techn7

%MCEPASTEBIN%

Symposium "Circulair en Klimaatneutraal MBO"  "ChecK" MBO                   

Technovium, Heyendaalseweg 98, 6525 EE Nijmegen
Dinsdagmiddag en -avond  11 december 2018  15.00 - 21.00

Duurzaamheid is geen hobby meer, maar wordt serious business bij overheid, bedrijven en in de samenleving. Hoe geven MBO’ers straks invulling aan het klimaatakkoord en de circulaire economie? Vandaar dat Duurzaam MBO via MBO voor Morgen en samen met het Technovium van ROC  Nijmegen haar jaarlijkse conferentie organiseert. Waar anders dan in Nijmegen, European Green Capital of the year. Wees er dus bij op dinsdag 11 december.  

techn2
Het Technovium Heyendaalseweg 98 Nijmegen

Programma:

15.00 Inloop
15.30 Opening CvB Nijmegen
15.40 Prof Jan Jonker Circular Economy Skills voor het MBO
16.10 Jongeren aan het woord (korte interviews).
16.25 Wethouder Harriëtte Tiemens Nijmegen Green Capital of Europe - Welke rol speelt onderwijs in the green capital?
16.45 Workshopronde 1
18.00 Buffet
18.50 Wouter Flach Kuijpers Installatietechniek
19.20 Workshopronde 2
20.30 Borrel met afsluiting 
21.00 Einde

Workshopronde 1 16.45 - 18.00
1. Circular skills              
Heleentje Swart,  
Antoine Heideveld 
Op 15 januari 2018 zijn vijf transitieagenda’s circulaire economie aangeboden aan het kabinet, de provincies, VNO/NCW, MKB-Nederland, de gemeenten, de waterschappen, NGO’s en de vakbonden. Deze agenda’s zijn een inhoudelijke uitwerking van het grondstoffenakkoord dat weer is gebaseerd op het rijks brede programma circulaire economie. Deze vijf agenda’s gaan over verschillende onderwerpen: bouw, voedsel en biomassa, consumptiegoederen, maakindustrie en kunststoffen. In alle vijf deze agenda’s wordt gesproken over het belang van het opleiden van mensen voor (en in) de circulaire economie.

In deze workshop verkennen we de vraag: vaardigheden voor een circulaire economie - waar praten we dan over? Of liever gezegd: wat doen we als we leven, werken, wonen in een circulaire economie? 

2. De Uitdaging. 
Jan Oosting 
De energietransitie komt eraan en het onderwijs moet daarop in gaan spelen. Een hele uitdaging. 26 ROC's en hun directeuren Techniek zijn er mee aan de slag om te leren van elkaar en van goede voorbeelden, om experimenteerruimte te creëren, om een digitaal platform te creëren om leermiddelen te delen en om samen met bedrijven en branches ook na te denken over nieuwe competenties en andere manieren van werken.
3. Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep. Samen bijpraten Rob de Vrind Over nieuwe ontwikkelingen, de uitwisseling van creatieve invullingen, ideeën over het lesmateriaal, ervaringen en hoe om te gaan met examinering. Veel interactie, veel delen van ervaringen, kansen en uitdagingen.
4. Duurzaamheidsgame
Jan Krol en Jacqueline Kroon 

Impact met Inpact!
Speel het Inpact-spel en maak van jullie ideeën een innovatiekans. Belicht vanuit verschillende rollen de kansen en uitdagingen en stel het ideale team samen. Met de zelflerende innovatiestrategie Inpact zet je aan tot innovatief ondernemerschap met maatschappelijke impact.

