E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Windenergie speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van onze energievoorziening.

In 2023 wil Nederland 4500 MW op zee hebben staan en 6000 MW op land. Van 2024 - 2030 komt er nog eens 7000 MW bij.  Het gaat om 15 tot 20 miljard aan investeringen en 10.000 banen gedurende 2024-2030.

Ook gerelateerde activiteiten zoals transport, opslag en de omzetting naar andere energiedragers zoals waterstofgas kunnen door de routekaart een impuls krijgen.

Het Nederlandse deel van de Noordzee is ruim anderhalf keer zo groot als ons landoppervlak, en is belangrijk voor scheepvaart, visserij en natuur. Met de toenemende vraag naar duurzame energie biedt de relatief geringe waterdiepte, het gunstige windklimaat en de nabijheid van havens en (industriële) energieverbruikers kansen voor de energietransitie.

Het kabinet geeft verder aan dat de bouw van nog meer windparken op zee na 2030 alleen zinvol is als ook niet-elektrische energiegebruik (80% totale energievraag) duurzaam wordt. Dit vraagt om een omschakeling naar duurzame elektriciteit bij de industrie, verwarming van gebouwen en mobiliteit, maar ook het maken van “groene moleculen” zoals waterstof geproduceerd met elektriciteit van windparken.

4,5 GW is meer dan duizend windmolens die allemaal gebouwd, onderhouden en zo nodig gerepareerd moeten worden, veelal door MBOers. Daarnaast moeten er grote stations (hubs) gebouwd worden van waaruit de energie uit de molens getransporeerd kan worden over lange afstanden b.v. van zee naar het vaste land.
Hoeveel windmolens produceren hangt sterk af van de wind. Het patroon is daarom grillig en de rest van het net moet daarop inspelen. Ok dat vereist een hoop technologie (en de introductie van smart grids).

De website geeft de theorie over windmolens weer met vragen er over. Er is een item over wat windmolenmonteurs moeten kunnen en wat voor opleiding er voor is.
Er staan lessen op die op verschillende ROC's gegeven worden en een ppt met veel mooie afbeeldingen over de indrukwekkende machines en de kunststukjes die moeten worden uitgehaald om ze te installeren.