizen te verwarmen is energie nodig. Die wordt geleverd door de verbranding van olie, steenkool of aardgas. Jaarlijks jaagt de wereld 30 miljard ton CO2 de lucht in. Door al dat gas houdt de aarde de warmte van de zon vast.

2017 zit in de top 3 van warmste jaren ooit. Het record van 2015 werd gebroken in 2016, maar dat komt mede door El Niño, een klimaatverschijnsel, waarbij het water rond de evenaar sterk opwarmt. Dit jaar hebben we juist te maken met la Niña, de tegenhanger van El Niño. Dat heeft een dempend effect op de temperatuur. Zonder la Niña had 2017 ongetwijfeld het temperatuurrecord van vorig jaar aan diggelen geslagen.'

De temperatuur is nu een graad hoger dan bij het begin van de metingen in 1880. De gevolgen zijn nog te overzien bij een stijging van maximaal 2 graden. Daarvoor moet de wereldwijde CO2-uitstoot voor 2050 met 40 procent dalen.

Weinig landen hebben daar tot nu toe werk van gemaakt. Lange tijd vonden de arme landen dat de rijke landen met hun hoge CO2-uitstoot zelf een oplossing moeten bedenken. Opkomende economieën als Brazilië, China en India hadden vanwege hun snelgroeiende economieën zoveel energie nodig dat zij zich vooral bezighielden met het bouwen van centrales en niet met het klimaat.

Nergens gaat de opwarming sneller dan in het noordpoolgebied. Het is er gemiddeld 2,8 graden warmer dan een eeuw geleden, waardoor grote hoeveelheden ijs in de zomer smelten.

Voor de scheepvaart heeft dat voordelen. Dit jaar voer voor het eerst een olietanker zonder hulp van een ijsbreker via de noordpool naar Zuid-Korea. Zo'n reis is een stuk sneller dan helemaal via Afrika.

Voor het leven op aarde is al dat smeltende ijs minder prettig. De Noordpool werkt als een soort airco van de wereld. Als die kapot is, kan het weer flink in de war worden geschopt. Doordat de bodem in Siberië en Noord-Canada niet meer permanent bevroren is, komen de broeikasgassen in de grond vrij. Die hopen zich op in de atmosfeer, wat er weer toe leidt dat de aarde nog meer opwarmt. Bij de oplopende temperatuur verdampt veel water en dat wil weer terug naar de aarde. Door stormen en slagregens mislukken oogsten, mensen moeten soms noodgedwongen vluchten.


Opwarmende aarde
Websites

Vragen
Theorie
Powerpoint van het KNMI


Vragen

1. Hoeveel graden gaat de temperatuur in Nederland toenemen t.o.v. 1990 in 2050.
2. Verwacht men dan meer of minder regen in de winter ?
3. Verwacht men dan meer of minder regen in de zomer ?
4. Is het nu op het Noordelijk halfrond warmer dan de afgelopen 11.000 jaar ?
5. Wanneer waren er zogenaamde kleine ijstijden ?
6. Op twee momenten was het vroeger warmer dan nu. Hoeveel jaar terug ongeveer ?

Theorie

Het eerste ga je opwarming merken aan het weer en aan kwetsbare ecosystemen als poolgebieden en koraalriffen. Vooral hittegolven en droogtes nemen toe. Droge gebieden droger, natte streken natter.
Ernstige verstoringen in lagergelegen kustgebieden, water- en landbouwproblemen in Afrika en Azië, sterfte door hittegolven (nl in Azie) problemen met visserij aan tropische kusten en aardverschuivingen.
Hier moeten we ons aanpassen aan hitte, zwellende rivieren en riooloverstromingen.
E.e.a. kan ook gaan leiden tot grote kantelpunten als de dooi van de permafrost waardoor veel methaangas vrij gaat komen (dat is een nog erger broeikasgas) of het afsmelten van de ijskap op Groenland  of het weggelijden van de Arctische gletsjers in zee (die de zeespiegel alleen al 2 meter laten stijgen). In totaal kan de zeespiegel dan 6-9 meter stijgen.     

Global Temperature Anomaly.svg1

2017

Australië kampt sinds vrijdag officieel met de langst aanhoudende hittegolf uit de historie. Ook vrijdag werden er in Sydney weer temperaturen boven de 35 graden Celsius gemeten. Dat gebeurde voor de tiende dag op een rij. Sinds het begin van het meten 158 jaar geleden is dat nog niet voorgekomen. De temperaturen zitten bovendien ver boven de 35 graden Celsius. In sommige gebieden komen de pieken zelfs ver boven de 40. De hoogst gemeten temperatuur is 48,2 graden Celsius.

