E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


PV Introductie

Als je wilt weten hoeveel energie de zon levert, ga er maar in liggen.

In 2018 600.000 huizen hebben zonnepanelen. In 2020 meer dan 1 miljoen. In 2021 1,5 miljoen. Dit is 12 % en gaat snel naar 20 %. Dat is geen druppel op de gloeiende plaat meer, dat is impact. Veel impact! Maar we moeten ook reëel zijn: nog ruim 6 miljoen particuliere daken zijn leeg. In 2019 is 40 % meer stroom er van geleverd dan in 2018. 

Nieuwe wet: In 2025 alle gebouwen > 250 m2 moeten zonnepanelen hebben. Breng opwek en verbruik bij elkaar. 

In 2020 gingen zonnepanelen van 5,3 miljard kilowattuur in 2019 naar 8,1 miljard.

PV systemen beginnen grid parity te bereiken d.w.z. dat de stroom van de panelen goedkoper begint te worden dan de stroom van de energiecentrale. Je bent dan dom als je ze niet plaatst.

In Nederland is 892 km2 dak geschikt voor zonnepanelen vergelijkbaar met 125.0004 voetbalvelden. Als op al die daken zonnepanelen worden geïnstalleerd levert dat voldoende stroom op om in 50 procent van de totale elektriciteitsvraag in Nederland te voorzien, en de totale CO2 uitstoot in Nederland met 20 procent te verlagen.

Als je wil gaan installeren moet je kijken naar: Is je dak wel geschikt ? Kan het in je meterkast aangesloten worden ? Heb je last van schaduw etc.

Op dit deel van de site zie je vanalles over

- de trends
- kosten baten
- de installatie
- nieuwe ontwikkelingen
- toepassingen
- lessen
- modules
- vragen
- websites

De minister maakte in 2020 bekend dat zonnepaneeleigenaren in het kader van de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een ‘redelijke vergoeding’ van hun energieleverancier krijgen, te weten 80 procent van het door de kleinverbruiker afgesproken leveringstarief met de energieleverancier. Dat tarief komt op de vrije markt, dus de consument moet zelf op zoek naar een leverancier die het meeste betaalt. (volgens mij is dat geen garantie voor een eerlijke prijs..red) 

drijvendepv


Na 10 - 14 maanden op het dak staan is de energie terugverdiend die het gekost heeft om het paneel te maken en te transporteren / installeren.
Een zonnepaneel zet 16 % van de energie uit de zon om in elektriciteit. De fotosynthese 1-2 %. 

Zonne-energie kostte in 2010 84 procent meer.
 
Hier kan je zien hoeveel zonnestroom Duitsland op dit moment opwekt.
Op www.zonatlas.nl kan je zien of het dak van jullie huis geschikt is.
Een goede site is ook hier te vinden
Wil je snel uitrekenen wat zonnepanelen opbrengen en wat de terugverdientijd is zie hier.

Links in het menu staat heel veel informatie over zonnestroom. 
Een gratis lesmodule over zonnestroom is te volgen door op de afbeelding te klikken. 

bus1

Even rekenen:

We verbruiken gemiddeld 400 watt gedurende een hele dag. 1m2 vangt in december om 12.00 uur 870 W en in juni 1000 W. Vanwege dag/nacht is het gemiddelde 110 W / m2. Het rendement van de cellen is 15 % = 18 W / m2. Je hebt dus 22 m2 nodig. Eén paneel is 1 x 1.65 (vaak) dus heb je 13 panelen nodig.

Om 3600 kWh te verkrijgen heb je 4200 Wp nodig. Tegenwoordig heb je panelen van 300 Wp dus heb je 4200/300 = 14 panelen nodig.  Wp kost € 1,2 dus je hebt € 5100 nodig. 
3600 kWh = 3600*1000*60*60 Joules = 12.900 MJ Daarnaast verbruiken we nog een 50.000 MJ aan koken, verwarmen, warm water. Vervang je op gas koken door elektrisch en verwarmen door een warmtepomp dan verbruik je 26.000 MJ. 
Dus dat is samen 38.900 MJ = 10822 kWh = 45 zonnepanelen van 300 Wp.

Als je ook nog elektrisch wil rijden en alles mee wil nemen verbruik je gemiddeld 80.000 MJ per jaar = 22.222 kWH = 22.222 / 0,8 Wp = 27.778 Wp = 93 zonnepanelen van 300 Wp per persoon.

In 2019 lanceerde SunPower twee modellen in de nieuwe ‘A-Serie’, met een vermogen van 400 en 415 wattpiek. In Europa en Australië kunnen huizenbezitters kiezen voor de Maxeon 3, een 400 wattpiek zonnepaneel. 1690*1046 mm groot terwijl een normaal paneel 1650*992 is.

