Open menu

2.6. Werk samen

In de natuur blijkt dat als je samen werkt je meer overlevingskansen hebt. Dat is ook zo in de economie. Door samen te werken maak je een samenleving. Een samenleving waarin iedereen zijn plek heeft en bijdraagt. Zorg dat je ergens goed in wordt. Ontwikkel dat. Ontdek wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt. Ga samenwerken met personen die weer goed zijn in andere dingen of de dingen waar jij moeite mee hebt. Samen ben je sterk. 

Opdracht 2.6.1.

Wat is jouw talent ? Waar ben je goed in. Ga er naar op zoek of vraag anderen (je ouders, je leraren, je mede studenten) wat zij vinden. Beschrijf dat !

Waar ben je niet goed in. Met wie (of met welke personen met welke talenten / kennis) zou je dus moeten samenwerken ?

Bekijk dat voor je beroep.  

Meer zie
hier -> werk samen
hier -> verbreed, verbeter, vermarkt