2016 weer het warmste jaar ooit.

2014 en 2015 waren ook al de boeken ingegaan als de warmste sinds 1880. Het is voor het eerst dat het warmterecord in drie achtereenvolgende jaren is gebroken. De gemiddelde wereldtemperatuur lag vorig jaar 0,1 graad Celsius hoger dan het jaar daarvoor, toen bleek dat de gemiddelde temperatuur sinds 1880 met 0,9 graad Celsius was gestegen.
De stijging baart het meeste zorgen op de Noordpool. Droogte trof onder meer Afrika. In diverse landen kregen bewoners te met het hitterecords.  

Klimaatverandering leidt tot meer extreem weer: uitschieters in temperatuur, zwaardere stormen, meer neerslag, langere perioden van droogte. Ook de patronen van zacht weer veranderen. Sommige gebieden op aarde zullen minder aangename dagen krijgen en andere juist meer.

In de tropen zal het aantal dagen van gematigd weer het sterkst afnemen, als gevolg van stijgende temperaturen en toenemende luchtvochtigheid. Tegen het eind van de eeuw zullen in delen van Afrika, Azië en Latijns Amerika 15 tot 50 minder aangename dagen per jaar voorkomen, zo voorspellen de onderzoekers.

temperatuur op aarde
Voor  Nederland was 2016 geen recordjaar. Al komt het met een gemiddelde van 10,7 graden wel in de top tien van warmste jaren sinds het begin van de metingen in De Bilt in de vroege 18e eeuw. Nederlands recordjaar was 2014: toen lag de gemiddelde temperatuur op 11,7 graden. De winters worden minder koud, de lente en de herfst gaan langer duren.

De uitstoot van CO2 nam in 2014 toe met 1.9 ppm (parts per million) naar nieuw record van een mondiaal gemiddelde van 397.2 ppm. Ook de broeikasgassen methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O) bereikten nieuwe hoogtepunten, meldt NOAA in het rapport

desertification map 1920w
In rood de gebieden die dreigen te verwoestijnen.

10 feiten over klimaatverandering

1. 2016, het warmste jaar ooit

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt gestaag. 2016 was het warmste jaar ooit sinds de meteorologen van het National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in 1880 begonnen met de metingen. Dat de warmterecords geen toeval zijn blijkt uit de lijst met de 10 warmste jaren ooit gemeten. Daarvan stamt alleen 1998 van voor 2000.

2. 400 deeltjes CO2 per miljoen

In 2013 is er voor het eerste een CO2-concentratie van meer dan 400 ppm (parts per million) gemeten in de atmosfeer. Over heel 2014 was het gemiddelde wereldwijd 398 ppm Voor de industriële revolutie lag de gemiddelde concentratie van het belangrijkste broeikasgas op rond de 280 ppm.

3. 20 centimeter zeespiegelstijging

Sinds 1870 is het zeeniveau gemiddeld 20 centimeter hoger komen te liggen. Een belangrijk deel, 6,6 centimeter, van die stijging is gemeten sinds 1993 door de satellieten van Nasa. De zeespiegel stijgt in de eerste plaats door het smelten van de poolkappen. Maar ook doordat het zeewater zelf warmer wordt en uitzet. Voorspellingen voor het doorzetten van die stijging lopen uiteen van centimeters tot meters. Het grootste deel van de wereldbevolking woont in kustgebieden en zal zich moeten aanpassen aan stijging van de zeespiegel. Al bij twee graden opwarming lopen 280 miljoen mensen in kuststeden als Mumbai, Shanghai en New York het risico hun huizen te verliezen.

4. Elke 200 dagen een hittegolf

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het weer en het klimaat. De twee zijn sterk gecorreleerd maar niet hetzelfde. Wel komt extreem weer in een opwarmende wereld vaker voor. Zwitserse onderzoekers becijferden dat extreme hitte bij het huidige klimaat wereldwijd gemiddeld om de 200 dagen voorkomt. Twee eeuwen geleden was dat nog om de 1.000 dagen. Bij 2 graden opwarming moeten we rekening houden met extreme weersverschijnselen om de 37 dagen.

5. 20 vierkante kilometer voor klimaatvluchtelingen

De president van de Polynesische eilandengroep Kiribati heeft eerder dit jaar 20 vierkante kilometer land gekocht op de Fiji-eilanden, 2.000 kilometer verderop. De 100.000 inwoners van de laag gelegen eilandengroep, die hun hun eigen land dreigen te verliezen aan de zeespiegelstijging, kunnen daarheen verhuizen als de nood aan de man komt. Hoewel klimaatvluchtelingen nog niet officieel erkend zijn, zijn er naar schatting wereldwijd nu al tientallen miljoenen mensen op de vlucht vanwege droogte, ondragelijke hitte of overstromingsrisico’s. Volgens de Wereldbank leven er door de klimaatverandering binnen vijftien jaar 100 miljoen mensen extra in armoede.