In 2020 startte het Chinese JA Solar met de massaproductie van zonnepanelen met een vermogen van 545 wattpiek. Dit met nieuwe celtechnologie met M10 siliconen wafers. Prijs nog onbekend. 

Ook toonde het bedrijf op een vakbeurs een prototype van een zonnepaneel de JumboBlue. Dit model maakt gebruik van een drievoudig uitgesneden cel, waardoor een maximaal vermogen van 800 wattpiek wordt behaald. Dat zou een record zijn. 

In 2018 stond in Nederland 4 gigawat aan zonnestroom oppgesteld. In 2019 7 GW !. Wat werkelijk wordt bijgeplaatst is telkens meer dan men verwacht had !!!
Grootschalige velden kostte in 2010 37,1 dollarcent / kWh en in 2018 nog maar 8,5 ct (onder ideale omstandigheden) terwijl gewone energie tussen 4 en 15 ct kost. 

drijvendepv

Zonnestroom in Nederland

Zonne-energie is bij uitstek geschikt om te ïntegreren in gebouwen, om aantrekkelijk vorm te geven langs wegen en spoorlijnen, of om verrassend toe te passen in energieparken, extra productief te zijn op water of misschien wel offshore, samen met windenergie, energieopslag, biomassa en duurzame industriële productie.

Drijvende zonneparken hebben 10 tot 25 procent meer opbrengst. Dit komt onder andere door de natuurlijke koeling die water biedt. Ook maakt de weerkaatsing van zonlicht op het water een hogere opbrengst mogelijk.

In het Midden-Oosten zijn kort geleden offertes uitgebracht voor het leveren van zonnestroom met grote centrales tegen 2,4 tot 3,6 dollarcent per kilowattuur. Zelfs een wellicht houdbaarder bedrag van 4 cent (bedrijven hebben bijvoorbeeld idealiter een marge om te kunnen innoveren) is nog steeds spectaculair laag.

In Nederland hebben we wat minder zon en een ander financieel klimaat, maar ook hier zijn de opwekkosten sterk gedaald en het einde is nog lang niet in zicht. De kosten kunnen op termijn nog zeker een factor 3 omlaag kunnen. Daarmee wordt dan in zonnige gebieden de magische waarde van 1 cent per kilowattuur bereikt. Laat het bij ons uiteindelijk op 2 tot 4 cent uitkomen voor verschillende soorten systemen; ook daarmee zijn de mogelijkheden enorm.


Gelukkig durven sommige partijen, mede geïnspireerd door de klimaatconferentie in Parijs, langzamerhand groot en ambitieus te denken. Rijkswaterstaat, ProRail, grote bouwondernemingen, energiebedrijven en andere private en publieke partijen zien de samenleving én hun werkveld veranderen en vele spelen daarop in. ‘Na aardgas komt zonneschijn’ schreef ABN-AMRO in zijn Prinsjesdagrapport 2016.

Uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), de Universiteit Utrecht en TKI Urban Energie, blijkt dat Nederland in 2030 ruim 20 Petajoule zonnestroom kan produceren op 35 vierkante kilometer agrarische grond. Dit is slecht 0,2 procent van het totale Nederlandse Agrarische areaal. Naar verwachting zal dit aandeel in 2050 oplopen tot 0,5 procent.

Prijsrecords

Prijsrecords voor zonnestroom volgen elkaar in snel tempo op. Bij een aanbesteding in Abu Dhabi wordt nu nog maar $ 0,0242 per kilowattuur betaald. Daarmee is het vorige record uit de boeken geboden. In augustus verbaasde Chili de wereld met een prijs van $ 0,0291 per kilowattuur. En dan te bedenken dat in februari voor het eerst werd aanbesteed onder de $ 0,05 per kilowattuur zonnestroom.

In landen met een gunstig klimaat voor zonne-energie is duurzame elektriciteit inmiddels een stuk goedkoper dan stroom uit fossiele centrales.

De dakpanzonnepanelen van Tesla zijn in 2018 10-20% geodkoper geworden. Zie hier  

Hoeveel in Nederland

In de eerste zes maanden van 2018 werden 2,3 miljoen nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland, met een capaciteit van 658 megawatt. Over het hele jaar werd 1,12 gigawatt aan nieuwe capaciteit toegevoegd. In 2017 was dit nog 853 megawatt.

Zonnepanelen in Spanje

zonnepanelenmess

 Zonnepanelen op het Koning Willem I College