Open menu

3.1. Waar gaat duurzaamheid over?

De video

 

De tekst

Duurzaamheid gaat over genoeg voor iedereen voor altijd. Enough 4 all 4 ever.  Geluk voor iedereeen voor altijd.

Officieel gaat het over: voorzien in de behoeften van hedendaagse generaties zonder het voor toekomstige generaties onmogelijk te maken in hun behoeften te voorzien.
Je kinderen willen ook prettig kunnen leven.

Daarbij moeten we het beste zien te vinden tussen People (mensen), Planet (de planeet) en Profit (de economie) (PPP ofwel Triple P) ofwel we moeten een balans zien te vinden tussen de belangen van mensen, zoals welzijn en gezondheid, eerlijk loon en menswaardige levens- en werkomstandigheden, het behoud van het leven op aarde, de dieren en planten in de natuur, en geld / werk / een inkomen / een gezonde economie.

Nu gaat de economie, de financiële winst, nog vaak boven de andere twee en zijn we bezig de aarde te plunderen en mensen uit te buiten. De balans is in onze tijd erg uit evenwicht. Maar ondernemers, wetenschappers, politici en gewone mensen thuis of op het werk zoeken naar manieren om duurzaam voldoende voedsel, energie, drinkwater en grondstoffen kunnen creëren. Niet alleen voor nu levende mensen, maar ook voor volgende generaties. Niet alleen in ons land, maar over de hele wereld.

Ook jij kan daarin een rol spelen. In je opleiding kan je meedenken over hoe je jouw toekomstige werk zo kunt uitvoeren dat het geen onherstelbare schade veroorzaakt. Hoe we een sociale economie kunnen vormen die ook alle aandacht heeft voor de natuur, de planeet.

Van 'uit evenwicht' naar 'in balans'

In de volgende hoofdstukken staat kort beschreven waar PPP uit evenwicht is. En ook hoe er gewerkt wordt aan oplossingen om de balans te herstellen. Op elk onderstreept woord kun je klikken naar een website met meer informatie en opdrachten. Samen met je docent kun je bepalen wat voor jou de moeite waard is om meer van te weten.