6. 5 procent plant- en diersoorten sterft uit

Volgens het Wereldnatuurfonds is het aantal dieren op aarde in de afgelopen 40 jaar door ontbossing, vervuiling en overexploitatie gehalveerd. De meest verzwakte soorten lopen door klimaatverandering het risico volledig uit te sterven. Uit wetenschappelijk onderzoekt blijkt dat de wereld 5,2 procent van zijn biodiversiteit kwijtraakt als de stijging van de temperatuur beperkt blijft tot 2 graden Celsius. Schiet de opwarming door naar 4 graden dan verdwijnt een op de zes soorten.

7. 23.000 keer sterker dan CO2

Koolstofdioxide is het belangrijkste maar niet het enige broeikasgas. Na CO2 zijn methaan en lachgas de belangrijkste bijdragers aan de klimaatopwarming. In totaal is ongeveer een derde van het versterkte broeikaseffect toe te wijzen aan andere gassen dan CO2. Methaan komt veel minder voor, maar het is wel sterker dan CO2. Het gas heeft een 23 keer sterker effect op de warmtehuishouding van de planeet. Methaan komt vrij bij de aardgaswinning, uit rottend afval en wordt uitgestoten door koeien. Bepaalde synthetische koudemiddelen dragen per molecuul zelfs 23.000 keer sterker bij aan het broeikaseffect dan CO2.

8. 10 ton CO2 per Nederlander

Per inwoner stoot Nederland ongeveer 10 ton CO2 per jaar uit. Binnen Europa is er afgesproken om de CO2-uitstoot voor Europa als geheel in 2020 met 20 procent te verlagen ten opzichte van 1990. Nederland ligt op koers om de eigen uitstoot met 17 procent te verlagen. Dat is volgens de klimaatwetenschap én de Nederlandse rechter onvoldoende. In de door milieuorganisatie Urgenda aangespannen Klimaatzaak heeft de rechter de Nederlandse overheid verplicht om de CO2-uitstoot van het land met minimaal een kwart te reduceren.

9. 97 procent klimaatwetenschap gelooft in menselijke impact

In de publieke opinie en de media heerst er nog veel debat over de precieze oorzaak van klimaatverandering. De conclusie in de klimaatwetenschap zelf is echter al lang en breed getrokken. 97 procent van de experts actief in het vakgebied ziet de aan mensen toe te schrijven CO2-uitstoot als hoofdoorzaak van klimaatverandering.

10. In 2015 al 1 graad warmer

De veel gehoorde limiet van maximaal 2 graden Celsius klimaatopwarming is geen harde, veilige grens. Het streven om de opwarming tot 2 graden te beperken is een politieke keuze. Ook als de opwarming beperkt blijft tot 2 graden, zullen de negatieve effecten van klimaatverandering wereldwijd merkbaar zijn. Volgens het Britse Met Office tonen de weerdata voor 2015 tot nu toe aan dat de gemiddelde temperatuur dit jaar wereldwijd al 1 graad hoger ligt dan voor het industriële tijdperk. Volgens Australische en Britse wetenschappers ligt de wereld op schema om in 2100 niet 2 maar 4 graden Celsius warmer te zijn.

Het broeikaseffect werkt vertraagd door in de opwarming van de aarde. De opwarming die meteorologen nu meten, is grotendeels toe te schrijven aan de CO2-uitstoot van tientallen jaren geleden. De CO2 die we nu uitstoten draagt bij aan de opwarming van de komende decennia. In de opwarming zit bovendien een zelfversterkend effect. CO2 die is opgeslagen in de oceanen en in bijvoorbeeld permafrost rond de polen, komt sneller vrij wanneer de aarde opwarmt.

Bij een opwarming van 2 graden Celsius is die versnelling volgens de wetenschappelijke consensus nog te controleren. Daarboven is de klimaatverandering mogelijk onomkeerbaar. Een belangrijk doel van de klimaatconferentie in Parijs is daarom het maken van harde afspraken over CO2-reductie. Business-as-usual kunnen politiek, het bedrijfsleven en de consument zich niet permitteren.

De gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak was de hoogste ooit sinds de metingen 135 jaar geleden zijn begonnen. De warmte werd verschillend over de landmassa’s in de wereld verdeeld. In Europa werd het warmste jaar waargenomen sinds er gemeten wordt. In bijna 20 Europese landen werden warmterecords verbroken. In Afrika werd bijna het hele jaar bovengemiddelde temperaturen gemeten en Australie beleefde zijn drie-na-warmste jaar. Alleen in het oosten van Noord-Amerika lag de jaartemperatuur lager dan gemiddeld.

