Open menu

Duurzaamheid = genoeg voor iedereen voor altijd "Enough 4 all 4 ever" "Happiness 4 all 4 ever"

Duurzaamheid (officiële definitie) = dat je probeert te voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder het voor toekomstige generaties onmogelijk te maken in hun behoeften te kunnen voorzien.

PPP Tripe P = People - Profit - Planet = bij duurzaamheid probeert men een optimum te vinden tussen sociale, economische en ecologische aspecten. Ofwel we proberen een balans te vinden in de belangen van mensen, zoals welzijn en gezondheid, eerlijk loon en menswaardige levens- en werkomstandigheden, het behoud van het leven op aarde, de dieren en planten in de natuur, en geld / werk / een inkomen / een gezonde en eerlijke economie.

Sustainable development goals = duurzame ontwikkelingsdoelen. Het zijn de doelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld om de aarde duurzamer te maken. Tegenwoordig zijn dat 17 doelen.