Open menu

Geluk

Eigenlijk wil ieder mens op aarde gelukkig kunnen leven. Daarbij wil je dat ook je kinderen gelukkig kunnen worden.

Wanneer ben je gelukkig ?

Opdracht 3.0.1.
 
Ga dat eens na bij jezelf wat nodig is om gelukkig te kunnen zijn. Schrijf zoveel mogelijk items op. 

Geef je blaadje daarna door aan je buurman/vrouw. Laat die er bij schrijven wat zij hadden bedacht maar wat nog niet op het lijstje stond.
Doe dat daarna nog een keer.

Bespreek vervolgens de items in de klas en rubriceer ze onder de kopjes people (wat te maken heeft met mensen) profit (wat te maken heeft met geld, welvaart) en planet (wat te maken heeft met de omgeving, de aarde, je huis, je werkplek).

Klopt het dat geluk te maken heeft met sociaal, economisch en ecologisch geluk. Vrienden, leuke echtgenoot,  gezondheid, genoeg geld, leuke baan, mooie omgeving, schone lucht, schoon water, prettig huis. Je kan pas gelukkig zijn als mensen in je omgeving dat ook zijn. Je hoopt ook dat je kinderen gelukkig kunnen worden.
Geluk op people, profit and planet gebied.

Dat is nu juist waar duurzaamheid naar streeft. Geluk voor iedereen voor altijd. Op een aarde die we koesteren en goed beheren.

Vandaar dat duurzaamheid is een optimum vinden tussen people, profit, planet.

Op een gegeven moment kom je er achter dat zelf gelukkig worden maar één kant van de zaak is. Je verbonden voelen met anderen, een doel hebben in het leven, iets bijdragen aan de gemeenschap, zin ervaren is de andere kant.
Hedonistisch geluk t.o.v. eudemonistisch geluk. 
En zonder pijn geen geluk. Afstuderen kost moeite maar dan is het geluk groter. Dat geldt ook voor de geboorte van een kind.  
Als je een berg beklimt kost dat moeite. Hoe meer, hoe groter het geluk als je op de top staat. Emoties moeten fluctureren anders voel je niets.

Als je doet waar je goed in bent, waar je hart naar uit gaat, wat goed is voor de wereld en wat betaald wordt, dan word je het gelukkigst. Dan heb je Ikigai.

Als het beter gaat met
- emoties
- betrokkenheid
- relaties
- betekenis
- prestaties
dan ben je gelukkiger. 

Meer positieve emoties als blijdschap, plezier, geluk. Begrijp wat je voelt.
-> een samenleving met meer trots, vrolijkheid, bewondering, dankbaarheid, liefde en tevredenheid. "Hunt the good stuff". (Seligman). 

Meer betrokkenheid
enthousiame, opgaan in wat je doet. Weet wat je motiveert en wat niet. Maak dan tijd voor waar je plezier in hebt.

Relaties bepalen ons bestaan
maar het is moeilijk zinvolle relaties te onderhouden. Vandaar kan je gesprekstechnieken leren, aandachtiger leren luisteren (LSD Luisteren, samenvatten, doorvragen) conflicthantering leren -> we gaan beter met elkaar om, minder misverstanden, frustratie, agressie, gepest, gezanik en gezeur. 
Meer complimenten, meer steun voor elkaar, meer aandacht, meer vertrouwen, meer vriendschap.

Meer betekenisvol bezig zijn b.v. iets goeds doen voor de maatshappij (voor God) -> een samenleving met minder verveling, zinloosheid.

Prestaties, het gevoel iets te kunnen en daar waardering voor te krijgen. Gezond presteren is iets wat we kunnen leren. 

Dat geeft een samenleving vol prachtige menselijke prestaties, waarin we uitdagingen waarderen, volhouden bij tegenslag en elkaar steunen. Inspanningen zijn een manier om vooruit te komen en we raken gemotiveerd door het succes van anderen. 

Sta positief in het leven. 

Dus meer karaktervorming en psychologie op school
meer tijd en aandacht voor reflexie en mindfullness
progressiegericht leidinggeven
meer vertrouwen op de werkvloer
een politiek die stuurt op een breder welvaartsbegrip

Duurzaamheid gaat niet over minder maar over méér: meer comfort, meer gezondheid, meer schone lucht, meer creativiteit en vakmanschap, meer kwaliteit, en meer gelijkheid.

Groei kan ook in schone energie, voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg, essentiële diensten, herstellende landbouw, etc.
Wat als we fossiele brandstoffen, privé vliegtuigen, SUV’s, geplande slijtage, advertenties e.d. afbouwen. Dat bevrijdt mensen van onnodige arbeid, maak een kortere werkweek b.v. van
20-30 uur zodat meer tijd vrijkomt voor levenskunsten..en betekenisvol zijn verbonden met de rest van de wereld. Verdeel inkomen en welvaart eerlijker, investeer in betaalbare gezondheidszorg, onderwijs en betaalbaar wonen.
Het woord miljardair zou uit alle talen verdwenen moeten zijn.
Regenwouden zijn weer aangegroeid en zijn barstensvol leven. Gematigde bossen strekken zich weer uit over Europa en Canada. De rivieren zitten weer vol vis, ecosystemen zijn hersteld, we draaien op duurzame energie, de temperaturen zijn gestabiliseerd. Vanalles begint te genezen, sneller dan iemand had durven dromen. Als we minder nemen krijgen we meer. (vrij naar Jason Hackel; Minder is meer).