Oceanen

De gemiddelde mondiale temperatuur van de oceanen was de hoogste ooit gemeten en ook de hoeveelheid warmte die door de oceanen wordt geabsorbeerd verbrak records. 90% van de warmte die door broeikasgassen de atmosfeer niet kan verlaten, wordt in de oceanen opgeslagen. De opwarming van de oceanen gecombineerd met het smelten van ijs op land leidde tot een stijging van de mondiale gemiddelde zeespiegel van 67 mm ten opzichte van 1993, toen de satellietmetingen begonnen

Tot de zichtbaarste gevolgen van de klimaatverandering behoren de extreme weerfenomenen. Die veroverden vorig jaar een vaste plek in de nieuwsberichten. Van overstromingen en stormen tot bosbranden en droogte: extreem weer dreef steeds meer mensen op de vlucht en kostte de economie miljarden. De zwaarste storm was Haiyan op de Filipijnen. Nooit eerder werden bij een storm die aan land kwam, zulke hoge windsnelheden gemeten. De klimaatverandering had vorig jaar ook zware gevolgen voor de oceanen, met opnieuw sterk smeltend noordpoolijs, een almaar stijgende zeespiegel, verzuring en methaanuitstoot.

Tot aan 2035 neemt het gebruik van fossiele brandstoffen zo toe zat de aarde 3,6 graden opwarmt.
Meer dan de veilige 2 graden. -> megahittegolven in Europa.

Klimaatverandering kan wereld 5,5 triljoen kosten

Intense en dodelijke hittegolven komen vijftig maal meer voor in de laatste dertig jaar, dan daarvoor. Voor die toename is geen andere oorzaak dan de klimaatverandering, stellen wetenschappers. Tussen 1981 en 2010 kreeg 10 procent van het wereldoppervlak te maken met extreme hittegolven. Dat is 50 tot 100 maal meer dan de 0,1 tot 0,2 procent tijdens de periode 1951 – 1980. Er vallen al enkele jaren vele doden door de klimaatverandering. Het eerste rapport hierover uit 2009, gepresenteerd door voormalig VN-topman Kofi Anan, kwam uit op 300.000 klimaatdoden per jaar, voor 99% in armere landen, waar men niet tegen de nieuwe  klimaateffecten is opgewassen. In 2010 volgde een tweede rapport en in 2012 het derde. In het laatste  rapport (uitgave DARA, Madrid) komt men uit op 400.000 klimaatdoden en bovendien 4,5 miljoen andere slachtoffers per jaar door het gebruik van fossiele brandstoffen in het algemeen, bijv. vanwege de uitstoot van fijn stof. Kortom: meer fossiele brandstoffen zoals schaliegas, zal leiden tot nog meer klimaatdoden

De opwarming van de aarde kan de wereldeconomie tot 5,5 triljoen kosten als regeringen wereldwijd de komende tien jaar geen radicale maatregelen nemen. Daarvoor waarschuwt Sir Nicholas Stern, voormalig bestuurder van de Wereldbank in een rapport. Hij waarschuwt dat het aantal klimaatvluchtelingen - mensen die hun huis moeten verlaten als gevolg van droogte of overstromingen - tot 200 miljoen kan stijgen. Bovendien is er kans op een wereldwijde economische recessie.

Klimaatsceptici verliezen naarmate de gevolgen van klimaatverandering duidelijk worden steeds meer terrein. Een recent rapport van de VN wees al uit dat de kritische grens van 2 graden Celsius is gepasseerd. We zijn naar 4 graden Celsius onderweg. Conclusie: klimaatverandering is niet iets wat gaat gebeuren. Het is al gebeurd.

Maar sceptici konden zich tot voor kort op één ding beroepen: wetenschappelijk onderzoek zou aantonen dat de gevoeligheid van moeder aarde voor CO2-uitstoot wel meeviel. In het prehistorische tijdperk kon de temperatuur van 2 tot 10 graden Celsius oplopen als de CO2-concentratie verdubbelde. Volgens VN-onderzoek warmt de aarde in onze tijd ‘maar’ 2,1 tot 4,4 graden Celsius op. De CO2-concentratie zou vandaag de dag dus minder invloed hebben op het klimaat dan vroeger. Maar de situatie van nu is niet te vergelijken met 10.000 jaar geleden. Continenten lagen anders en er was een dik pak landijs Indien je daarvoor corrigeert warmt de aarde wel degelijk op door CO2.