5. Keuzedeel onderhoud windturbines
Rob Duijm
Er worden steeds meer windturbines geplaatst. Voor de kust van Zeeland verschijnen hele parken. Ook op het vaste land. Die molens moeten allemaal bijgehouden worden en zo nu en dan is een reparatie nodig. Daar heeft Scalda een keuzedeel voor ingezet.
6. Finding Roots
Imke Elstak
Finding Roots: Studenten als duurzaamheidsambassadeurs door Imke Elstak. Finding Roots is een regionaal actieprogramma waarin studenten worden klaargestoomd tot ambassadeur voor de duurzame economie van morgen. Jongeren leren over leiderschap en duurzaamheid en ontwikkelen competenties die horen bij een duurzaamheidsambassadeur. Tijdens de workshop deelt programmaleider Imke Elstak lessons en learnings uit de eerste twee edities, vertelt een student wat de expeditie hen heeft gebracht, én hoor je hoe je zelf in je eigen regio aan de slag kunt. Zie ook http://www.maakdeswitch.nl/programmas/finding-roots en https://www.facebook.com/FindingRootsZeeland/ om alvast een indruk te krijgen.
Workshopronde 2 19.20-20.30
6. Energie Transitie Skills Build up Skills App 
en Nieuwe opleidingen Bert van Spreuwel
Rob de Vrind
De 56 modules om nul op de meter te kunnen bouwen en renoveren zijn af. Welke modules zijn dat, hoe zien ze er uit, hoe werkt de Build up Skills App.Zijn ze bruikbaar in het reguliere onderwijs?
In Brabant gaat men starten met de nieuwe opleiding Energiespecialist. Hoe ziet die opleiding er uit. Waarom gaat men die starten. Discussie over het vernieuwen van het MBO onderwijs in het licht van de energietransitie.
7. De SLIMCirculair challenge in de bouw 
Tanja Nolten
In de nationale ontwerpwedstrijd SLIMCirculair '18-'19 strijden 17 multidisciplinaire studententeams om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende, duurzaam en circulair ontwerp voor hun lokale opdrachtgever. Criteria zijn slim 'nul op de meter of beter', natuurinclusief/klimaatadaptief, circulair bouwen met bij voorkeur biobased bouwmaterialen, economisch haalbaar, opschaalbaar en de creativiteit van de mediacampagnes. Het juryteam olv Ruud Koornstra bepaalt op basis van de pitch, het 3D ontwerp en de onderliggende rapportages op 16 juni 2019 het winnend team. De publieksprijs wordt bekend gemaakt via on-line voting.

De workshop gaat over de stand van zake, uitdagingen, energie van de teams, zin en onzin van challenges ect. Aan SLIMCirculair '18-'19 nemen zo'n 250 studenten deel. Wat is er nodig om van SLIMCirculair '19-'20 een nog groter succes te maken?

8. PPS voorbeelden m.b.t. duurzaamheid als
De technische 2.0. 
Gas 2.0. van het Energy College
Cesar Trijselaar
Marleen Deuss

In publiek-private samenwerkingen (PPS), werken mbo’s samen met het werkveld aan regionale uitdagingen. Gerard Krikke van Regionaal Co-makership, Cesar Trijselaar van Gas 2.0. en Marleen Deuss van de Technische 2.0. pitchen hun PPS. Hoe werken zij aan innovatieve concepten om de energietransitie - maar ook andere maatschappelijke uitdagingen - het hoofd te bieden? Er is ruime mogelijkheid om vragen te stellen en in dialoog te gaan. Wat neem jij mee naar je eigen lessen?

9.Duurzaam Doen & Denken integraal op de agenda van je onderwijsteam
Heleentje Swart   
Leren voor een duurzame wereld vraagt om meer dan een les, een keuzedeel of een project. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je jongeren structureel en systematisch de handvatten mee, zodat ze zich duurzaam doen en denken eigen leren maken? Tijdens deze interactieve workshop gaan we aan de slag met de whole school approach en met het Het Groene Kompas, als instrument om met je team dit belangrijke onderwerp integraal op de agenda te zetten.  
10. Samenwerking MBO/HBO rond een casus
van de HAN
Christel Busser
Giuseppe van der Helm
Samenwerken MBO & HBO: Vertrekken vanuit het vraagstuk! 
Hoe werken partners uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samen aan complexe vraagstukken waarvan de oplossing vraagt om het co-creëren van kennis op een manier die de grenzen van traditionele structuren, sectoren, disciplines en vormen van leren overstijgt?  We gaan in deze workshop samen aan de slag met twee praktijkcases!

    

tech3
Het Technovium Heyendaalseweg 98 Nijmegen

Aanmelden kan hier

Deelname is gratis !

MBO voor Morgen is een samenwerkingsverband tussen Duurzaam MBO, Katapult, Het Groene Brein Roots en het netwerk Groene Groei. Zij zijn weer onderdeel van  de Coöperatie Leren voor Morgen die gaat over duurzaamheid van peuter tot postdoc.

logos

logoROCNijmegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ChecK" MBO