Open menu

1.2. In balans

De video
De tekst

De aarde is eigenlijk één groot ecosysteem. Een systeem waarin planten, dieren en de mens samenleven in de lucht, het water en de bodem van de aarde. Een systeem dat afval afbreekt, water zuivert, water laat verdampen, laat uitregenen en via rivieren weer in de zee brengt.  Een systeem dat ons onze voeding levert of het hout dat we nodig hebben. Een systeem dat planten zuurstof laat maken waar dieren en mensen op leven. Die ademen weer CO2 uit waar de planten weer op leven. 

Alles zit in kringlopen, in cirkels. Stoffen worden gebruikt, afgebroken en weer hergebruikt. We noemen dat natuurlijke kringlopen. En alles draait op zonne-energie.

Zo is de aarde is in balans en kan zich ontwikkelen tot de mooiste tropische regenwouden, koraalriffen en landschappen.

Ook In een bos is alles in evenwicht. Planten en dieren hebben genoeg voedsel en het afval wordt vanzelf verwerkt. De natuur kent geen afval en de kringlopen houden zichzelf in stand.

Toen kwam de mens. De mens produceert wel afval en laat dat rondslingeren. De mens werkt met giftige stoffen en vervuilt daarmee de leefomgeving en de lucht. We putten grondstoffen uit. We kappen bossen en oerwouden. We vissen de zeeën leeg en nog veel meer. Kijk maar eens hier..

Toch zijn er duizenden mensen en ook overheden die nadenken over het bovenstaande en proberen er wat aan proberen. Gelukkig is het niet zo erg als hier boven wordt aangegeven. Maar iedereen zou er aan moeten bijdragen het bovenstaande te voorkomen. Ook jij.  Kijk nog eens naar het filmpje en zet hem telkens stil als weer iets nieuws wordt aangegeven. Bespreek telkens wat je ziet wat aan de kaak wordt gesteld maar ook wat we er tegenwoordig aan doen om het te voorkomen. Dus gelukkig zijn we al een heel stuk wijzer geworden. Wie weet heb je zelfs nog mooiere manieren om te voorkomen wat wordt aangegeven.

Natuurlijke kringlopen

Als we ons gedragen, onttrekken we van de aarde wat de aarde ook weer kan opleveren. Dan zit je in een natuurlijke kringloop en kunnen we duurzaam doorgaan.  Maar als we de kringlopen verstoren, kan de natuur zich niet meer herstellen en ontstaan er problemen. Met hoe meer mensen we zijn, hoe groter de problemen worden.

De draagkracht van de aarde

De aarde heeft een bepaalde draagkracht. Een bepaalde hoeveelheid mensen die met de aarde kunnen leven zonder de systemen aan te tasten. Die draagkracht staat steeds meer onder druk door het als maar toenemen van de wereldbevolking. Daarbij wordt de bevolking steeds ouder, rijker en veeleisender. 

De ecologische voetafdruk

Je kan de manier waarop je leeft omrekenen naar hoeveel ruimte nodig is om in jouw behoeften te kunnen voorzien.  Dat heet de ecologische voetafdruk. Mensen in Afrika verbruiken veel minder energie en grondstoffen dan mensen in Europa of de USA.

Als de hele wereldbevolking zo zou leven als de mensen in Nederland, is er een aardbol extra nodig. (Als we zo zouden leven als Amerikanen twee aardbollen en zoals in Dubai drie). Sinds 1978 verbruiken we meer dan de aarde levert. We teren nu in op ons natuurlijk kapitaal en komt van alles onder stress te staan. Hoe meer mensen er op de wereld leven, met hoe minder we het per persoon moeten doen om quitte te spelen

Daarbij worden mensen ook nog ouder en willen ze meer welvaart. We moeten dus heel goed gaan nadenken hoe we dit gaan oplossen; Hoe we ons duurzaam kunnen ontwikkelen.


Opdracht 1.2.1.

Bereken je ecologische voetafdruk hier

a. Hoeveel ha (hectare) verbruik je ? Wat is gemiddeld ?

Je krijgt een mail met de uitslag. Sla die uitslag op. Die heb je nodig in deel 4 "Duurzaamheid en ik".

b. Wat zou je kunnen verbeteren naar aanleiding van de uitslag die je hebt gekregen ? Noem er minimaal drie.
Op niveau 3 moet je er ook een motivatie bij schrijven ofwel moet je er ook bij vertellen waarom je die drie hebt gekozen.

Om goed met de aarde om te gaan heeft men vier spelregels opgesteld. (Men noemt dit The Natural Step)

spelregels 1spelregels 2

spelregels 3spelregels 4

Bij alles wat wij doen zouden we die vier basisregels in acht moeten nemen. 

Afwenteling

Veel problemen van rijke landen worden afgewenteld op arme landen. Rijke landen transporteren afval naar arme landen. Ook komt veel diervoer uit arme landen. De gewassen, het voedsel komt hierheen maar er wordt geen mest teruggebracht. Hierdoor worden veel gronden in de derde wereld alsmaar armer. Hout voor onze kozijnen, tuinmeubelen en vloeren komt vaak uit prachtige bossen in arme landen . Wij merken er hier niets van maar daar gaat het ten koste van al het moois. Dat is afwenteling.

Hier nog een mooi filmpje ingesproken door Julia Roberts. " De natuur spreekt ".


Wil je dit filmpje zien met Nederlandse ondertiteling dan kan dat. Zie hier 

Je kan ook eens kijken naar de film ‘David Attenborough: A Life on Our Planet’ (2020, Netflix). Het lat zien dat wij als mensen al veel veranderd hebben op de aarde en dat we zo niet door kunnen gaan. 

Opdracht 1.2.2.

Je hebt het bovenstaande filmpje gezien. Het filmpje draait om één zin. Welke ?

Meer zie hier

Extra..

Als je wilt weten hoe mooi de aarde is, kijk dan even naar het onderstaande filmpje van 2 minuten.

Wil je dit filmpje zien met Nederlandse ondertiteling dan kan dat. Zie hier