De Atlantische oceaan is de laatste 50 jaar 15 maal sneller opgewarmd dan de duizenden jaren er voor. De opwarming wordt wel weer gedempt door oceaanstromingen. Ook de activiteit van de zon en vulkanen spelen een rol.

Stijging temperatuur
De opwarming in Nederland

Het Nederlandse klimaat is sinds 1950 twee keer zo snel opgewarmd dan het wereldgemiddelde. Hoe het klimaat in Nederland er waarschijnlijk in 2050 uit ziet en hoe de toestand van het klimaat nu is tov vroeger staat hier.

Volgens de prognoses (uit 2006) stijgt in 2050 de gemiddelde temperatuur in Nederland met 2,3 graden Celsius (in de winter) en 2,8 graden (s zomers) ten opzichte van het peiljaar 1990. De gemiddelde neerslaghoeveelheid neemt in de winter met 14 procent toe en in de zomer juist af met 19 procent. De zeespiegel stijgt met 20 tot 35 centimeter.

In de zomer van 2050 zouden de veendijken kunnen bezwijken, de binnenschepen in ondiepe rivieren kunnen stranden en de stroomvoorziening haperen doordat elektriciteitscentrales te weinig koelwater kunnen tappen.

We krijgen
- meer regen in de winter
- meer extreme neerslag
- meer hittegolven, want vaker wind uit het oosten
- de zeespiegel zal in het jaar 2100 35 85 cm. zijn gestegen

Het is allemaal te zien op http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/

P1230675
De gemiddelde jaartemperatuur stijgt.

P1230676
De neerslag neemt toe.
P1230677

Steden zijn hitte-eilanden

Steden staan bij meteorologen ook wel bekend als hitte-eilanden. Ze worden zo genoemd omdat de temperatuur er doorgaans hoger ligt dan in het omliggende landelijke gebied. In de stad kan het tot wel 7 graden warmer zijn dan op het platteland. Dit hitte-eilandeffect is in de meeste steden ’s nachts het sterkst. Tijdens hittegolven in de stad brengen nachten dus weinig verkoeling. Dit uit zich onder meer in een verminderde nachtrust onder stadsbewoners en een verhoogde sterfte door hitte in (grote) steden.

Steden hebben vaak een wat donkerder gekleurd oppervlak dan landelijke gebieden. Donkere kleuren – met zwart in het bijzonder – absorberen (bijna) alle golflengtes, terwijl gekleurde voorwerpen deze juist weerkaatsen. Dit maakt dat een groene appel groen is; het weerkaatst de ‘groene’ golflengte. Als gevolg hiervan wordt er in de donker gekleurde steden minder zonnestraling weerkaatst door het oppervlak en blijft er dus meer warmte hangen. Omwille van deze reden wordt in de stad Los Angeles onderzocht of het lichtgrijs verven van de straten helpt om de opwarming van de stad terug te dringen.

Verder wordt, door de geometrie van de stad, de weggekaatste straling relatief vaak weer opgevangen door een ander oppervlak (bijvoorbeeld een muur van een gebouw), in plaats van direct richting de hemel te verdwijnen. Dus als de straling al wordt weerkaatst, wordt het vervolgens geabsorbeerd door een ander gebouw. Een van de kenmerken van een hitte-eiland is dan ook hoogbouw of andere bebouwing van meerder verdiepingen, vooral gemaakt uit stenen materialen. In steden bestaat überhaupt het oppervlak vooral uit steen, beton, asfalt en andere materialen met een hoge warmtecapaciteit. Deze materialen koelen ’s avonds minder snel af dan het oppervlak in landelijk gebied. Ze blijven ’s avonds nog een tijd de warmte van overdag afgeven aan de lucht. Ook de toenemende betegeling van tuinen draagt zo bij aan het hitte-eilandeffect in steden.

Daarnaast is het oppervlak in steden grotendeels verhard en erop gemaakt om (regen)water zeer snel af te voeren. Een groot deel van het oppervlak is dus bijna altijd droog, waardoor er maar weinig verdamping is die warmte onttrekt aan het oppervlak. Bovendien is het aandeel vegetatie (bomen, parken e.d.) in steden vaak gering waardoor er eveneens weinig verdampingskoeling kan optreden. Vegetatie zet zonlicht om in verdampingsenergie. Dat betekent dat de energie van de zon niet gebruikt wordt voor het opwarmen van stenen en opwarmen van de lucht. Dus met veel vegetatie blijft een gebied ook koeler.

Wat allemaal staat te gebeuren met het weer in Nederland tot 2050.

klimaat1

klimaat1

klimaat1

De laatste eeuwen

De laatste eeuwen was de temperatuur als onderstaand op het noordelijk halfrond.

klimaat1

Als de temperatuur 2 graden gaat stijgen dan wordt het 17 graden en dat is nog nooit voorgekomen (in de laatste 11.000 jaar). Het was duizend jaar geleden, tussen 890 en 1170, warm. Dat ging gepaard met een sterke uitbreiding van de bossen, tot in Rusland toe. Het ijs op Groenland smolt zover af dat de Vikingen zich er konden vestigen. Het land heet niet voor niets Groen Land. Ze konden zich ook vestigen in het huidige Noord Canada.
Na dit Middeleeuws Optimum daalde de temperatuur om een tijd min of meer gelijk te blijven, totdat tussen 1580 en 1850 een koude tijd optrad, die wel als de Kleine IJstijd wordt aangeduid.
Sinds het begin van de twintigste eeuw is de gemiddelde temperatuur met ongeveer 0,74C gestegen.

Als de noordpool warmer wordt ontstaat er een zwaker lage druk gebied waardoor de kou meer kan doordringen in Euroa en de V.S. Dat lijkt in de winter van 2012 en 2013 weer te gebeuren.
(AO = arcitische oscillatie,  NAO = Noordatlantische oscillatie)

positieve fasenegatieve fase

De zwarte lijn is de straalstroom. Die kan zelfs een loop vormen waardoor hoge drukgebieden blijven liggen op hun plaats zoals in de zomer van 2018.

De temperatuur op aarde

Sinds 1950 is de fytoplanktonconcentratie 40 % gedaald. Wat wordt gegeten door zooplancton -> vissen -> mesn en zeezoogdieren. Waarschijnlijk drijft het warmer geworden zeewater op de koudere langen in vindt er tegenwoordig minder uitwisseling plaats met die onderlaag. Alleen bovenin is genoeg zonlicht. De zone zonder mix breidt zich uit => minder algen => minder CO2 fixatie. 

Er zijn wetenschappers die van mening zijn dat bv. de IPCC- rapporten zijn gemanipuleerd door de politiek om de resultaten te sturen naar de conclusie dat het de mensen zijn die het klimaat doen veranderen. 

klimaat1


Kritieke zaken m.b.t. klimaatverandering zijn

1. Het Amazone gebied
2. De noordatlantische golfstroom
3. Het Groenlands ijsdek
4. De Arctische cicumpolaire golfstroom
5. Het West acrtische ijsdek
6. Het Tibetaans plateau
7. De Sahara
9. De Aziatische moesson
10. Methaanhydraat
11. El Nino

Australie 2013.  Superheet

Januari 2013 is ‘extremely hot geweest in Australië. Vooral van 1 tot en met 10 januari was sprake van moordende hitte. Op 1 januari werd het in Munglinup West (Western Australia) 46,1º. Op een aantal locaties is het in januari niet eerder zo ‘mensonterend’ heet geweest. Zeer bijzonder was ook de gemiddelde maximumtemperatuur van maandag 7 januari in geheel Australië. Deze waarde bedroeg 40,33º.Het record is vooral indrukwekkend omdat Australië zo’n enorm groot land is. Met een oppervlakte van 7.692.024 km² is Australië het op vijf na grootste land ter wereld! Een curieus bericht kwam tijdens de hittegolf uit Oodnadatta in Southern Australia. Daar was het zo heet dat het plaatselijke pompstation stopte met de verkoop van brandstof omdat de benzine begon te verdampen!

De recente extreme hitte alsmede de helaas onvermijdelijke bosbranden zijn het gevolg van atmosferische condities die in zomer van 2013 ook grote delen van de Verenigde Staten parten speelden. Een omvangrijke en uitermate stroperige ‘heat dome’ (warmbloedig hogedrukgebied op hoogte) die zichzelf in stand houdt vanwege langdurige droogte en warmte.

janvissersweer-tx080113-australia 497x320janvissersweer-zandstormaustralia120113 499x460

 Stofstorm op zee bij Australie.

India:

De aarde warmt ook op door roetdeeltjes die zonlicht absorberen en de lucht opwarmen. Boven Zuid Azie hangt een grote bruine wolk die de moesson beinvloed.Daarvan is 70 % van de economie van India afhankelijk. Die wordt minder voorspelbaar.Roetdeeltjes slaan neer op de gletschers van de Himalaya en die smelten daardoor extra snel. Er bevindt zich boven West China ook z'n bruine wolk die de oceaan op drijft. De wolken komen door uitlaatgassen van auto's maar ook door het verbranden van hout. De roetdeeltjes worden ingeademd door de mensen die koken overeenkomstig 20 pakjes sigaretten per dag. Men schat 500.000 doden erdoor per jaar. als de 600 miljoen mensen die zo koken  betere houtbranders hebben scheelt dat enorm. Die bestaan en werken 80 % efficienter (Soeriga project). De mensen gebruiken ook petrolium lampen die erg veruilen. LED lampen die worden opgeladen met zonnepanelen kan ook. Lighting a billion lights project, Klimaatjagers 2013 VPRO India.

In oceanie en Australie heeft het koraalrif het moeilijk. De lucht is gegaan van 320 ppm CO2 naar 400 ppm. Hierdoor wordt de oceaan zuurder en sterven de algen af wit koraal achterlatend, Ook 1 graden temperatuursverhoging is desastreus voor de koraalriffen. Bij 450 ppm zijn de effecten zo dat de koralen zullen verdwijnen en bij 600 ppm hou je slijmerige toestanden over met veel zeeanemonen. Als de zeespiegel stijgt verdwijnen eilanden als Tuvalu en moeten alle mensen die er wonen een ander onderkomen zoeken. De landbouwgronden staan nu al onder zout water en eigenlijk wordt al het voedsel al aangevoerd met grote schepen. Bij de zuidpool begint het water zoeter te worden (door het smeltwater) en warmer waardoor het water niet meer zo naar grote diepte zakt. Daardoor zakt ook minder CO2 naar beneden normaal goed voor 40 % voor de CO2 die verdwijnt. Fytoplankton uit de wereldzeeen zorgt voor 50 % van alle zuurstof op aarde. Zie hier.

In het Amazonegebied bedreigt droogte en bosbranden het regenwoud waar 1/3e van de totale biodiversiteit zich bevindt. Op sommige plekken is niet 'e'en boom van dezelfde soort. Het is zo rijk. Evolutie gaat ook heel snel en bomen moeten zich altijd maar weer weren tegen nieuwe bacterien of schimmels. Vandaar zijn er heel veel geneeskrachtige stoffen te vinden in de begroeiing. De oceanen worden warmer waardoor de vochtige lucht daar naartoe stroomt hetgeen droogtes geeft. Bij droogte sterven grote bomen eerst. Bovenin het bladerdak is het heel heet en het is moeitijk water op zo'n grote hoogte te krijgen. Vervolgens vallen de bomen om en krijg je grote open plekken in het woud wat de ondergrond nog warmer maakt. Van de CO2 gaat 40 % de atmosfeer in, 30 % de oceanen en 30 % in de bosnestelen. sen. Door de opwarming zetten we 2/3e van de biodiversiteit op het spel. 1 boom kan al gauw 500 liter water per dag opnemen en verdampen. Als het bos vaker afbrandt wordt een kantelpunt bereikt dat het eerst langdurig overgaat in grasvegetaties waarin geen bomen kunnen nestelen. Zie hier.

In Afrika heb je oerwouden die niet alleen CO2 opnemen maar die met name waterdamp produceren. Hierdoor ontstaan wolken die uitregenen in droge gebieden. De Indische oceaan wordt warmer en de Sahara ook. Hierdoor gaan er meer winden waaien naar het centrum van de Sahara hetgeen ook weer regen kan aanvoeren. Alles wordt steeds onvoorspelbaarder. Het Fynbos in Zuid Afrika heeft 9000 soorten waarvan 6000 alleen daar voorkomen. Als het droger wordt zal dat desastreus zijn voor de biodiversiteit daar. Zie hier.

In Groenland warmt het klimaat meer op dan elders. Nu al 3 graden warmer (en elders gemiddeld 1 graad). Gletschers trekken versneld terug, smeltwater zakt naar de diepte en lift de ijskap op met het gevaar dat het de zee in glijdt. In de laatste honderd jaar zijn de gleschers evenveel teruggetrokken als in de laatste 10 jaar. Zie hier.

Hun wetenschappelijke kritiek op het, in hun ogen veel te optimistische IPCC 6 rapport, valt uiteen in de volgende argumenten:

1.De referentie naar de gemiddelde temperatuur tussen 1850 en 1900 deugt niet. Zij stellen dat dit juist een uitzonderlijk warme periode was, vanwege enorme ontbossing met massaal verbranden van gekapt bos en gebruik van kolen. En ook dat er in de periode na 1900 juist veel zwavel aerosolen in de atmosfeer kwamen die juist voor afkoeling zorgden. Daardoor wordt de helling van de lijn in de tijd nogal verzwakt en als je die foute helling vervolgens lineair doortrekt, krijg je een nog grotere fout voor de toekomst. Volgens hen moeten we de opwarming refereren aan de pré-industriële periode rond 1750. Als we dat doen zijn we de 1,5 graad al gepasseerd.

2.Het praten over een gemiddelde voor de hele wereld en over het hele jaar geeft een veel te rooskleurig beeld over de werkelijke gevaren van klimaatopwarming. Juist de lokale (steden) en regionale pieken veroorzaken nu reeds enorme schade. Zo zijn er in verschillende periodes en streken al maandgemiddelden geregistreerd die 2,3 tot 10,8 graad Celcius hoger zijn dan in de pré-industriële periode. (Ik zou daar de Nederlandse zomer tot en met half oktober van 2018 aan toe kunnen voegen.)

3.Opwarming ijlt ongeveer 10 jaar na op de atmosferische concentratie van broeikasgassen. Dat betekent, met een halveringstijd van ruim duizend jaar voor CO2, dat we nog een flink stuk verder zullen opwarmen, ook als we nu onmiddellijk volledig zouden stoppen met elke emissie.

4.De positieve feedbacks, (positieve terugkoppelingen die het effect versterken) die op gang komen door het overschrijden van een kantelpunt (tipping point), worden onvoldoende belicht. De bekendste zijn:
- Het wegvallen van het albedo effect als het Arctische drijf-ijs weg is.
- De spectaculaire regionale klimaatverandering door vertraging van de straalstromen.
- De verdere afname van de zwavel emissie
- De stijging van de hoeveelheid waterdamp als één van de sterkere broeikasgassen ten gevolge van warmere zeeën en oceanen.
- De toename van methaan-uitstoot vanuit Arctische mariene sedimenten en ontdooiende toendra’s. Daarbij ook een verkeerde inschatting makend voor het opwarmend effect van methaan omdat in het Arctisch gebied de halfwaardetijd voor methaan veel langer is dan in de tropen en op de ons resterende termijn van circa 20 jaar één kilogram methaan tot minstens 100 à 150 keer zo veel effect heeft als één kilogram CO2.

Op grond van deze vijf sterkste positieve terugkoppelingen (er zijn er nog een paar meer) verloopt de opwarming niet lineair maar exponentieel en vanaf een bepaald punt onomkeerbaar.

NADERT DE METHAANBEL?

Diep onder de zeespiegel, in de ijzige modder aan de randen van de continentale platen, loert een afschuwelijk monster. Een bevroren gevaarte dat, als het zou ontdooien, misschien wel in één klap evenveel energie kan vrijgeven als álle fossiele brandstoffen bij elkaar. 'Methaanhydraten', is de nogal scheikundige naam waaronder het monster schuilgaat. Vrij vertaald: enorme reservoirs moerasgas, vastgelegd in poreus ijs.

Het methaan komt omhoog uit de diepte, waar zuurstofloze microben het gas produceren. Door kou en druk blijft het gas opgesloten in ijs. Maar warm het zeewater en de -bodem op, en de hydraten kunnen instabiel worden en hun ontzaglijke lading broeikasgas vrijgeven - vermoedelijk precies wat er 56 miljoen jaar geleden gebeurde. Dat het gevaar niet denkbeeldig is, bleek bij de ramp met boorplatform Deepwater Horizon in 2010: die werd veroorzaakt door een explosie van opborrelende methaanmodder uit de diepte.

'Dit is echt een risico. En we hebben geen goed zicht op de grootte ervan', zegt hoogleraar Appy Sluijs. De wereld was 56 miljoen jaar geleden weliswaar warmer, maar voor het smeltgevaar maakt dat niet uit: daarbij draait het om de vraag hoeveel methaanhydraten door een beetje opwarming over de rand worden geduwd en instabiel worden. 'En dat weet niemand.'

Interessant: de prehistorische methaanuitbarsting kwam op gang toen de wereld ongeveer 2 graden was opgewarmd. 'Wat dat betreft is de 2 graden die we in de klimaatakkoorden hanteren als maximale opwarming superinteressant', vindt Sluijs.

klimaat1 Websites

http://kiesdetoekomst.nl/content/Info.cnt
 

Filmpje
klimaat1
http://www.my-nrg.nl/mynrg/jsp/MyWorld/broeikas.swf
 
Filmpje
klimaat1
http://duurzaamheid.kennisnet.nl/aarde/klimaat/klimaat
 
Alles over het broeikaseffect
http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=4673
 
Belangrijkste momenten uit de film van Al Gore
  http://www.opwarmingaarde.nl/ipcc/vierde.aspx Voorspellingen over de toename van CO2 en de temperatuur door het IPCC.
klimaat1 http://www.uip.nl/inconvenienttruth-trailer.html

 

Spectaculair filmpje over  An inconvenient truth van All Gore.
%MCEPASTEBIN%